Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Kutup Görme Arzusu

Kutup Görme Arzusu dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5629
ilahi dinle   Yûsuf Halveti hocasýnýn bereketli sohbetleriyle yetiþip, velî bir zât olunca, Rum diyârýndaki insanlarý irþâd için oraya gitmeye memur edildi. Niðde þehrine gelip, insanlar arasýnda Tepeviran denilmekle meþhur olan yere yerleþti. Orada bir dergâh ve bir câmi inþâ etti. Ýnsanlara hak yolun bilgilerini, edebini öðretmekle meþgûl oldu. Çok kerâmetleri görüldü.

Yûsuf Halvetî'nin önceleri bir zaman, kendi kendine;

“Þu anda dünyâda kutup kimdir. Onunla görüþsem.” diye hatýrýna geldi. O zaman hocasý onu teselli etti ve; 

“Yûsuf evlâdým! Sen bir türlü kutup görme arzusundan vazgeçmezsin. Mâdemki öyle, þimdi filan yere git. Ýnþâallah arzun gerçekleþir.” buyurdu. 

O gece hocasýnýn iþâret ettiði yere gitti. Orada altý sâlih kimse gördü. Lâkin arzusunu ve hocasýnýn dediklerini unuttu ve onlara nereye gittiklerini ve kimler olduklarýný sordu. Onlar da; 

“Bizler yediler denen Allahü teâlânýn sevgili kullarýyýz. Az önce içimizden biri vefât etti. Onun yerine geçecek kimseyi istiþâre için kutb-ý âlemin yanýna gidiyoruz.” dediler.
 
Yûsuf Halvetî de kendileriyle berâber gitmek istedi. Onlar da; 

“Peki gel!” dediler. 

Tayy-i mekân edip bir anda Kâbe-i muazzamaya geldiler. Tavâftan sonra bir eve gidip içeri girdiler. Ýçeride yüzü örtülü birisi vardý. Ona selâm verdiler. Hiçbir þey söylemeden bir meyyiti tabutuyla ortaya getirip namazýný kýldýlar. Sonra tabut semâya yükseldi. Sonra; 

“Bunun yerine kimi münâsib görürsünüz?” diye yüzü örtülü kiþiden sordular. 

O zaman Yûsuf Halvetî onlara; 

“Bu iþi bizimle istiþâre etseniz olmaz mý?” dedi. 

Onlar da; 

“Bu nasýl söz. Sen kendi hocanýn dediðini bile unutmuþsun?” deyip sonra da baþka birisini getirdiler ve onun yedilere tâyini yapýldý. Sonra da yediler oradan çýkýp, herbiri bir tarafa gitti. O yüzü örtülü zât da bir tarafa yöneldi. Yûsuf Halvetî onun peþinden gitmek isteyince, o; 

“Yûsuf ne oldun nedir derdin?” diye seslendi. 

O zaman Yûsuf Halvetî bu sesi tanýdý ve baþýný kaldýrýp baktýðýnda onun kendi hocasý Zâhid Efendi olduðunu anladý. Özürler dileyip aðladý. Hocasý onun özrünü kabûl edip bir anda Þirvan’daki dergâhlarýna döndüler
.

..  

  Yorumlar

 
KandiLiniz Mübarek Olsun CanLar


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Her Sabah Gönlümü


Cemal Kuru - Giderim


Minik Dualar Grubu - Sevgili Peygamberim


Marmara Çocuk Korosu - bizim için yarattý


Mp3 - Mehmet GökÇe - ZehRa


2014 - SüpeR ZikirLi iLahi


ismail COÞAR - Gönül Hun oldu þevkinden


ilahidinle


ÝSmaiL BeyhaN - NaSihaT


Yýlmaz Sarýkaya - Doðdu Güneþ Gibi


Grup Hanedan - Riza Kapisi


mustafa yilmaz - collerdeyim


MustaFa YýLmaz -2014- Ya iLahi SenDen ZikirLi


Tek Sevdamýz TüRKiYe DinLe


Ney olup aðlamak.....


Abdurrahman Önül - Namaz kýLan


KunuT DuaLaRý...


Mustafa Dursun - Annem


Seçmeler - Güzel Asik Nihavend Ýlahisi


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe