Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Lokman Hekim'in Esareti

Lokman Hekim'in Esareti dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

7358
ilahi dinle   Lokman Hakîm hazretleri günlerden bir gün eþkýyâ tarafýndan yolu kesilip, esîr edildi. Kendisini yabancý bir þehre götürüp, köle olarak bir zengine sattýlar. Efendisi ona kerpiç yapma gibi aðýr iþler verdi. Lokman Hakîm, iþin zorluðundan þikâyet etmeyip, herkesten daha iyi çalýþýyordu. Zamanla efendisi, hazret-i Lokman'ýn; þefkatli, güç iþlere dayanýr ve iyilik sever birisi olduðunu anladý. Lokman Hakîm'e deðer verip, sevdiði kimselerden biri oldu.

Sonunda efendisi, hemþehrilerinden bir topluluðun o þehre gelmesi ile, hazret-i Lokman'ýn kim olduðunu öðrendi. Daha önce Lokman'ý tanýmadan þöhretini duyan zengin efendi, hâdisenin böyle cereyân etmesine üzüldü. Lokman Hakîm'den özür diledi. Kendisine, pek çok mal ve para hediye ederek serbest býraktý. Ona: “ Neden kendini daha önce tanýtmadýn, dedi. Lokman Hakîm;”Bana zulmedenler, kötülük yaptýklarýný bilmiyorlardý. Beni tanýmýyorlardý. Ama hür birini esîr almak zulümdür. Bu Lokman olmazsa, günâhsýz baþka biri olur. Zâlim kimse, hikmetin deðerini bilmez. Fakat sen gücümden faydalanmak için beni satýn aldýn. Þehrinizde benim hakkýmý iâde edecek bir kânun da mevcûd deðildi. Ben sonunda kýymetimin anlaþýlacaðýný ve sabrýn hikmetten üstün olduðunu biliyordum.

Her þeye raðmen çalýþacaktým, burada çalýþtým. Yaþýyacaktým, burada yaþadým. Her þeye raðmen iyi olmalýydým. Burada iyiydim. Ýþimin aðýr olmasý, saðlýðýn deðerini daha iyi anlamama ve kendi þehrimde olan kölelere daha iyi davranmama sebep oldu. Yemeðimin iyi olmamasý, düþkün ve fakîrlerin sýkýntýlarýný daha çok anlamama yaradý.

Köleydim ama suçum yoktu. Sýkýntýda idim, fakat ibret ve nasîhat alýyordum. Kimseye, inanmayacaðý bir söz söylemedim. Kimsenin benimle düþman olmamasý için, kendimi övüp, büyük göstermedim. Þehrinize geldim ve tanýnmayan bir yabancýydým. Þu anda ise, aranýzdan beni hayýrla anacak dostlarým var? Eþkýyâ benim varlýðýmdan faydalandý. Sen de benim gücümden istifâde ettin.

Lokman'ý iddiâ edildiði þekilde deðil, gördüðün þekilde tanýdýn. Allahü teâlâya þükürler olsun ki, netîce îtibâriyle, sen de benden memnun oldun. Ben de hoþnut olarak memleketime dönüyorum. Eðer ilk gün kendimi tanýtsaydým, belki de inanmayýp bugün daha utanýlacak bir duruma düþecektin; yâhut da inanýp, beni kölelikten âzâd edecektin. Bu iyilikler de meydana gelmeyecekti. Zengin kiþi bunun üzerine dedi ki:”Ey güneþ gibi parlak insan, sözlerin, seçkinlerin ve peygamberlerin sözlerine benziyor!”

..  

  Yorumlar

 
Abdulhamit Tutkun - Daha Mutluyum


Derviþhane iLahi Grubu - Medet ya Þehri Ramazan izle


Muhittin Yurttaþ - Derman Arardým


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 26 Aðustos 2010 sohbeti izle 2. Bölüm


Yusuf Ýslam - Güneþ,Toz ve Allahýn Elçisi


MuStafa HaznedaR ( 2014 ) ResuLüm


Murat Güneþ - Ýbret Al


Ahmet ÇALIÞIR -- Salat-u Selam


ilahi sohbet


Mustafa Yýlmaz - ravzasýna vardým


sohbetsila Sýla-ý rahim


Ya Resulullah


Rüyada aðaç çiçeði görmek


Sedat Ucan - Elhamdülillah 2012


ilahi indir bedava


Adem Karaca - Dilimde Hece Hece


Yeni Mp3 - Ammar AcarLýoðLu - ÝbrahÝM Gibi DinLe (2015)


Yýlmaz Sarýkaya - Tövbe Edelim


Funda Arar - O Gece Sendin Gelen Ýlahisi


Sami Özer - Yemen Ellerinde Veysel Karani


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe