Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Musa (a.s) ve Cennetteki Arkadaþý

Musa (a.s) ve Cennetteki Arkadaþý dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5660
ilahi dinle  

Hz. Musa Aleyhisselâm, bir gün münacatlarý esnasýnda «Ya Rabbî! Cennette benim arkadaþým kimdir, bana göster.» diye iltica eder. Hak Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri:

- Ya Musa! Filan þehirde, filan çarþýda ve þu þemail ve isimde bir kasap vardýr. O kimsedir, diye ilham eyler.

Hz. Musa Aleyhisselâm hemen hareket eder ve o kasabý bulur. Dükkânýnýn karþý tarafýnda, bir miktar seyrederek ahvaline vâkýf olmak üzere oturur. Görür ki gayet gaddar ve zalim bir kimsedir. Sattýðýný hep eksik tartmaktadýr. Hz. Musa'nýn hatýrýna, bu kimse bana nasýl arkadaþ olabilir, her halde o baþka bir kimse olmasý lâzýmdýr, diye gelir. Tam o esnada Hz. Cebrail gelerek, o kimsenin olduðunu haber verir.

Hz. Musa Aleyhisselâm akþama kadar dükkânýn önünde oturur ve akþam olunca, kasap bir miktar et alarak elindeki zembiline koyar ve evine gitmek üzere iken, Hz. Musa: «Ya kasap, beni misafir kabul eder misin? diye sorar. Kasap da «Buyurun, sizin gibi muhabbetli misafiri asla görmedim. Bu gece hizmetinizle þerefleneyim.» der ve beraberce giderler. Hemen Hz. Musa Aleyhisselâmm önüne yemekler ko-yar ve «Ey mübarek zat isterseniz siz yeyin. Þayet beraber yiyelim derseniz, bir miktar beklemeniz lâzým gelecek. Zira benim çok mühim bir iþim vardýr, müsâdenizle onu yerine getireyim.» der. Ve getirmiþ olduðu eti iyice piþirip, evin köþesinde asýlý bir zembýM aþaðýya indirir. Ýçinden son derece küçük ve zayýf bir kadýn çýkarýr. O'nun aðzýna yavaþ yavaþ eti verir. Karnýný doyurduktan sonra altýný da temizler ve tekrar yerine asarak Hz. Musa Aleyhisselâmýn yanýna gelir. Özür dileyerek birlikte yemek yemeye baþlarlar.

Kadýna yemek yedirirken kadýnýn dudaklarý bir kaç defa hareket etmiþ ve konuþur gibi olmuþ. Bu hali Hz. Musa Aleyhisselâm farketmiþ olduðu için o kimseye:

- Ey kiþi, bu senin annen midir?

-Evet, annemdir. Çok ihtiyar ve mecalsizdir. Her gün böylece dükkândan geldiðim zaman hizmet ederim.

- Yemek yedirirken dudaklarý kýpýrdadý. Sözü anlaþýlýr mý?

- Evet anlaþýlýr. Her ne zaman, karnýný doyurup hizmetini yaptýðýmda «Ya Rabbî, bu oðlumu cennette Musa'ya arkadaþ eyle.» diye dua eder.

- Ey kimse! Sana müjdeler olsun kî, annenin duasý dergah-ý izzette kabul oldu. Musa benim, der ve ilham-ý ilâhî ile oraya geldiðini söyler.

O kimse de çok sevinir ve bütün günahlarýna tevbe ve istiðfar ederek ibadet ile meþgul olmaya baþlar.

Böylece annesine yapmýþ olduðu hizmet sebebi ile, salihler zümresine dahil olur

 

  Yorumlar

 
Nuh Tufaný Çizgi Filmi


2014 = AbduRRahman ÖnüL = YetimiM


MenziLLi YaR --- iLahi SözLeRi...


MüzikSiz iLahi ( DeLi GönüL )


YeNi - ÝsmaiL BeyhaN - Arayý Arayý BuLsam Ýzini


Muzaffer Gürler - Subhanallah


Yilmaz Sarikaya - Seydam


celaleddin ada - azaili seviyorum


Küçük Ahmet - Hamza Nerede


HaSan DuRSun --- KadiR MevLaM...


ilahifm.com


Minik Dualar Grubu - Birlik Duasý


Kadýnlar baþý açýk namaz kýlabilir mi?


Mustafa Özcan Güneþdoðdu__Rahmetinden BiR DamLa...


Seher Vakti Bülbüller


Mustafa Topal - Mekkenin Daðlarý izle


Cübbeli Ahmet Hoca - Ramazan-ýn 4. Günü - 4 Aðustos 2011


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Sübhanel Ebediyyil Ebed


MüBah - NediR...?


ArapÇa - FETÝH SURESÝ -


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe