Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Nereden ve Nasýl aldýn

Nereden ve Nasýl aldýn dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5791
ilahi dinle  

Hazret-i Ebû Bekr-i Sýddîk (r.a) hazretlerinin bir kölesi vardý. Ömrünün sonlarýnda her akþam iftâr vaktinde yemek getirirdi. Âdet-i þerîfleri öyle idi ki, nereden ve nasýl aldýðýný, kimden satýn aldýðýný, onun san'atý ve mesleði ne olduðunu o köleden sormayýnca o yemekden bir lokma aðzýna koymazdý. Bu köle bir gece yine yemek getirdi. Ebû Bekr-i Sýddîk (r.a) süâl etmeden, mubârek elini uzatýp, bir lokma yemekden aldýlar. 

Köle dedi ki: 

- Ey Efendi. Ne oldu ki, bu akþam sormadan yemeðe el uzatdýnýz. 

Ebû Bekr-i Sýddîk (r.a) hazretlerinin mubârek gözleri yaþ ile dolup, buyurdu: 

- Yâ Gulâm. Açlýk bana sýkýntý verip, sabýrsýzlandýrdý. Böylece bu hâl baþýma geldi. Þimdi bana haber ver ki, bu akþam yemeði nereden getirdin. 

Köle dedi ki: 

- Câhiliyye vaktinde, raks ve oyun oynardým. Bir gruba raks etdim. Onlara hoþ geldi. Bana dediler ki, þimdi bir nesnemiz yokdur. Va'd etmiþlerdi ki, elimize birþey geçdikde sana iyilik ederiz. Ben bugün gördüm ki, onlarýn elleri doludur. Ben va'dlerini hâtýrlatdým. Yiyeceði bana verdiler.
 
Ebû Bekr-i Sýddîk (r.a) bunu iþitdi. Çok üzüldü. Aðladý. Yemeði önünden atdý. Parmaðýný boðazýna o kadar sokdu ki, kay' etdi. O lokma karnýndan dýþarý geldi. Kendine eziyyet verdi. Mubârek yüzü göðerdi ve karardý. Mubârek yüzünün þeklinin deðiþikliðini görenler, bir mikdâr su içmesini ve bu üzüntüden halâs olacaðýný söylediler. Sýcak su getirdiler. Ýçdi, bir kerre dahâ kay' etdi. Rahâtsýz oldu. Ýnceledi ki, karnýnda bir þey kalmadý. 

Dediler ki, 

- Yâ Sýddîk, bu kadar kendinize sýkýntý ve zahmet, bir lokmadan dolayý mýdýr. Buyurdu ki, evet. Resûlullah (s.a.v) hazretlerinden iþitdim. 

Buyurdular ki, 

- Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri, yidiði harâm olan kimselere Cenneti harâm etmiþdir. 

Sonra baþýný yukarý kaldýrýp, 

- Yâ ilâhel âlemîn! Yidiðim lokma için elimden geleni yapdým. O lokmalarý kay' etdim. O lokmadan damarlarýmda birþey kaldý ise afv et. Bu za'îf kulun, Cehennem azâbýna dayanamam diye, düâ buyurdu.

Bu o Ebû Bekrdir ki, Resûlullah (s.a.v) hazretleri, (Ebû Bekr benim gözüm ve kulaðým gibidir) buyurdu.

..  

  Yorumlar

 
Zubeyir Haksever - bir gun


Abdurrahman Önül - Zikir Ediyor


Abdurrahman Önül - Bilal-i Habeþi


ResimLi Cuma Mesajlarý__


Grup HiLaL - Cennette Cennette


Mircte Ýslami Radyo


Rüya TabirLeri - Bakmadan Geçme


Yusuf Ýslam - Bahtiyar O Dur


Mustafa TopaL__Allah'ýmýn AdýdýR....


GRUP KARDELEN - YUSUFUM


Grup Mavera - Yaþasýn Efendimiz


Muhammed iLhan - Secdem Sanadýr


Mehmet Gökçe - Yürü


Berat Kandili Kutlama Mesajlarý


Bugün Regaip Kandili 2011


Abdurrahman Önül - Yak Sultaným


Ramazan Fýkralarý - Su katýyorlar


YeNi - ÇoCuk KoRoSu - Rüyamda Sizi GördüM


SaLý GüNü SözLeri ( iSLami )


Ramazanýn Güzelliði Ve El Uzatma Zamaný...


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe