Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ölüm Doðuran Nikah

Ölüm Doðuran Nikah dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6366
ilahi dinle   Abbasî halifesi Harun Reþid'in önde gelen devlet adamlarýndan Cafer el-Bermekî (Ö.187/803), üstün bir alim, zarif bir edib ve pek cömert bir zengin olarak tanýnýp sevilmiþti. Çeþitli yerlerde valilik ve komutanlýk yapmýþ baþarýlý bir idareciydi. Halifenin çok sevip takdir ettiði bir yakýný ve yardýmcýsýydý. Babasý Yahya el-Bermekî ise Harun Reþid'in veziriydi. Harun Reþid, Cafer'i ve çok sevdiði kýzkardeþi Abbase'yi yanýndan hiç ayýrmazdý. Sohbet meclisinde onlarý da hazýr bulundururdu. Harun, Cafer ile Abbase'nin ayný meclis ve sofrada meþru olarak buluþup görüþmelerini saðlamak için, Cafer'e çok fazla yaklaþmamak þartýyla Abbase'yi nikâhlama teklifinde bulundu. Cafer'in kabulü üzerine, Abbase'yi onunla nikâhladý. Cafer ve Abbase, sohbetlerden sonra Harun kalkýp gidince baþbaþa kalýrlardý. Cafer verdiði sözün gereði Abbase'ye iliþmiyordu. Fakat Abbase rahat durmadý. Bir fýrsatýný bularak, zayýf bir anýnda Cafer'e nikâhýn gereðini yaptýrdý ve Cafer'den hamile kalarak bir oðlan çocuðu doðurdu. Halifeden korkan Abbase, çocuðu gizlice Baðdat'tan Mekke'ye gönderdi. Harun Reþid o sene hacca gitmiþ ve iþin gerçeðini öðrenmiþti. Bu duruma fena halde sinirlenmiþti. Cafer'in artan kudreti, nüfuzu, bazý icraatlarý ve harcamalarý da halifeyi ürkütüyordu. Nikâhýn neticesi ise bardaðý taþýrdý. Bir hayatla birlikte bir ölüm doðdu. Cafer-i Bermekî, Harun Reþid'in emriyle idam edildi. Derler ki, Cafer'in babasý Yahya o yýl hac sýrasýnda Kâbe'nin kapýsýnda þöyle dua etmiþti: 'Allahým! Eðer beni günahlarým yüzünden cezalandýracaksan, çoluk-çocuðum ve mallarýmý almakla da olsa senin rýzana ulaþmam için cezamý dünyada ver, ahirete býrakma.' Yahya'nýn duasý kabul edilmiþti. Oðlu Cafer idam edilmiþ, kendisi de hapiste ölmüþtür. (2)

..  

  Yorumlar

 
YoLcuLuða ÇýkaCak KimSeLeR.....


Ýmam-ý Azam'ýn Ýkna Kabiliyeti


Regaip Kandili Mesajlarý 2010


Mustafa Demirci - ey benim Mevlam 2012


Mezheplerin ortaya cikis sebepleri


Abdurrahman Önül – Zahid Sultan


Emre Ermiþ - Kahrinda Hos Lütfunda


Mahmut Durgun - yaklastikca yesil kubbe gorunur


Yýlmaz Sarýkaya - Öyle Özlüyorum


Burhan Çaçan - Kaside


Grup TaiF - GüLdür GüL


Müziksiz ilahiler - Ahir Zaman


Muhammed Acar - Cennet Var


Mahmud Durgun - Avareyim Pervaneyim


Resimli Cuma Duasý_


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Sýðýn Yüce Allaha


2012 MEVLÝD KANDÝLÝ MESAJLARI


Uður Iþýlak - Baþýmýn Belasý


Sedat Ucan - islandý Seccadem 2012


مديح الرسول صلى الله عليه و سلم. Madih


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe