Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Sebe Kraliçesi - Belkis

Sebe Kraliçesi - Belkis dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5484
ilahi dinle   Hz.Süleymanýn haberdarý olan Hüdhüd kuþu ona bir gün þöyle haber getirir: - Ben bugün þu ana kadar hiçbirimizin varlýðýndan haberimiz olmadýðý Sebe'yi gördüm onun kraliçesini gördüm. Büyüük mülkleri, geniþ topraklar var. Ancak bunlar bu kadar dünyalýða raðmen Allah'ý býrakýp güneþe secde ediyorlar. Ne yaptýklarýnýn farkýnda deðiller. Hz. Süleyman bu durumdan rahatsýz olur. Hemen o kraliçeye ve kendi gibi Allah'a ortak koþan yöneticilerine bir mektup yazarak, hak yola, islama çaðýrýyor, yoksa ordularýný sevk edeceðine deðiniyor ve her þeyden önce ülkesine davet ediyordu. Kraliçe ülkesini akýllýca yönetiyor, acele kararlarýn altýna imza atmýyordu. Her þeyi ile mükemmeldi, sadece aklý ona Allah'ý bilmek ve sadece Allah'a ibadet etmek konusunda ihanet etmiþti. Mektubu okuyunca öfkeye kapýlmadý. Kendi baþýna bir karar almadý. Vezirlerine bu mektubu okuttu. Bu mektup öyle sýradan bir mektup deðildi. Zamanýn en büyük kralýndan ve insanlarý Allah'a davet eden bir peygamberden gelmekteydi. Vezirler, güçlerinden, askerlerinden, teknojilerinin üstünlüðünden bahsetmeye baþladýlar. Ancak bu konuda Kraliçe ikna olmayýp diðer yok olan krallýklarý hatýrlatýp, ülkenin ve halkýnýn sonu olabileceðinide belirterek: - Ben Süleyman’a çok kýymetli hediyeler göndereceðim. Eðer bu hediyeleri kabul ederse, o gerçekten bir kraldýr ve bu takdirde durmayýn hemen ona savaþ açýn. Yok eðer hediyeleri kabul etmezse, bu takdirde o bir peygamberdir, o zaman hemen ona tabi olun! Kraliçe, denemek için Hz. Süleyman' hediyeler gönderir. ancak Hz. Süleyman hediyelerine raðbet etmez, yüz çevirir. - Beni dünya malý ile etkileyeceðinizi mi sanýyorsunuz? Mallarýnýz da, þirkiniz da sizin olsun. Bana Allah tarafýndan verilen çok daha hayýrlýdýr. Durum ciddidir. Mesele davet ve itaat meselesidir, alýþveriþ meselesi deðil. Hz. Süleyman daha sonra ordularý ile üzerlerine söyler. Heyet gelip durumu kraliçelerine anlatýrlar. Anlatýlanlarý dinleyen Kraliçe ve halký Hz.Süleyman'a itaat ederler ve Hz. Süleyman’ý ziyaret etmek üzere Kraliçe yola koyulur. Hz. Süleyman onlarýn itaat etmiþ olduklarýna çok sevinir ve Allah'a hamd ü senalar eder. Kraliçeye Allah'ýn mucizelerinden birini göstermek isterki bu mucize ile Kraliçe Allah'ýn güç ve kuvvetine, Hz. Süleyman’a vermiþ olduðu nimetlere daha fazla delalet etsin. Bunun için, kraliçenin kuvvetli ve emin ellere teslim ettiði tahtýný, o gelmeden önce getirmek istedi. Bu isteði yerine geldi ve mucize gerçekleþmiþ oldu. Bu arada tahtýn bazý detayda kalan özelliklerininde deðiþmesin emretti, emri yerine getirildi. Hz. Süleyman insanlardan ve cinlerden olan ustalara camdan büyük bir saray yapmalarýný emretti, onlarda yaptýlar, altýndan su akýttýlar. Durumu bilmeyen herkes her tarafýn su olduðunu sanýrdý. Oysa su ile nehrin arasýnda cam vardý. Kraliçe Belkýs onu gördüðünde, hiç kuþkusuz onu su zannedip, eteklerini sýyýracaktý. Ýþte o zaman da hatasý ortaya çýkacak, bakýþýnýn kusurlu olduðu ve dýþ görünüþün kendisini aldattýðýný idrak edecekti. Bu yöntem bin delil getirmekten daha tesirliydi. Evet, öyle de oldu. Belkýs, onca aklý ve zekasýna raðmen beklenen hataya düþtü. Salonun döþemesinin cam deðil akan bir su olduðunu sanarak eteklerini topladý ve öylece suya adým atmak istedi. Bu arada Hz. Süleyman kendisini hemen uyardý: - Bu, pürüzsüz bir camdýr sadece... O anda kraliçenin gözündeki perde kalktý ve dýþ görünüþe aldanma hususundaki cehaletini anladý. Güneþe ibadet etmekle hata yaptýðýný idrak etti ve: - Süleyman'la beraber alemlerin rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi.

 

  Yorumlar

 
Bir NesiL iStiyorum - Mp3 DinLe


Grup Dergah - Yar Muhammed Ýlahisi


YeNi - ÇoCuk KoRoSu - DeÐerini BiLmek Lazým


Kaza ve Kaderin Ýnce Bilgileri


Yemek Tarifleri - Þekilli Patetes Püresi


~ MevLana'Dan iNciLer ~


OkTakipli Türkce Mealli Hatim 3.cüz


Emre Ermiþ - Düþtüm Kabe YoLLarýna


Cafer-i Sadýk ile Rafizi


Sedat Uçan - HAYDÝ NAMAZA


Erkan Mutlu - Kerim Allah


mustafa yilmaz - cehennem atesi


YeNi aLBum - YaSin KoneVi - HaY AllaH


Ahmet ZeyD Tetik - MerhaBa


MuStaFa DuRSun --- aNaM...


MuStafa HaznedaR ( 2014 ) MuhammeD'in SevdaSýný


Hayýrlý Sabahlar Mesajlarý....


Ezandan Sonra Okunacak DUA__


Oruçluya ÝftaR Açtýrmak___


Mustafa Topal - Kabede hacilar


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe