Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Söz Geri Dönmez

Söz Geri Dönmez dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6031
ilahi dinle  

Mehmed Emîn Tokâdî hazretlerinin Ýstanbul'da insanlarý irþâd ile meþgûl olduðu ve insanlara Allahü teâlânýn emirlerini ve yasaklarýný öðretip saâdete ermeleri için rehberlik yaptýðý sýralarda Ýstanbul'da Antepli ismiyle meþhur bir vâz hocasý vardý. Bu kimse çok inatçý olup, Mehmed Emîn Tokâdî hazretlerinin büyüklüðüne, evliyâ ve mürþid-i kâmil olduðuna inanmaz ve konuþtuðu meclislerde uygunsuz sözler söylerdi. Bir gün bu hoca, Unkapaný'nda bir çeþmede yüzünü yýkýyordu. Mehmed Emîn Tokâdî hazretleri de oradan geçiyordu. Antepli vâizin yakýnlarýndan biri;

- Ýþte bu gelen, Tokâdî Emîn Efendidir! diyerek gösterdi.

Antepli vâiz alaylý bir tavýrla ona baktý ve birþeyler söyledi. Mehmed Emîn Efendi yanlarýna gelip selâm verdi. Bu sýrada Antepli hoca baþýný kaldýrýp;

-Bak Þeyh Efendi, benim gözlerim aðrýyor. Bana bir nefes eyle de gözlerimin aðrýsý geçsin, diyerek alay etti.
 
Bunun üzerine Mehmed Emîn Efendi;

- Kör ol! dedi ve oradan geçip gitti.

Antepli hocanýn gözleri yavaþ yavaþ kapanmaya baþladý. Mehmed Emîn Efendinin talebelerinden bâzýlarý Antepli hocanýn yanýna yaklaþýp;
 
- Sen hocamýza karþý edepsizlik yaparak alay ettin! O da sana nefes etti. Sen artýk kör olursun bunu bilesin, dediler.

Antepli hoca yaptýðý edepsizliðin farkýna varýp Mehmed Emîn Efendinin evini öðrenip huzûruna gitti. Ayaklarýna kapanýp;

- Aman efendim kusurumu affedin, diye yalvardý. Bu yalvarmasý üzerine;

- Hayýr söz geri dönmez! Sonra yerine gözümüzün birini vermek gerekir, buyurdu.

Antepli hoca bu sözleri iþitince, o kadar çok yalvarýp özür diledi ki,
 
Mehmed Emîn Efendi;

- Hoþ! Þimdi hiç olmazsa bâri bir nebzecik, dedi.

Bundan sonra Antepli hoca on altý ay devamlý göz aðrýsý çekti. Daha sonra Mehmed Emîn Efendinin duâsý ile göz aðrýsýndan kurtuldu. Bu hâdiseden sonra ona son derece baðlý ve hürmetli, edepli oldu. Hattâ meclislerde, toplantýlarda ve vâzlarýndan sonra;

- Tokatlý Mehmed Emîn Efendimiz cennetliktir. Onun ayaðýnýn tozu topraðý olayým, der, böylece ona olan inancýný ve sevgisini dile getirirdi.

..  

  Yorumlar

 
AyaÐýnda Toz OLurum


Ahmet Baþak - Þafakta Vuslat


KuRBan ÝBaDeti...


Aþûre Günü Ne Yapýlýr ?


Zinanýn HaramLýðý


Abdulmetin KAYA - Efendime selam söyle


Abdulkadir sehitoglu - allahumme barik


Rüyada açýða alýnmak görmek


Hasan Dursun - KerbeLa' da iLahi Sözü


Ýlimsiz amel edenin sonu


Bizleride Mahrum Eyleme Allah


Abdurrahman ÖnüL__Lebbeyk (Mekke Yolunda)


Fatih ÇOLLAK - Adiyat Suresi


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 29 Aðustos 2010 sohbeti izle 1. Bölüm


Ender Tekin - Bir Görsem Seni


SeDat UçaN__AdýNa KuRbaNým....


Þikayet Masasý


Hidayet Doðan - Gel Gör Beni


Fatih ÇOLLAK - Fatiha Suresi


Namaz Ýlahileri - Namazdan Önce Abdest Ýlahisi


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe