Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Su kadar deðeri yok

Su kadar deðeri yok dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5234
ilahi dinle  

Bir sene hacca gitmek üzere yola çýktý. Baðdât’a vardýðýnda Halife Hârun Reþid bunun geldiðini haber aldý ve yanýna çaðýrttýrdý. Þakîk-i Belhî, halîfenin yanýna geldi. Halîfe Hârun Reþîd sordu:

"Zâhid olan Þakîk-i Belhî sen misin?"

Þakîk-i Belhî;

"Þakîk benim ama zâhid deðilim."dedi.

Halife nasîhat isteyince þöyle buyurdu:

"Aklýný baþýna topla ve çok dikkatli ol. Allahü teâlâ sana Ebû Bekr-i Sýddîk’ýn makâmýný verdi ki, senden, onda olduðu gibi doðruluk istiyor. Sana Ömer-ül-Fârûk’un makâmýný verdi ki, senden, onda olduðu gibi, hak ile bâtýlý ayýrmaný istiyor. Sana Osman-ý Zinnûreyn’in makâmýný verdi ki, senden, onda olduðu gibi hayâ ve kerem sâhibi olmaný istiyor. Sana Aliyyül Mürtezâ’nýn makâmýný verdi ki, senden, onda olduðu gibi ilim ve adâlet istiyor."

Hârun Reþîd;

"Biraz daha nasîhat et."deyince,

Þakîk-i Belhî buyurdu ki:

"Allahü teâlânýn Cehennem diye bilinen bir yeri vardýr ve seni de oraya bekçi yaptý. Eline üç þey verdi. Bunlar mal, kýlýç ve kýrbaçdýr. Ýnsanlarý bu üç þeyle Cehennem’den uzaklaþtýr. Muhtaç biri gelirse ona mal ver. Allahü teâlânýn emirlerine aykýrý davrananlarý bu kýrbaçla edeblendir, yola getir. Baþkalarýna haksýzlýk edenlerin, haksýz yere adam öldürenlerin karþýsýna bu kýlýçla sen çýk. Eðer bunlarý yapmazsan Cehenneme ilk gidecek sen olursun."

Halife biraz daha nasîhat istedi.

Þakîk-i Belhî buyurdu ki:

"Sen suyun menbaý, kaynaðý gibisin. Senin vâlilerin, kumandanlarýn da bu suyun kollarý gibidir. Suyun menbaý saf, temiz, berrak olursa, suyun kollarý da berrak olur. Suyun menbaý temiz olup, kollarda hafif bulanýklýk olursa da zararý olmaz. Ama menbaý bulanýk olursa, artýk suyun kollarýnýn saf ve berrak olmasýný ümid etmek mümkün olmaz."

Hârun Reþîd;

"Biraz daha anlat"dedi.

Þakîk-i Belhî buyurdu ki:

"Düþün ki çölün ortasýnda kaldýn, susuzluktan ölmek üzeresin. Birisi getirip bir içim su satsa bu suyu kaça alýrsýn?"

O da; "

Ne kadar istiyorsa onu verir, suyu satýn alýrým."dedi.

Þakîk-i Belhî buyurdu ki:

"Elinde su bulunan kimse, bu suya mukâbil senden servetinin yarýsýný istese, yine râzý olur musun?”.

Hârun Reþîd;

"Evet râzý olurum."dedi.

Þakîk-i Belhî buyurdu ki:

"Düþün ki servetinin yarýsýný verip satýn aldýðýn suyu içtin. Bir zaman geçince bu suyu dýþarý atmak ihtiyâcýný duydun, fakat idrar yapamadýn. Öyle ki ölecek hâle geldin. Birisi çýkýp dese ki, ben senin bu sýkýntýdan kurtulmana sebeb olurum, lâkin buna mukabil olarak mülkünün öbür yarýsýný isterim, dese ne yaparsýn?"

Hârun Reþîd;

"Elbette râzý olurum. Ben o sýkýntýda iken servetimin ne mânâsý var?"dedi.

Bunun üzerine Þakîk-i Belhî buyurdu ki:

"O halde önce içtiðin sonra idrar yoluyla dýþarýya attýðýn bir içim su kýymetinde bile olmýyan þu servetine sakýn güvenme. Bir kimseye karþý bununla öðünme!"

Bu nasîhatlardan sonra Hârun Reþîd çok aðladý. Þakîk-i Belhî’yi hürmet ve saygý ile uðurladý.

 

  Yorumlar

 
Rüyada kur'an sureleri görmek


Ahmed Baþak - Sýra Sana Gelecek


Kuran-ý Kerim 16 Sayfa Dinle


Yusuf Gurbet - Girmezmisin


Yusuf Ýslam - Rüzgar


Öyle Bir Tevbe Yaptý ki...


ERtuÐruL ERkiÞi --- SeNi AnDým DüN GeCe...


Seyyid Veysel Ekinci - Güller Açar


dini sohbetler dinle


2012 Nihat hatipoðlu - Regaib Kandili Duasý


Abdurrahman Önül - Der Yarabbi


Celaleddin aDa - Baðdat


HaSan DurSun - Mp3 - KokuSu GeLir DinLe


Dini Cizgi Film Namaz Önemi ve Nasýl Kýlýnýr Örnekli anlatým 1


Güzel Sözler - Akýl


Deniz Arcak - Sevdim Seni Mabuduma


abdullah akbulak - sahabeler


CuManýzý KutLarýz..


Abdurrahman Önül - Yüzü Nur Kendisi Nur


Emrullah Coþkun - Dervislik Yolu


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe