Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Rüyada Verilen Ceza

Rüyada Verilen Ceza dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6799
ilahi dinle   Maðripte, itibârlý bir âlim olan Ebü'l-Hasan; Ýmâm-ý Gazâlî Hazretleri’nin Ýhyâ kitabýný okuyunca “Sünnete muhâlif” diye beðenmemiþ ve müslümanlarýn elindeki Ýhyâ kitaplarýnýn toplanýp yakýlmasýný emretmiþ. Cumâ günü yakýlmasýný kararlaþtýrmýþlar.

Ebü'l-Hasan cumâ gecesi rüyâsýnda ders okuttuðu câmie girmiþ. Bakmýþ ki câminin köþesinde parlayan bir nûr; Resûlüllâh Efendimiz (s.a.v.), Hz. Ebû Bekr ve Hz. Ömer (r.anhümâ) ile oturuyorlar. Bu arada Ýmâm-ý Gazâlî de elinde Ýhyâu Ulûmi’d-Dîn, kitabý ile huzura gelerek:

“Ey Allâh'ýn Resûlü! Þu kimse benim hasmýmdýr.” dedi ve Ýhyâ kitabýný Resûlüllâh'a verip:

“Yâ Resûlallâh, þu kitaba bakýnýz, eðer bu kimsenin dediði gibi bunda sünnete muhâlif bir þey varsa, ben Allâhü Teâlâ’ya tevbe ettim. Eðer dîne muvâfýksa, bu adamdan hakkýmý alýp beni sevindirin.” dedi.

Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v.) Ýhyâ kitabýný baþtan sona göz gezdirdi ve;

“Vallâhi bu çok güzel bir þeydir.” buyurduktan sonra Hz. Ebû Bekr'e (r.a.) verdi.

O da baktýktan sonra

“Seni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki bu kitap güzeldir.” buyurdu.

Hz. Ömer’de (r.a.) verdiler. O da inceleyerek, ayný cevabý verdi.

Bunun üzerine Resûlüllâh (s.a.v.);

“Ebü'l-Hasan'ýn elbisesini soyun, iftirâ edenlere vurulduðu gibi had vurun.” buyurdu.

Beþinci sopadan sonra Hz. Ebû Bekr þefâat ederek;

“Yâ Resûlallâh böyle yapmasý yine senin sünnetini tâzîm içindi, af buyur.” dedi.

Ebü'l-Hasan da hatasýný anlayýp tevbe edince; Ýmâm-ý Gazâlî Hazretleri de affetti.

Ebü'l-Hasan uyanýnca gördüklerini halka anlatýp tevbe etti. Bir ay, rüyâsýnda yediði sopalarýn vurulduðu yerler sýzladý. Vefat edince sopalarýn izi sýrtýnda görülüyordu. Bu rüyâsýndan sonra dâimâ Ýhyâ kitabýný okur, ona hürmet ederdi

..  

  Yorumlar

 
Grup Kardelen - Adýn Yeter


Abdurrahman ÖnüL__Ey Aþiki DiLdade...


Aðlatan Ezan


HaSan DurSun - Mp3 - aÐLayý aÐLayý DinLe


Ertuðrul Erkiþi - Huzur dinle


YuReðimDeki Sisi KaLdýr RabbiM__


Grup vusLat - Kuraný Gördüm


Adnan Aydýn - Ey Allahým beni senden ayirma


HaSan DuRSun__AnneciðiM...


Münker Nekir ve Hz.Ömer (ra)


Hasan Dursun - Gel Kardeþim Uyan ( Yeni 2011 )


Bir bayan niçin örtünmek istemez


Mahmut Durgun - Muhammedi Görelim


Grup Kardelen - Bir Garip Sevda


BeRat KandiLi GeceSinde YapýLacak ÝbadetLer


Grup 571 - Can ve canan Allah ilahisi


DoSt SiteLer


Abdurrahman Önül - Yusufun Öyküsü (Sade)


Burhan Çaçan - Salavat-ý Þerif


Umut MüRaRe - Sen VarsýN


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe