Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Silahýný Teslim Et Ona

Silahýný Teslim Et Ona dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5414
ilahi dinle   Ahzab Harbi'nde, hendek kazmaktan yorulan Sa'd bin Muaz  (r.a.), Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz'in yanýnda oturmuþ dinleniyordu. Bu esnada, toprak taþýyan Zeyd bin Sâbit (r.a.)'in çalýþtýðýný görünce, ona iþaret ederek;

-Yâ Resûlellah, dedi, Allâh'a hamd olsun ki, bunun babasý beni sað býraktý da, sana îmân etmek þerefini bana nasip eyledi. Buas günü, ben bunun babasý Sâbit bin Dahhâk ile boðaz boðaza boðuþmuþtum!

Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz,

-Fakat, onun bu oðlu, ne iyi çocuktur', buyurdu.

Zeyd bin Sâbit (r.a.)'in bir ara gözlerini uyku bürüyüp kendisi uyuyakalmýþtý. Kalkaný, oku, yayý ve kýlýcý yanýnda olduðu halde, orada çalýþmakta olan diðer Müslümanlar, onu hendeðin kenarýnda uyur bir halde býrakarak etrafý dolaþmaya gitmiþlerdi. Bu esnada onun yanýna gelen Umâre bin Hazm, þaka için, silâhýný alýp saklamýþ, Zeyd bin Sâbit'in de bundan hiç haberi olmamýþtý... Uyanýp silâhýný bulamayýnca da, heyecanlanmýþ ve korkmuþtu! Resûlüllah Efendimiz bunu iþitince, Zeyd'i çaðýrttý. Ona,

-Ey uykucu! Sen uykuya daldýn, nihâyet silâhýn da kaybolup gitti' buyurduktan sonra, 'Bu çocuðun silâhýnýn nerede olduðunu kim biliyor?' diye sordu.

Umâre bin Hazm,

-Yâ Resûlellah, ben biliyorum. Silah benim yanýmdadýr, dedi.

Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz,

- Silâhýný teslim et ona! buyurdu ve þaka yollu da olsa, Müslümanlarý korkutmayý veya onlarýn herhangi bir þeyini alýp saklamayý yasakladý.

..  

  Yorumlar

 
Ramazan Fýkralarý - Sohbet Arkadaþý


Muhammed Ýlhan - Çay Ýlahisi


Muhammed'in Düðünü Var Cennette - ilahi sözleri


Yemeðe Baþlarken Okunacak Dua


Netlog sohbet


Mehmet Emin Ay - Esma Zikri


Sami Yusuf - We Will Never Submit


Ey ÝnsanoðLu !


Grup Haykýrýþ - bir gün geri geleceðiz ezgisi


MustaFa YýLmaz -2014- Ya iLahi SenDen ZikirLi


Abdulkadir Þehitoðlu - Sala


Rüyada acýkmak görmek


Cemal Kuru - Giderim


2015 Yeni aLbüm - Muzaffer Gürler - Me DiL DaYe


Süleymaniye Cami


MUSTAFA YILMAZ - SULTANIM


Rüyada telefon görmek


2013 - MuhaRRem Ayý Ne Zaman BaþlýyoR


Sami Yusuf - Asma Allah


HoþgeLdin Ramazan-ý Þerif


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe