Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Sultan Mahmut'un Adaðý

Sultan Mahmut'un Adaðý dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6010
ilahi dinle  

Padiþahlar meclisinin kandili Sultan Mahmut Gazne'den kalkýp Hintlilerle savaþa gitmiþti.

Hintlilerin pek kalabalýk olan ordularýný görünce caný sý­kýldý, þaþýrdý. O adil sultan bir adakta bulundu; "eðer" dedi, "Bu orduyu yenebilirsem, elde edeceðim bütün ganimetleri yoksullara daðýtayým." Nihayet savaþ bitti. Sultan Mahmut galip gelmiþ, sayýsýz ganimetler elde edilmiþti. O kara yüzlü düþman bozulup daðýlmýþ, ardýna da bir parçasýna bile kimse­nin deðer biçemeyeceði ganimetler býrakmýþtý.

Sultan, hemen adamlarýndan birini çaðýrýp dedi ki:

- Bu ganimetleri yoksullara daðýt. Çünkü savaþtan Önce Allah'a adakta bulunmuþtum. Þimdi bu adaðýmý yerine getirmem la­zým."

 Herkes itiraz etti,

- Bunca mal, bunca altýn deðer bilmez bir avuç yoksula verilir mi? Ya askere ver, memnun olsun, düþmanýna kinlenerek savaþa hazýrlansýn, ya da emret hazi­ne ne götürsünler" dediler.

Sultan tereddüde düþtü, düþünceye daldý. Adaðýmý yerine getirip yoksullara mý daðýttýrayým, yoksa dediklerini mi yapayým, diye þaþýrdý kaldý. Tam o sýrada Ebul Hüseyn denen zeki bin meczup ordunun içinden geçiyordu. Sultan Mahmut onu uzaktan görünce "hah" dedi, "Þu meczubu yanýma getir­teyim, ona sorayým, ne derse onu yapayým. Çünkü o ne asker tanýr, ne de sultan. Söylenecek sözü sakýnmadan söyler."

Ebul HÜseyn'i yanýna çaðýrdý, olayý ona olduðu gibi anlattý.

Meczup dedi ki:

-Sultaným þimdi iki þeyden birini yap­mak gerek. Eðer bir daha Allah'a iþin düþmeyecekse merak etme; bunlarýn dediðini yap, adaðýný düþünme. Yok, bir za­man gelecek, yine iþin ona düþecekse utan, onlara uyma sa­kýn, adaðýný yerine getir. Madem Allah sana yardým etti, iþini düze çýkardý; demek ki kendisine düþeni yaptý. Sana düþen iþ nerde peki? Niçin sözünü yerine getirmiyorsun?

Sonunda Sultan Mahmut ganimetin hepsini yoksullara daðýttýrdý, sonu da adý gibi Mahmut oldu.

..  

  Yorumlar

 
DaniMaRKaLý GeLin.....


Grup Tillo - Ey Bulbul-i-Seyda


Mustafa Bozkurt - Arar Gezerim


Rabbimiz'e SamimiYetLe Dua


GüzeL SözLer - Dert


24 KaSim ÖðretmenLer Günü


Ahmed Sarýkaya - Ey Hacem


Fikret ErKaya - Mestanemiyem


Ramazan Fýkralarý - Niyet


Veysel Karani Hz - ALLAH Dostlari


Emre Ermiþ - Maðfiret Et Allahim


Abdurrahman Önül - Döndüm Mevlana Gibi


Mahmut Durgun - Fatima-i Zehra


Celaleddin aDa - Tut Elimden


Kadýnlarýn tam tesettürlü haþema ile bayanlarla beraber denize girmesi caiz mi


Sedat Uçan - Menzil Köyünde ilahisi


Cübbeli Ahmet Hoca - Ramazan'ýn 17. Gunu - 17 Aðustos 2011 izle


ilahi01


Burhan Çaçan - Allah Adýný Zikredelim Evvela Bahri


Ezandan Sonra Okunacak Dua


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe