Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Þeyhin Müridlerini Ýmtihaný

Þeyhin Müridlerini Ýmtihaný dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6199
ilahi dinle   Mire-i Niþabûri (k.s.) Hazretleri, yanýnda müridlerinden bir hizmetçisi olduðu halde Nesa denilen yere gitmiþti. Orada büyük raðbet gördü, bir hayli müridleri oldu. Baþýna toplandýlar, hatta onun zikrinden bile meþgul ediyorlardý. O bu durumdan incinmekte idi. Nesa'dan geri dönmeye karar verdi. Ve bir gün müridlerine Allaha ýsmarladýk diyerek yola çýktý. Onun etrafýný saran yeni birçok müridi de kendisi ile gelmeye karar verdiler ve peþine düþtüler. O her ne kadar siz gelmeyin kendi memleketinizde kalýn dediyse de illâ da biz de gideceðiz diyorlar ve arkasýndan gelmeye devam ediyorlardý. Giderken bir tepenin baþýna vardýlar. Þiddetli rüzgâr esmekte idi. Mire-i Nisabûrî Hazretleri þalvarýný çözdü, ayakta bevletmeye baþladý, hattâ kendi üzerini ve etrafýnda bulunan bir çok kimsenin de üzerini pisledi.

O zamana kadar tereddütsüzce baðlý olan müridleri:

- Bu ne biçim þeyhlik, bu ne biçim hareket? diyerek peþini býrakýp gerisin geriye döndüler.

Sadece kendisi ile Nisabur'dan gelen hizmetçi peþini takip etmekte ve o da içinden:

- Bu nasýl iþtir. Bunca yepyeni iþtiyakla baðlanan müridi arkasýnda iken böyle yaptý? Hepsinin geri dönmesine sebeb oldu, diye düþünüyor ve iþi þeyhi inkâra vardýrýyordu.

Þeyh Hazretleri hiçbir þey söylemeden yoluna devam ediyordu. Yolda bir akarsuya vardýlar. Þeyh bütün elbisesi ile olduðu gibi suya daldý, iyice elbisesini ve bütün vücudunu yýkadý. Sudan çýkýp yoluna devam etmeye baþladý. Sonra dönüp baktý ki Nisabur'da yanýna aldýðý hizmetçi hâlâ arkasýný takip etmekte. Ona dönerek þöyle dedi:

- Artýk beni inkâr etmemelisin! Çünkü büyük bir meþguliyet ve âfeti bu halle giderebildim. Onlarýn meþguliyetinden ve fitne-i fesattan kurtulmak için bu belâya razý oldum. Eðer evvelki belâya razý olsaydým belki de sermayemden olabilirdim. Onlarýn bizi sevip etrafýmýzda toplanmalarý bizde bir ayýp görmediklerindendir. Ama en küçük bir ayýp görseler veya onlarýn isteklerinin hilâfýna bir hâl zuhur etse iþte böyle terkederler, inkâr ederler, buyurdu.

Zamanýn büyük âlimleri, þeyhülislâmlar bu hâdiseyi þöyle yorumlamýþlardýr:

- Onlarýn kendini kabul etmesi þeyhin nefsine tabiatýna hoþ geldi ve bundan kurtulmasý için de öyle yapmasý vacipti. O da öyle yaparak kendisini kurtardý...

..  

  Yorumlar

 
YeNi - ÝsmaiL BeyhaN - Senin AþkýnLa


Grup Hacegan - Bölük Bölük


Mustafa Özcan Güneþdoðdu - Cürmüm Ýle Geldim Sana


Hasan Dursun__2012__Allah'ýM....


Ahmet ÇALIÞIR - Levlake Ya Muhammed


Rüyada aðaçkakan görmek


2013 yatsi namazi - Muezzinligi


Grup Sema Hacci Hacci


Taha - Yusuf


Cumanýz Mübarek Olsun


Dini Hikaye - Aðýzdaki Taþýn Hikmeti


Sedat Ucan - Senin Askin


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Alemlere Rahmetsin


Grup Bahar - Can Dedim


SaLavat GetirMek


Adem Karabey - umit Var


Rüyada ADAY görmek


Abdurrahman Önül - Allahu Allah


Alper - Sular Gibi


2015 Yeni - ÝbrahiM SivaSi - AffeyLe Allah'ým


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe