Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Tabutumdan tuðlayý çýkarýn

Tabutumdan tuðlayý çýkarýn dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6228
ilahi dinle  

Þâh-ý A'lâ Þeyh Abdüsselâm'ýn vefâtýndan, iki seneden fazlaca bir zaman geçmiþti ki, talebelerinden ve ayný zamanda sultânýn yakýn adamlarýndan olan Mesmât Revþenâhî ismindeki bir zât, mübârek hocasýnýn kabrini tâmir etmek, kabrin üzerine güzel bir türbe yapmak istedi. Fetihpûr þehrinden kýrmýzý taþ getirtti. Ýnþâata baþlandý.

Ýþin baþýnda bulunan mühendis gece rüyâsýnda, Þeyh'in, kabrinin üstünde ayakta durduðunu ve;

-Siz benim kabrimi kazarken, tabutumun tahtasýna bir tuðla parçasý düþtü. Tahtayý kýrdý ve sol dizimin üzerine geldi. Hemen o tuðla parçasýný tabutumdan çýkarýn, alýn. Tahtayý düzeltin ve sonra inþâata devâm edin" buyurduðunu gördü.

Sabah olunca o mühendis, Mesmât'ýn yanýna geldi ve rüyâsýný anlattý. Mesmât;

-Hazret-i Þeyh'in buyurduðunu yapýn, dedi. Öyle yaptýlar. Ýleri gelenler, þehrin büyükleri, o zâtýn talebeleri ve o zâtýn büyüklüðüne inananlarýn huzûrunda kabri açtýlar. Gerçekten tabutun tahtasýnýn sol taraftan kýrýlmýþ olduðunu ve bir tuðla parçasýnýn içine düþtüðünü gördüler. Düþen tuðla parçasýný almak için tabutu açtýlar. Bir de ne görsünler. Bütün bedeni saðlam ve nûrlu, sîmâsý ise hayattaki kadar canlý ve tâze olarak duruyor. Hayretler içinde kaldýlar. Rüyâda olduklarýný sandýlar. Mesmât, hocasýnýn mübârek bedenine gülsuyu ve anber sürdü. Hazýr olanlar Fâtiha okudular. Sonra kýrýlmýþ tabutu tâmir ettiler ve türbenin yapýmýna baþladýlar. Güzel bir türbe yapýldý. Ýnsanlar ziyâret edip rûhâniyetinden istifâde ederlerdi .

..  

  Yorumlar

 
Sedat Uçan - Öksüzüm


Fatih ÇOLLAK - Adiyat Suresi


Ali Ercan - Seher Yeli


Caným Babam - Cemal Kuru ilahileri


MeDiNe iLahi GRuBu --- Medine'Ye VaRamaDým..


Mustafa Yýlmaz - Hurma Kütüðü


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 26 Aðustos 2010 sohbeti izle 3. Bölüm


Alay etmenin cezasý


Adem Karaca - Meyil


2013 - 2014 KuRban BayRamý TebRik MesajLarý..


Fatih Dur - Seyreyle Güzel


MuStafa CihaT ~2014~ Di'Li GeçMiþ ZamaN


SeNai DemirCi ~2014~ SeviLdiÐini BiL


Gül Yüzünü


Yusuf Ýslam - Rabbi Bil Mustafa


Ismail Cosar - Hasr suresi


Cemal Kuru - Anam


Grup Tillo - Gel Surelim Dem - 2013


Süper - DerDime Dermana GeLdim


Hz.ÖmeR'den (R.A) GüzeL SözLer


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe