Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Taptýðýnýz Ayaðýmýn Altýnda

Taptýðýnýz Ayaðýmýn Altýnda dni hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6178
ilahi dinle  

Muhiddini Arabî bir daða çýkýp:

-Sizin taptýklarýnýz benîm ayaðýmýn altýndadýr; diye baðýrmaya baþladý. Bu söz üzerine zamanýn ulemasý Muhiddin Arabi'nin (Allah benim ayaðýmýn altýndadýr) dediðine hükmederek küfrüne; kail oldular ve idamýna hükmettiler. Kabrini bile belli bir yere deðil bir daða yaptýlar. Fakat Muhiddin Arabî Hazretleri bir sözünde:
- Ýza dehaleþþini ilâþþýn, zahara kabr-i Muhiddin (Sin sýna girdiði zaman Muhiddin'in kabri ve muradý anlaþýlýr) demiþti.

Aradan asýrlar geçti. Yavuz Sultan Selim Han Þam'ý fethetti. Orada bu hadiseyi duyup Muhiddin Arabi'nin kabrinin nerede olduðunu sordu. Kimse Muhiddin-i Arabi'nin kabrinin nerede olduðunu bilmiyordu

Daðda koyun otlatmakta olan çobanlara kadar Muhiddin Arabi'nin kabrinin nerede olduðunu soruyor fakat kimseden mutmain bir cevap alamýyordu. Sadece çobanýn bir tanesi:

— Efendim dedi, ben kabrin nerede olduðunu bilmiyorum. Fakat þurada bir yer var ki, oradan ne koyunlarýn birisi bir ot yer ne de oraya bir hayvan basar. Oranýn otlarý kendi halinde büyür ve zamaný gelince de kurur gider, dedi. Bunun üzerine Sultan Selim, oranýn Muhiddin Arabi'nin kabri olduðuna karar verip kazdýrdý. Baktýlar ki, cesedleri olduðu gibi duruyor. Oraya muhteþem bir türbe yaptýrdý. Sonra O'nun niçin Ýdam edildiðini sordu.

Oradakiler:

— Sizin taptýðýnýz benim ayaðýmýn altýndadýr, dediði için idam edildiðini söylediler.

Bu defa; Sultan Selim Han, bu sözü nerede söylediðini araþtýrýp orayý da buldu. Orayý kazmalarýný emretti. Kazdýklarýnda oradan bir küp altýnýn çýktýðýný gördüler. Yavuz Sultan Selim þöyle söyledi:

- Hazreti Peygamberimiz, «Dininiz paranýz, kýbleniz kadýnlarýnýz» buyurmadý mý? Ýþte Muhiddin-i Arabî de buna dayanarak, taptýðýnýz ayaðýmýn altýnda demekle, benim ayaðýmýn altýnda altýn var demek istemiþ ama, o zaman bunu kimse anlayamamýþ ve Muhiddin'i haksýz yere idam etmiþler, buyurdu. Böylece Muhiddin-i Arabi'nin iki kerameti birden zuhur etmiþ oluyordu; biri paranýn yerini bildirmesi, biri de Yavuz'un gelip hadiseyi aydýnlýða kavuþturmasý...

Muhiddini Arabî H. 638 (M. 1240)'da vefat etmiþ ve Þam'ýn Kasyon daðýna defnedilmiþtir. 

..  

  Yorumlar

 
Ali Ercan - Gayri


Grup Kýr Çiçekleri - Al çocuðum bu güLü


Seyyid Veysel Ekinci - Nur Ahmedim


Ahmet Baþak - Biri Ana Biri Baba


Mustafa Caymaz - Boyacý Geldi 2012


Grup Hacegan - Bizden Selam


Fatih Öztürk - Tövbekarým


Menzil Sohbet


Peygamber Sevdalilari - Hebibe Xweda


Mustafa Cihad - Söyle Ferhat


MevLana - Ah DiLim..!


Grup Vuslat - Selam Sana Ya Resul


Abdurrahman ÖnüL - BaBam NeredeSin ( 2015 Haziran )


Peygamberimiz'in AiLeleri Bizim Neyimiz Olur?


ishak Danýþ - Erbakan Hoca için Kur'an Ziyafeti


Þeyhin Müridlerini Ýmtihaný


Abdullah Sevinçkan - Dünya


Yemek Tarifleri - Þekilli Patetes Püresi


Bedirhan Gökçe - Sevda Sokaðý


Dursun ALi ErzinCanLý --- Son ÞiiRi 2013


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe