Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Üç Sual ve Bir Cevap

Üç Sual ve Bir Cevap dni hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6013
ilahi dinle  

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'ye felsefecilerden bir grup geldi. Suâl sormak istediklerini bildirdiler. Mevlânâ hazretleri bunlarý Þems-i Tebrîzî'ye havâle etti. Bunun üzerine onun yanýna gittiler. Þems-i Tebrîzî hazretleri mescidde, talebelere bir kerpiçle teyemmüm nasýl yapýlacaðýný gösteriyordu. Gelen felsefeciler üç suâl sormak istediklerini belirttiler, Þems-i Tebrîzî;

-Sorun! buyurdu.

Ýçlerinden birini baþkan seçtiler. Hepsinin adýna o soracaktý.

Sormaya baþladý:

-Allah var dersiniz, ama görünmez, göster de inanalým.

Þems-i Tebrîzî hazretleri;

-Öbür sorunu da sor! buyurdu.

O;

-Þeytanýn ateþten yaratýldýðýný söylersiniz, sonra da ateþle ona azâb edilecek dersiniz hiç ateþ ateþe azâb eder mi? dedi.

Þems-i Tebrîzî;

-Peki öbürünü de sor! buyurdu.

O;

-Âhirette herkes hakkýný alacak, yaptýklarýnýn cezâsýný çekecek diyorsunuz. Býrakýn insanlarý canlarý ne istiyorsa yapsýnlar, karýþmayýn! dedi.
 

Bunun üzerine Þems-i Tebrîzî, elindeki kuru kerpici adamýn baþýna vurdu. Soru sormaya gelen felsefeci, derhâl zamânýn kâdýsýna gidip, dâvâcý oldu.

Ve;

-Ben, soru sordum, o baþýma kerpiç vurdu. dedi.

Þems-i Tebrîzî;

-Ben de sâdece cevap verdim. buyurdu.

Kâdý bu iþin açýklamasýný istedi. Þems-i Tebrîzî þöyle anlattý:

- Efendim, bana Allahü teâlâyý göster de inanayým, dedi. Þimdi bu felsefeci, baþýnýn aðrýsýný göstersin de görelim.

O kimse þaþýrarak;

- Aðrýyor ama gösteremem, dedi.

Þems-i Tebrîzî;

- Ýþte Allahü teâlâ da vardýr, fakat görünmez. Yine bana, "þeytana ateþle nasýl azâb edileceðini" sordu. Ben buna toprakla vurdum. Toprak onun baþýný acýttý. Hâlbuki kendi bedeni de topraktan yaratýldý. Yine bana;"Býrakýn herkesin caný ne isterse onu yapsýn. Bundan dolayý bir hak olmaz." dedi. Benim caným onun baþýna kerpici vurmak istedi ve vurdum. Niçin hakkýný arýyor? Aramasa ya! Bu dünyâda küçük bir mesele için hak aranýrsa, o sonsuz olan âhiret hayâtýnda niçin hak aranmasýn?" buyurdu.

Felsefeci, bu güzel cevaplar karþýsýnda mahcûb olup, söz söyleyemez hâle düþtü.

..  

  Yorumlar

 
Ýþte O Zaman KuSurSuz oLursun..


Kabe'nin YoLLarý - Erkan MutLu


aiLeCek HayýrLý AkþamLar DiLeriz...


Mehmet Gökçe - Degilmisin


......( GüzeLSözLeR )......


Muhammed ihan - Cennette


Yermük'te Bir Komutan


Mustafa Dursun "Zalim Dünya"


Bilal Kavçakar - Bu Aþk Bir Bahri Ummandýr


Selçuk Kubalý - Þol Cennetin Irmaklarý


GüzeL iLahi - AbduRRahman ÖnüL - AðLayý AðLayý


Hilmi Tunalý - Ümit kesemem


AbduRRahman ÖnüL - GüL YüzLü PeyGamberim


Rüyada baharat görmek


Bilmem Nideyim ilahi sözleri


Mustafa Yýlmaz - açýver ravzayý


Yusuf islam-Ezan dinle


Ahmet ZeyD Tetik - Ey SevgiLi


Fikret ErKaya - Ay Doðdu Üzerimize


mehmet gökçe - sen medinede


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe