Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Yabancý Adam

Yabancý Adam dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

7518
ilahi dinle  

Çaresiz kadýn, su kýrbasýný omuzuna yüklemiþ ve soluyarak gidiyordu. Yabancý bir adam ona rastladý ve kýrbayý kadýndan alarak, kendisi yüklendi. Kadýnýn küçük çocuklarý gözlerini kapýya dikmiþ, annelerini beklemekteydiler. Evin kapýsý açýlýnca, masum çocuklar, yabancý bir adamýn, annelerinin yanýnda eve geldiðini gördüler. O yabancý, annelerinin yerine su kýrbasýný omuzuna yüklenmiþti. Yabancý adam, kýrbayý yere býraktý ve kadýna sordu:

- Bizzat su çektiðine göre beyin yok galiba? Nasýl oldu kimsesiz kaldýn?

- Kocam askerdi. Hz Ali bin Ebi Talib (a.s) onu, sýnýrlardan birine gönderdi ve orada þehit düþtü. Þimdi birkaç çocuðumlayým.

Yabancý adam bundan fazla konuþmadý. Baþýný yere indirdi ve:

- Allahaýsmarladýk' deyip gitti. Fakat o gün, bir an bile o kadýn ve çocuklarýnýn düþüncesi aklýndan gitmedi. Gece rahatça uyuyamadý. Sabah hemen bir file aldý; et, un ve hurmadan meydana gelen bir miktar er zaðý fileye koydu ve doðruca dün gittiði eve gitti, kapýyý çaldý.

-  Kimsin?

-  Dün su kýrbasýný getiren, Allah'ýn kuluyum. Þimdi çocuklarýna bir miktar yiyecek getirdim.

- Allah senden razý olsun. Allah, bizimle Ali Ýbn-i Ebi Talib arasýnda geçeni yargýlasýn.

Kadýn kapýyý açtý açýldý ve yabancý adam, eve girdi. Sonra:

  - Caným yardým etmek istiyor, izin verirsen hamur yapmayý, ekmek piþirmeyi, çocuklara bakmayý üzerime alayým' dedi.

-  Çok güzel, fakat daha iyi hamur yoðurup, ekmek piþirebilirim. Ben ekmek piþirinceye kadar, sen de çocuklara bak.

Kadýn hamur yapmak için gitti. Yabancý adam, hemen getirdiði bir parça eti kýzarttý ve hurmayla beraber eliyle çocuklara yedirdi. Her birinin aðzýna lokmayý koyarken

- Evladým, iþinde kusur etmiþse eðer, Ali Ýbn-i Ebi Talib'i helal ediniz' diyordu.

Hamur hazýrlandý. Kadýn,

- Ey Allah'ýn kulu, hemen ateþ yak' diye seslendi. Yabancý adam gitti, ateþ yaktý ve yüzünü alevlerin yükselen ateþin þulelerine yaklaþtýrdý.
Kendi kendine:

- Ateþin sýcaklýðýný bir tad. Yetimlerin ve dullarýn iþinde, kusur eden kimsenin, cezasý budur, iþte' dedi.

O anda, komþulardan bir kadýn, eve girdi ve yabancý adamý tanýdý. Ev sahibe si kadýna:

- Vay!; sana yardým eden bu adamý tanýmadýn mý? Bu, Emirülmüminin Ali Ýbn-i Ebi Talib'tir' dedi.

Zavallý kadýn yaklaþtý ve:

- Binlerce eyvahlar olsun bana, sizden özür dilerim' dedi.
- Hayýr, ben senden özür dilerim. Çünkü senin iþinde, kusur etmiþim.

..  

  Yorumlar

 
Küçük Ahmet - Yan Yüreðim Yan


Dursun Ali Erzincanlý -- Medine'nin Gülü


Can AhmeD'e GideCeðim iLahi SözLeri


Ay Doðdu Üzerimize iLahi Sözleri....


Ramazan Ayý - Tebrik KartLarý -


Afiyet Þifanýz OLsun :))


Ezgi DinLe - EþreF ZÝya TerZi - NereYe


Eþref Ziya - Sonsuzluða Özlem


Eþarp manto içine konulamaz mý


MüzikSiz iLahi - HoCam


UmuT MuRaRe__Ben Seni GörmeDen SevDim...


Küçük Abdurrahman - görmedinmi dinle


Ramazan Ayý ve Oruç Ýbadeti


Rüyada gül görmek


ÞehiDi UðurLarken..


Mustafa Demirci - ey benim Mevlam 2012


Abdullah Akbulak - Aðlarým Yana Yana


sedat uçan - annem


( Mp3 ) Grup TaiF - GeyLani


Ali Ercan - Demedimmi


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe