Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Yalnýz Allah Bilsin

Yalnýz Allah Bilsin dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6582
ilahi dinle  

Büyüklerden bir zat, ahaliden para toplamak istedi, düþmana karþý tedbir almak, bazý mevkileri tamir ve tahkim için... Hak bu parayý vermedi. o büyük zat, bundan mahzun oldu ve aðladý. Geceleyin, yatsý namazýndan sonra birdenbire bir adam peydahlandý ve o  büyük zatýn önüne bir kese içinde iki bin akçe býraktý ve dedi.

- Bu parayý dilediðiniz iþe sarfediniz!...

Bu meçhul insan, Ebu Amr... O büyük zat parayý kabul ve ona iyi dualar etti.

Sabahleyin o büyük zat, dostlarýndan ve yakýnlarýndan ibaret bir kalabalýk topladý, keseyi meydana çýkardý ve sevinç içinde:

- Biz, dedi; Ebu Amr hakkýnda çok ümide düþtük. dün gece bana, müslümanlarýn kendilerini düþmana karþý müdafaa etmeleri için iki bin akçe getirdi. Allah iyiliðin karþýlýðýný versin.

Birdenbire Ebu Amr'ýn kalabalýk içinde doðrulduðu görüldü. Ebu Amr haykýrdý:

- Dün gece size verdiðim para anneme aitti. Annem paranýn bu iþe sarf olunmasýna razý deðildir. Lütfen bana iade ediniz ki, ben de kendisne vereyim!...

Büyük zat hemen elini keseye atýp Ebu Amr'a uzattý. Ebu amr keseyi aldý, uzaklaþtý.

Yine akþam, gece, yatsý namazýndan sonra... O büyük zat odasýnda bire köþeye çekilmiþ  düþüncede... Yine Ebu amr birdenbire peydahlanýyor... Yine elinde  ayný kese ve kesenin içinde iki bin akçe... Ebu amr parayý  o büyük zatýn önüne koyuyor ve fýsýldýyor:

- Parayý getiriyorum ve sizden tek bir þey rica ediyorum: Bu parayý o türlü  sarfediniz ki, ikimizden baþka kimse birþey bilmesin... Onun nereden geldiðini yalnýz Allah bilsin....

..  

  Yorumlar

 
Omer Gumustas - Allah Diyelim


Muhammed Ýlhan - Cennette


Zubeyir Haksever - bismillah


Cübbeli Ahmet Hoca - Ramazan-ýn 9. Günü - 9 Aðustos 2011


HaþR ve MahþeR Nedir...?


Dursun Ali Erzincanlý - Ana Hakkýný Helal Eyle


Funda Arar - O Gece Sendin Gelen


Allah-u Allah (Hicaz)


GRUP KARDELEN - YUSUFUM


Ali Ercan Doyamadým Muhammed E


iLahiSözü - Feridun Eroðlu - Pirim AbdulKadir


Sultan Mahmut'un Adaðý


Rüyada ACI-AÐRI görmek


Mehmet Yýlmaz - Dosta


( Mp3 ) Grup TaiF - Ben Bir YakuB iDim


Grup Kardelen - istanbul Hasreti


Celaleddin Ada - Ben Seni - Ýlahi Sözleri


Bir Boþanma Olayý


Abdurrahman Önül - Uyan Müslüman


Duha Enes Ey Nebi


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe