Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Yapacaðým bir þey yok

Yapacaðým bir þey yok dni hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5663
ilahi dinle  

Þems-i Tebrîzî hazretleri Þam'dan Konya'ya gelirken, yol üzerinde bulunan bir hana uðrayarak burada yatmak istedi. Fakat uðradýðý bütün hanlarýn dolu olduðunu, hiç kalacak yerlerinin olmadýðýný öðrenince, câmide sabahlamak istedi. Câmiye gidip yatsý namazýný cemâatle kýldý. Cemâat daðýldýðýnda, o hâlâ duâya devâm ediyordu. Duâsýný bitirdiðinde, câmide kimse kalmamýþtý. Cübbesini çýkarýp baþýnýn altýna koyarak uzandý. Günlerce süren yolculuðun verdiði yorgunlukla hemen kendinden geçti. Bir müddet sonra câminin kapýlarýný kilitlemek üzere gelen görevli, camide birinin yattýðýný görünce, yanýna yaklaþarak:

"Burada yatýlmaz kalk!" dedi.

Þems-i Tebrîzî hazretleri doðrularak:

"Benim kimseye bir zararým dokunmaz. Garibim, uzak yoldan geliyorum. Hanlarda da yatacak yer yokmuþ, baþka kalacak bir yerim de yok. Býrak da burada sabahlýyayým." dedi.

Câmiyi kilitlemek için gelen kiþi;

"Beni uðraþtýrma, sana kalk dýþarý çýk dedim, yoksa yaka paça seni dýþarý atmasýný bilirim." diye karþýlýk verdi.

Þems-i Tebrîzî hazretleri, bu son sözler üzerine bir tuhaf oldu. Hemen ayaða kalktý. Cübbesini toplayarak sessizce kapýdan dýþarý çýktý. Câmiden çýkmasýný isteyen görevli, onun arkasýndan bakarken, âniden boðuluyormuþ gibi oldu. Bunun üzerine;

"Ýmdât boðuluyorum!" diye baðýrmaya baþladý. Bu sesi iþiten imâm efendi koþarak geldi ve ona;

"Ne oldu, niye baðýrýyorsun?" diye sordu. Kayyum durumu anlatýnca, imâm efendi hemen câmiden çýkýp koþarak, Þems-i Tebrîzî hazretlerine yetiþti.

Kendisine;

"Efendim, o câhildir, bir terbiyesizlik etmiþ. Ne olur onu affedin!" dedi. Þems-i Tebrîzî hazretleri imâm efendiye baktý. Üzüntülü bir þekilde:

"Onun iþi benden çýktý. Benim yapabileceðim birþey yoktur. Ancak îmânla ölmesi için duâ edebilirim." buyurdu.

 

  Yorumlar

 
PeCeLi BüLbüL - Az HaLýyam


Seviþmek orucu bozar mý?


Kadir Gecesi Nedir?....


Cemal Kuru - Selamun Aleykum


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 22 Aðustos 2010 sohbeti izle 1. Bölüm


Kuran-ý Kerim 75 Sayfa Dinle


2014 ~ BeytuLLah KuZu ~ Ben EviMde MisafiRim


Taha - Enstrümantel


Rüya TabirLeri - Bakmadan Geçme


Münafýkýn Gözü Olmasaydý


Suçlunun Savunmasý


Merhaba Ya Þehri Ramazan ÝLahisi...


Mustafa Yýlmaz - Bülbüllerin Ötüþünde


Sodom ve Gomere'nin Son Günü


Hilmi Tunalý - Hacýlar


Mehmet Emin Ay - Beyaz Dilekçe


Grup Tillo - Muhammed-i Seversen


Eþref Ziya Terzi - Kelebek Gibi


O beni zayi etmez


Peygamber Sevdalýlarý - Sordum Seni


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe