Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Yermük'te Bir Komutan

Yermük'te Bir Komutan dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6034
ilahi dinle  

Hz. Ömer R.A.'ýn halifelik döneminin baþlarýnda, Suriye'nin fethi sýrasýnda Yermük mevkiinde Bizanslýlar ile müslümanlar arasýnda çok çetin bir savaþ olmuþtu (Aðustos, 636). Bu savaþta müslümanlarýn komutaný 'Seyfullah'  lakabýný taþýyan Halid bin Velid R.A. idi.

Ýþte bu savaþýn kýzýþtýðý sýrada, Bizans ordusunun önde gelen komutanlarýndan Cerece   (Yorgi) öne çýkarak, Halid bin Velid R.A.'ý yanýna çaðýrdý. Omuz omuza yanaþmýþ atlarý üzerinde   iki komutan þöyle konuþtular:

- Halid! Bana doðu söyle. Allah'ýn, Peygamberiniz'e gökten bir kýlýç indirdiðini ve o kýlýcý sana verdiðini söylüyorlar. Sen de bu kýlýcý kime çekersen onu hezimete uðratýrmýþsýn, doðru mu?

- Hayýr. Allah bize Peygamberi'ni gönderdi. O da bizi imana davet etti. Rasulullah A.S. iman ettiðim sýrada bana þöyle demiþti: 'Sen, Allah'ýn müþriklere çektiði bir kýlýçsýn.' Sonra da zafer kazanmam için bana dua etti. Böylece bana Seyfullah, yani Allah'ýn Kýlýcý ismi verildi.

- Siz bizi neye davet ediyorsunuz?

- Allah'tan baþka ilâh olmadýðýna, Muhammed A.S.'ýn O'nun kulu ve elçisi olduðuna þehadet etmeye. O'nun Allah'tan getirdiði þeyleri kabul etmeye davet ediyoruz.

- Bugün dininize giren kimse sizinle ayný mükâfata erer mi?

- Evet. Bu gün sizden Ýslâm'a giren, belki bizden üstün olacaktýr. Çünkü bizim Peygamberimiz'den gördüðümüzü siz görmediniz.

Bu konuþmadan sonra, Yorgi Hz. Halid bin Velid R.A.'ýn yanýna geçerek Ýslâm'a girdi. O'nun çadýrýnda guslederek iki rekat namaz kýldý. Halid bin Velid R.A. ile çýkýp atýna bindi. Bizanslýlar'la savaþa giriþti.

Bizanslýlar durumu görünce çok þiddetli bir hücuma geçtiler. Sonuçta savaþý müslümanlar kazanýrken, ancak iki rekat namaz kýlabilmiþ olan general Yorgi o gün þehid olmuþtu.

 

  Yorumlar

 
Mehmet Emin Ay__Kadir SureSi...


MüzikSiz iLahi ( DeLi GönüL )


Abdurrahman Önül - Bir Gece Muhammede


Taha - Altýn Nesil


ismail coþar - kaside ezan dinle


Ebul Vefa Hazretleri


Ali Ercan - Cansin-Ya-Resul-Allah


KadiR GeceSi'nin Zamaný__


Mustafa Dursun - Himmet Eyle


Allah'tan Utanandan Her Þey Utanýr


Fatih SoYLu - YeTim MuhammeD


Fatih Çollak - Kureyþ Suresi


Mahmut Durgun - salatullah selamullah


AbduLBaki KömüR --- RüzGaR...


Senai Demirci - Sabah Zamaný Kýl Beni Ey Namaz


Feridun EroÐLu - Medine iLahisi DinLe


Abdurrahman Önül - Adý Güzel Kendi Güzel Muhammed


Müziksiz ilahiler - Gönül Kuþum Konmak Ýster


Gönül


Minik KaLpLer KoroSu - I Feel Your Love


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe