Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Yeter ki Ýstemesini Bil

Yeter ki Ýstemesini Bil dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5955
ilahi dinle  

Ashabdan Enes bin malik (r.d ) anlatýyor:

Hz peygamber'in (s.a.v) ashabý içinde Ebu Ma'lek diye birisi vardý. Bu zat, Þam ile Medine arasýnda tüccarlýk yapardý.

Kendisi Allah Tealaya tevekkül ederek bir kafileye katýlmaz kendisi , yalnýz gidip gelirdi. Bir defasýnda Þam'dan Medineye doðru gelirken önüne at üzerinde bir hýrsýz çýktý.

Dur dur! " diye baðýrdý. Tüccar durdu ve hýrsýza,

"Ýþte malým , al senin olsun; beni býrak dedi. Hýrsýz,

"Ben malý istemiyorum, seni öldürmek istiyorum" dedi.

Tüccar,

Beni öldürüp eline ne geçecek? Ýþte malým , senin iþine yarar, al da beni býrak!" dedi. Hýrsýz ayný sözleri tekrar etti, onu öldüreceðini söyledi. Tüccar,

"Öyleyse bana biraz müsade et de bir abdest alýp namaz kýlayým, yüce Rabbime dua edeyim" dedi Hýrsýz,
"Ýstediðini yap " dedi.

Ebu Ma'lek, abdest aldý, sonra namaz kýldý; namazdan sonra ellerini açtý ve þöyle dua etti:

"Ya Vecud... Ya Vedut...
Ya Zel-Arþi'l-Mecid
Ya Mubdiü Ya Müid
Ya Fe'alün Lima yürid
Es-elüke bi nuri vechikellezi melee erkane arþik
Ve es-elüke bi kudretikelleti kaderte biha ala halkýk,
Ve bi rahmetikelleti vesiat külle þey'in
La ilahe illa ente
Ya Müðis, eðisni."


Manasý:

"Ey yüce dost, ey yüce arþýn sahibi!
Ey yoktan var eden, var ettiðini yok eden rabbim!
Ey her istediðini yapan Allahým!
Arþýn her yanýný dolduran Zatýnýn nuru hürmetine,
Bütün mahlukata hükmettiðin kudretinin azametine,
Her þeyi kuþatan rahmetinin bereketine,
Senden istiyorum.
Senden baþka ilah yoktur.
Ey çaresizlerin yardýmýna yetiþen Allah'ým, bana yardým et".


Bu duayý üç kez tekrarladý.

Duasýný bitirir bitirmez boz renkli, yeþil elbiseli bir atlý belirdi. Elinde nurdan bir mýzrak vardý.Hýrsýz kendisine yaklaþýnca atlý ona hücüm edip mýzraðý öyle bir vurdu ki, hýrsýz atýndan yuvarlandý. Sonra tüccara dönerek,

"kalk onu öldür" dedi. Tüccar,

" Sen kimsin? Ben bu zamana kadar hiç kimseyi öldürmedim. Onu öldürmek hoþuma gitmez" dedi.O zaman atlý gidip hýrsýzý öldürdü, sonra tüccarýn yanýna geldi ve ona þöyle dedi:

"Ben üçüncü kat gökte bulunan bir meleðim. Sen ilk dua ettiðin zaman göðün kapýlarýnýn gýcýrdayýp ses verdiðini iþittik ve, "Yeni bir olay oluyor !" dedik. Sen ikinci kez dua yapýnca göðün kapýlarý açýldý.Sonra üçüncü kez dua edince, Cebrail gelerek,

" Þu anda darda kalmýþ kula kim yardým eder? dedi. Ben yüce Allah'dan o hýrsýzý öldürme iþini bana vermesini istedim, izin verildi ve sana yardýma geldim.

Ey Allah'ýn kulu, Þunu Bil, "KÝM BAÞINA GELEN HER TÜRLÜ SIKINTI VE MUSÝBETTE SENÝN YAPTIÐIN DUA" ile dua yaparsa, Allah Teala onun sýkýntýsýný giderir,kendisine yardým eder!".

Bu tüccar sað-saðlim Medine'ye döndü, Hz peygamber (s.a.v.) yanýna geldi, baþýndan geçenleri ve yaptýðý dua'yý kendisine anlattý. Hz peygamber(s.a.v) ona,

"Allah Teala sana kendisiyle dua edinince kabul ettiði, bir þey istenirse verdiði güzel isimlerini öðretmiþ" buyurdu...

..  

  Yorumlar

 
Hanýmlarýn Muayene Olmasý Oruçlarýný Bozar mý?


Ender Doðan - inne Rabbi (Arabi)


Muhammed Ýlhan - Selamun Selam


Muzaffer Gürler - Mevlam


Fatih Öztürk iLahiLeri DinLe iNdir


Muhammed Ýlhan - Devem


Erkan Mutlu - Ben Bu Aþka Düþ Oldum


Marmara Çocuk Korosu - Allahim Seni Cok Seviyorum


Emre Ermiþ Aþkin Aldý


Bedirhan Gökçe - Sevda Sokaðý


Yakup Kilic - Ýn Einenem Herzen


Kenan Güngör - Yalan Dünya


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 20 Aðustos 2010 sohbeti izle 2. Bölüm


Rüyada kulak kiri görmek


TaHa - Aziz ÜstaDým


YüCe Allah ÞöyLe Buyuruyor


KandiLiniz Mübarek OLsun..


Osman Tutuk - Ne Acýlar Çekti


Kuran-ý Kerim 79 Sayfa Dinle


muziksiz ilahiler - Bugünün yarýný var


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe