Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Yýkýlamayan Türbe

Yýkýlamayan Türbe dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6099
ilahi dinle  

Nevþehir - Göreme yolu üzerinde bir türbe vardý. Hasan Baba Türbesi.  Nevþehir Belediyesi, þehrin çýkýþýndaki yolu geniþletme gayesiyle, bazý tadilâtlar yaptý. Bu arada yolun geniþletilmesi ve gidiþ - geliþli bir yolun yapýlmasýna da karar verilmiþti. Yol yapýmý türbenin bulunduðu yeri de' içine alýyor ve türbenin yýkýlmasý icab ediyordu. Fakat bir gün Belediye Baþkanýna bir þikâyet geldi.

Bazý iþçiler ellerinde kazma olduðu halde türbeyi yýkmak istiyorlar, fakat yýkamýyorlardý.

Bu hâdise üzerine halk ve belediye baþkaný türbenin bulunduðu mevkie geldiler ve elleriyle türbeyi yýkmak istediler. Fakat Allah Teâlâ, onun yýkýlmasýna müsaade etmediði takdirde nasýl yýkacaklardý. Türbeyi yýkmak için kazmayý alýp da elini kaldýran iþçilerin elleri, halkýn bakýþlarý arasýnda havadan inmiyor ve adam yýkmaktan vazgeçip geri çekildiði zaman ise, hiçbir þey yokmuþ gibi eski haline avdet ediyordu.

Bu durum karþýsýnda, Belediye türbeyi yýkmaktan vazgeçti ve gidiþ - geliþli yol türbenin saðýndan ve solundan erilerek türbe iki yolun ortasýnda kaldý.

Halkýn, tevekkülü, çalýþkanlýðý ve üstün ahlâký ile çok sevdiði ve hürmet gösterdiði bir velî idi. Sohbetleri ve güzel ahlâký ile insanlara çok faydalý olmuþtur. Gariplerin, yetimlerin ve hastalarýn yardýmýna koþar, onlara her yönden destek olurdu.

Hasan Baba, bir gün dostlarýndan birisi vefât etmek üzere iken baþýnda bulunup ona duâ etmiþti. Hasta son anlarýný yaþadýðý sýrada armut istemiþti. Mevsim kýþtý. Dýþarda þiddetli tipi vardý. O mevsimde armut bulmak mümkün deðildi. Hastanýn baþýnda bulunan yakýnlarý ne yapacaklarýný þaþýrarak, Hasan Baba'nýn yüzüne bakýp;

-Bize yardýmcý ol, ne yapalým, hastanýn bu arzusunu yerine getiremeyeceðiz." dediler.

Hasan Baba çâresiz kalan ve çok üzülen bu insanlara;

- Üzülmeyiniz, buluruz. Allahü teâlâ bir imkân ihsân eder. Biraz bekleyin, diyerek dýþarý çýktý.

Kýsa bir müddet sonra elinde küçük bir armut dalý ile içeri girdi. Armut dalý üzerinde yemyeþil tâze yapraklar ve olgunlaþmýþ sapsarý armutlar vardý. Sanki yaz mevsiminde dalýndan kýrýlmýþ gibi idi. Hastanýn baþýnda bulunanlar bu hâli görünce, bu iþin Hasan Baba'nýn bir kerâmeti olduðunu anladýlar. Ona olan derin muhabbetleri ve gösterdiði yakýn alâka hepsini aðlattý. Armutlarý verip, hastanýn gönlünü hoþ ettiler. Hasta kýsa bir süre sonra vefât etti.

 

  Yorumlar

 
Esas ben hasta imiþim


Ahmet ÇALIÞIR - Oldum Bahcesinde Hurmaya


Omer Gumustas - Simdi Toprak icinde


ilahi sözleri - Ben Derviþem Diyene


Alahu Allah - Abdulmetin KAYA izle


SeLatu SeLamLar - Mp3 DinLe


aÞk AbdeSt Gibidir...


Oruç.....


MüFSid - NediR...?


Kime benziyoruz


Ahmed Baþak - Þehitler Ölmüyor


Rüyada diþlerin düþmesi görmek


RüYada - BaLýk Görmek


Ali Ercan - Davet


Yusuf Gurbet - Mahcubum


Kuran-ý Kerim 100 Sayfa Dinle


Ahmed Sarýkaya - Tanýr isen Allahý


Abdulhamit Tutkun - Bir Arzuhalim Var


2014 = AbduRRahman ÖnüL = YetimiM


BeDiRHaN GöKÇe - MeMLeKeTiM


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe