Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Zülkarneyn (a.s.) ve Hükümdar

Zülkarneyn (a.s.) ve Hükümdar dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5572
ilahi dinle   Zülkarneyn (a.s), ölüm endiþesi ve nefs engelini aþmaya çalýþan bir kavme uðradý. Oradaki insanlarýn elinde dünya serveti namýna bir þey yoktu. Rýzýklarýný sebzeden temin ederlerdi. Sebzelerini korumakta çok ihtimam gösterirlerdi. Ayrýca bu kavimde herkes kendi mezarýný kazar, hergün mezarýný temizler ve ibadetlerini burada yapardý. Zülkarneyn (a.s.), bunlarýn hükümdarlarýný çaðýrttý.

Hükümdar:

"Ben kimseyi istemiyorum. Beni isteyen de yanýma gelir." dedi.

Zülkarneyn (a.s.), bu söz üzerine hükümdarýn yanýna giderek:

"Ben seni davet ettim, niye gelmedin?" dedi.


Hükümdar:

  "Sana bir ihtiyacým yok, olsa gelirdim." cevabýný verdi.

Bunun üzerine Zülkarneyn (a.s):

"Bu haliniz nedir? Sizdeki bu hali kimsede görmedim." deyince hükümdar:

"Evet biz altýn ve gümüþe kýymet vermiyoruz. Çünkü baktýk ki, bunlardan bir miktar, bir kimsenin eline geçerse, bu sefer daha fazlasýný isteyecek ve huzuru bozulacak. Onun için dünyalýk peþinde deðiliz." dedi.

Zülkarneyn (a.s):

"Bu mezar nedir? Neden bunlarý kazýyor ve ibadetlerinizi burada yapýyorsunuz?" diye sordu.

Hükümdar:

"Dünyalýk peþinde koþmamak için bunu böyle yaptýk. Mezarlarý görüp de oraya gireceðimizi hatýrlayýnca, her þeyden vazgeçeriz." dedi.

Zülkarneyn (a.s.):

"Niçin sebzeden baþka yiyeceðiniz yoktur? Hayvan yetiþtirseniz, sütünden, etinden istifade etseniz olmaz mý?" dedi.

Hükümdar:

"Midelerimizin canlý hayvanlara mezar olmasýný istemedik. Bitkilerle geçimimizi saðlýyoruz. Zaten boðazdan aþaðý geçtikten sonra hiç birinin tadýný alamayýz." diye cevap verdi.

 

  Yorumlar

 
Cuma Namazý KimLere FaRzdýr..?


Göresim GeLdi - DinLe


Bizi Tanýmaz Oldun


Kuran-ý Kerim 80 Sayfa Dinle


Yeni 2015 - Adem Sevgi - YürüYoruz Artýk DinLe


sen muhammed mustafasýn


Hasan Dursun - Resulün Gülleri ( Yeni 2011 )


Mehmet Gökçe - Degilmisin


Kaç YýLLýk PeygamberLik Yaptý ?


GüzeL SözLer - Erkek


Abdulkadir sehitoglu - ettehiyyatu


Çaðýrýrým Ey Dost Seni - Ýlahi Sözleri


Mehmet Emin Ay - Kan Tutar


Yusuf Can - Selam Götür


Sprey orucu bozar mý?


Abdurrahman Toprak - Bir Hiçliðe


Abdulhamit Tutkun - Aþýk Oldum


Namaz ilahileri - Kýl Beþ Vakit Namazý


Ramazan Fýkralarý - Sahuru da öne alsalar


Ahmet ÇALIÞIR - Levlake Ya Muhammed


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe