Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 cevþen-ül kebir türkçe okunuþu

cevþen-ül kebir türkçe okunuþu - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

11311
ilahi dinle   1 Yâ Ahkeme'l-hâkimîn
2 Yâ 'Adele'l-'âdilîn
3 Yâ Asdeka's-sâdikîn
4 Yâ Azhera'z-zâhirîn
5 Yâ Athera't-tâhirîn
6 Yâ Ahsene'l-hâlikîn
7 Yâ Esra'a'l-hâsibîn
8 Yâ Esme'a's-sâmi'în
9 Yâ Ekrame'l-ekramîn
10 Yâ Erhame'r-râhimîn
11 Yâ Eþfe'a'þ-þâfi'în
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.




25
1 Yâ Bedi'a's-semâvât
2 Yâ Câ'ile'z-zulümât
3 Yâ 'A'lime'l-hafýyyât
4 Yâ Râhîme'l-'aberât
5 Yâ Sâtira'l-'averât
6 Yâ Kâþife'l-beliyyât
7 Yâ Muhyiye'l-emvât
8 Yâ Dâ'ife'l-hasenât
9 Yâ Münzile'l-berakât
10 Yâ Þedîde'n-nekamât


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.
26
Ve es'elüke biesmâike

1 Yâ Müsavvir
2 YâMükaddir
3 Yâ Mütahhir
4 Yâ Münevvir
5 Yâ Mükaddim
6 Yâ Müahhir
7 Yâ Müyessir
8 Yâ Münzir
9 Yâ Mübeþþir
10 Yâ Müdebbir
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.
27
1 Yâ Rabbe'l-beyti'l-harâm
2 Yâ Rabbe'þ-þehri'l-harâm
3 Yâ Rabbe'l-mescidi'l-harâm
4 Yâ Rabbe'l-beledi'l-harâm
5 Yâ Rabbe'r-rukni ve'l-mekâm
6 Yâ Rabbe'l-meþ'ari'l-harâm
7 Yâ Rabbe'l-hýlli ve'l-haram
8 Yâ Rabbe'n-nûri.ve'z-zalâm
9 Yâ Rabbe't-tahiyyeti ve's-selâm
10 Yâ Rabbe'l-celâli ve'l-ikrâm
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.



28
1 Yâ 'Ýmâde men lâ 'imâde leh
2 Yâ Senede men lâ senede leh
3 Yâ Zühra men lâ zühra leh
4 Yâ Giyâþe men lâ ðiyâþe leh
5 Yâ Hýrze men lâ hýrze leh
6 Yâ Fahra men lâ fahra leh
7 Yâ 'Ýzze men lâ 'izze leh
8 Yâ Mu'îne men lâ mu'îne leh
9 Yâ Enîse men lâ enîse leh
10 Yâ Gunyete men lâ gunyete leh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.
29
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Kâim
2 Yâ Dâim
3 Yâ Rahim
4 Yâ Hâkim
5 Yâ 'Âlim
6 Yâ 'Âsim
7 Yâ Kâsim
8 Yâ Salim
9 Yâ Kâbid
10 Yâ Basit
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'n-nâr.
30
1 Yâ 'Âsýme-meni'sta'sameh
2 Yâ Râhime meni'sterhameh
3 Yâ Nasýra meni'stensarah
4 Yâ Hafýza meni'stahfezah
5 Yâ Mükrime meni'stekrameh
6 Yâ Mürþide meni'sterþedeh
7 Yâ Mu'îne meni'ste'âneh
8 Yâ Muðîþe meni'steðâþeh
9 Yâ Sarîha meni'stesrahah
10 Yâ Ðâfýra meni'staðferah

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne hallisnâ mine'rý-nâr.



31
1 Yâ Kerîme's-saftý
2 Yâ 'Azîme'l-menn
3 Yâ Keþîra'l-hayr
4 Yâ Kadîme'l-fadl
5 Yâ Latîfe's-sun'
6 Yâ Dâime'l-lütf
7 Yâ Nâfise'l-kerb
8 Yâ Kâþife'd-durr
9 Yâ Mâlike'l-mülk
10 Yâ Kâdiyen bi'l-hakk
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.
32
1 Yâ 'Azîzen lâ yüdâm
2 Yâ Latîfen lâ yürâm
3 Yâ Rakîben lâ yenâm
4 Yâ Kaimen lâ yefût
5 Yâ Hayyen lâ yemût
6 Yâ Meliken lâyezûl
7 Yâ Bakiyen lâ yefnâ
8 Yâ 'Alimen lâ yechel
9 Yâ Sameden lâ yüt'âm
10 Yâ Kaviyyen lâ yüd'af
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.
33
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Vâhid
2 Yâ Vâcid
3 Yâ Þâhid
4 Yâ Mâcid
5 Yâ Râþid
6 Yâ Bâiþ
7 Yâ Vâris
8 Yâ Dârr
9 Yâ Nâfi'
10 Yâ Hâdî
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.




34
1 Yâ A'zamü min külli 'azîm
2 Yâ Ekramü min külli kerîm
3 Yâ Erhamü min külli rahîm
4 Yâ Ahkemü min külli hakîm
5 Yâ AÝemü min külli 'alîm
6 Yâ Akdemü min külli kadîm
7 Yâ Ekberu min külli kebîr
8 Yâ Ecellü min külli celîl
9 Yâ E'azzü min külli 'azîz
10 Yâ Eltafü min külli latîf
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.
35
1 Yâ Men hüve fî 'ahdihî vefiyy
2 Yâ Men hüve fî vefaihî kaviyy
3 Yâ Men hüve fî kuvvetihi 'aliyy
4 Yâ Men hüve fî 'ulüvvihî karîb
5 Yâ Men hüve fî kurbihî latîf
6 Yâ Men hüve fî lütfýhî þerîf
7 Yâ Men hüve fî þerefîhî 'azîz
8 Yâ Men hüve fî 'izzetihî 'azîm
9 Yâ Men hüve fî 'azametihî mecîd
10 Yâ Men hüve fî mecdihî hamîd
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.
36
1 Yâ Men hüve küllü þey'in hâdiun leh
2 Yâ Men hüve küllü þey'in kâinün leh
3 Yâ Men hüve küllü þey'in mevcudun leh
4 Yâ Men hüve küllü þey'in münîbün leh
5 Yâ Men hüve küllü þey'in hâifün minh
6 Yâ Men hüve küllü þey'in müsebbihun leh
7 Yâ Men hüve küllü þey'in kâimün bih
8 Yâ Men hüve küllü þey'in hâþiün leh
9 Yâ Men hüve küllü þey'in sâirun ileyh
10 Yâ men hüve küllü þey'in hâlikün illâ vecheh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.





37
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Kâfi
2 Yâ Þâfî
3 Yâ Vâfî
4 Yâ Mu'âfî
5 Yâ 'Âlî
6 Yâ Dâ'î
7 Yâ Râdî
8 Yâ Kâdî
9 Yâ Bakî
10 Yâ Hâdî
Sübhâneke yâ îâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'I-emâne ecirnâ mine'n-nâr.
38
1 Yâ Men lâ meferra illâ ileyh
2 Yâ Men lâ mefze'a illâ ileyh
3 Yâ Men lâ melcee illâ ileyh
4 Yâ Men lâ yütevekkelü illâ 'aleyh
5 Yâ Men lâ maksade illâ ileyh
6 Yâ Men lâ mencee illâ ileyh
7 Yâ Men lâ yürðabü illâ ileyh
8 Yâ Men lâ yü'bedü illâ iyyâh
9 Yâ Men lâ yüste'ânü illâ minh
10 Yâ Men lâ havle velâ kuvvete illâ bih
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.
39
1 Yâ Hayra'l-merhûbîn
2 Yâ Hayra'l-matlûbîn
3 Yâ Hayra'l-merðûbîn
4 Yâ Hayra'l-mes'ûlîn
5 Yâ Hayra'l-maksûdîn
6 Yâ Hayra'l-mezkûrîn
7 Yâ Hayra'l-meþkûrîn
8 Yâ Hayra'l-mahbûbîn
9 Yâ Hayra'l-münzilîn
10 Yâ Hayra'l-müste'nisîn
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.




40
1 Yâ Men hüve halaka fesevvâ
2 Yâ Men hüve kaddera fehedâ
3 Yâ Men hüve yekþifü'l-belvâ
4 Yâ Men hüve yesme'u'n-necvâ
5 Yâ Men hüve yünkizü'l-garkâ
6 Yâ Men hüve yünci'l-helkâ
7 Yâ Men hüve yeþfi'l-merdâ
8 Yâ Men hüve emâte ve ahyâ
9 Yâ Men hüve edhake ve ebkâ
10 Yâ Men hüve edalle ve ehdâ


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.
41
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Ðâfýr
2 Yâ Sâtir
3 Yâ Kahir
4 Yâ Kadir
5 Yâ Nazýr
6 Yâ Fâtýr
7 Yâ Þâkir
8 Yâ Zâkir
9 Yâ Nâsýr
10 Yâ Câbir
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne`l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.
42
1 Yâ Men hüve fi'l-berri ve'l-bahri sebîlüh
2 Yâ Men hüve fi'l-âfaki âyâtüh
3 Yâ Men hüve fi'l-âyâti bürhânüh
4 Yâ Men hüve fý'l-memâti kudratüh
5 Yâ Men hüve fý'l-kubûri 'izzetüh
6 Yâ Men hüve fý'l-kýyâmeti milketüh
7 Yâ Men hüve fý'l-hisâbi heybetüh
8 Yâ Men hüve fý'l-mîzâni kadâüh
9 Yâ Men hüve fi'l-cenneti rahmetüh
10 Yâ Men hüve fý'n-nâri 'azâbüh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.



43
1 Yâ Men hüve ileyhi yehrabü'l-hâifûn
2 Yâ Men hüve ileyhi yefze'u'l-müznibûn
3 Yâ Men hüve ileyhi yaksýdü'l-münîbûn
4 Yâ Men hüve ileyhi yelceü'l-'âsûn
5 Yâ Men hüve ileyhi yerðabü'z-zâhidûn
6 Yâ Men hüve fîhi yatme'u'l-hâtýûn
7 Yâ Men hüve yeste'nisü bihi'l-mürîdûn
8 Yâ Men hüve yeftehiru bihi'l-muhsinûn
9 Yâ men hüve 'aleyhi yetevekkelü'l-mütevekkilun
10 Yâ men hüve yeskünü bihi'l-mûkýnûn
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.
44
1 Yâ Ekrabe min külli karîb
2 Yâ Ehabbe miri külli habîb
3 Yâ A'zame min külli 'azîm
4 Yâ E'azze min külli 'azîz
5 Yâ Ekvâ min külli kaviyy
6 Yâ Aðnâ min külli ðaniyy
7 Yâ Ecvede min külli cevâd
8 Yâ Er'efe min külli raûf
9 Yâ Erhame min külli rahîm
10 Yâ Ecelle min külli celîl
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.
45
Ve es'elüke biesmâike
1 Karîb
2 Yâ Rakîb
3 Yâ Habîb
4 Yâ Mücîb
5 Yâ Hasîb
6 Yâ Tabîb
7 Yâ Basîr
8 Yâ Habîr
9 Yâ Münîr
10 Yâ Mübîn
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.

46
1 Yâ Ðâliben gayra maðlûb
2 Yâ Sâni'an gayra masnu'
3 Yâ Hâlikan gayra mahlûk
4 Yâ Mâliken gayra memlûk
5 Yâ Kâhiran gayra makhûr
6 Yâ Râfý'an gayra merfu'
7 Yâ Hafýzan gayra mahfuz
8 Yâ Nâsiran gayra mensur
9 Yâ Sahiden gayra gâib
10 Yâ Karîben gayra ba'îd

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.
47
1 Yâ Nûra'n-nûr
2 Yâ Münevvira'n-nûr
3 Yâ Müsavvira'n-nûr
4 Yâ Hâlika'n-nûr
5 Yâ Mükaddira'n-nûr
6 Yâ Müdebbira'n-nûr
7 Yâ Nûran kable külli nûr
8 Yâ Nûran ba'de külli nûr
9 Yâ Nûran fevka külli nûr
10 Yâ Nûran leyse miþlehû nûr


Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.
48
1 Yâ Men 'atâuhû þerîf
2 Yâ Men fý'lühû latîf
3 Yâ Men lütfühû mükim
4 Yâ Men ihsânühû kadîm
5 Yâ Men kavlühü hakk
6 Yâ Men va'dühû sýdk
7 Yâ Men 'afVühû fadl
8 Yâ Men 'azabühû 'adl
9 Yâ Men zikrühû hulv
10 Yâ men ünsühû leziz
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.



49
Ve es'elüke biesmâike
1 Yâ Münevvil
2 Yâ Müfassü
3 YâMübeddil
4 Yâ Müsehhil
5 Yâ Müzellil
6 Yâ Münezzil
7 Yâ Muhavvil
8 Yâ Mücemmil
9 Yâ Mükemmil
10 Yâ Müfaddil
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr.
50
1 Yâ Men yerâ velâ yürâ
2 Yâ Men yahlüku velâ yühlâk
3 Yâ Men yehdî velâ yühda
4 Yâ Men yühyî velâ yühyâ
5 Yâ Men yüt'imü velâ yüt'am
6 Yâ Men yücîru velâ yücâr
7 Yâ Men yakdî velâ yükdâ 'aleyh
8 Yâ Men yahkümü velâ yuhkemü 'aleyh
9 Yâ Men lem yelid velem yûled
10 Ve lem yekûn lehû küfüven ehad
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente'l-emâ-ne'l-emâne ecirnâ mine'n-nâr............amin.. amin ....amin

 

  Yorumlar

 
Esat Aydoðan - Bülbülden Bir Nida


Kuran-ý Kerim 53 Sayfa Dinle


Mustafa YýLDýZ DoÐaN - DeLi KýZ dinle


Ýnkar Edenlerim ÖLüMü


Yusuf Ýslam - Allaha Dön


CeMaL KuRu --- SeveCekSin ÝnSanLaRý....


Yýlmaz Sarýkaya - Doðdu Güneþ Gibi


Grup TaiF - GüLdür GüL


ilah.net


GüzeL iLahi - AbduRRahman ÖnüL - AðLayý AðLayý


Abdest Gusül Ve teyemmüm - nasýl alýnýr


Ahmet Basri Hoca - Hasret Yeter Oldu


Celaleddin Ada - Sana Dogru 2012


Yetim Kýz - ilahi sözleri


Abdurrahman Önül - Menzilde Uc Minare


Namaz Ýlahileri - Namaz Kýldýgýn Zaman


Mehmet Emin Ay - Þahidim Arz-u Semadýr


Seçmeler - Gamdan Beni Azat Et Ýlahisi


Yusuf Ýslam - Allaha Dön


celaleddin ada - tevhit tabibi


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe