Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçıLaRımız
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 İlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep İlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLı
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EşReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDın
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ŞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Şems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkıN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destanı
 NamaZ DuaLaRı
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarı
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 SİYER NEDİR

SİYER NEDİR en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

9828
ilahi dinle   Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayat hikayesi anlamına gelen "Siyer" kelimesi; Arapça "SİRE" sözcüğünün çoğuludur. Hz.Peygamber (s.a.v.)'in hayatını (hal tercümesini) anlatmak için kullanılan bir kelimedir. ( Şamil İslam Ans. 1/218) Tevarih denilince geçmiş dönemler, geçmiş zamanlar, o geçmiş zamanlarda yaşamış olan insanların hayat hikayeleri akla gelmektedir. Ama "Siyer" denilince Peygamberler, Hz. Muhammed (sav) akla gelmektedir. Zira Peygamberler (a.s.) hakkında yazılan kitaplara "Siyer- Siret-i Nebi- Siyer-i nebi" gibi isimler verilmiştir. Özellikle bu isimler duyulunca Hz. Peygamber (sav)'in hayatı hatırlanmalıdır. İçerik olarak; " Peygamberimizin soy dizini, doğumu, çocukluğu, gençlik yılları, peygamberliği, Mekke ve Medine'de meydana gelen olaylar ve gerçekleşen savaşları da içine alacak şekilde, doğumundan ölümüne kadar Hz. Peygamber (sav)'in hayatından söz eden kitaplara "Siyer-i Nebi", "es- Siyretü'n-Nebeviyye" veya kısaca "SİYER" adı verilmiştir.

Siyer daha genel, megazi daha özel anlamı ifade eder.......Siyer bir yönüyle Hadis'e, bir yönüyle de İslam tarihinin içine girmiştir. Gerçekten siyer, Hz.Peygamber (sav)'in söz ve davranışlarından bahseden Hadis ilminin bilinmesini gerekli kıldığı gibi; O'nun hayatının her safhasından bilgi vermesi itibariyle de İslam tarihinin bir bölümünü oluşturur.....Siyer'in kaynakları arasında ilk sırayı, nüzülünden itibaren hiçbir tahribat ve tahrifata uğramamış olan Kur'an-ı Kerim alır. Herhangi bir olay konusunda Kur'an'da ayet ve işaretler varken başka bir kaynak aramaya ihtiyaç yoktur. Kaynaklarda ikinci sıra Hadis-i Şerif'lerindir. Özellikle Hz. Peygamber (sav)'in Medine de geçirdiği hayata ait bilgiler, hadislerde bütün ayrıntılarıyla bulunabilir. Bu iki kaynak, İslami ilimlerin her dalında olduğu gibi, Siyer için de vazgeçilmez kaynaklar durumundadır.

Siyer'in kaynakları arasında Sahabe'den gelen rivayetlerin yeri oldukça önemlidir. Hz. Peygamber (sav)'den gördüklerini, duyduklarını kendilerinden sonraki nesle sözlü olarak aktaran bu güzide topluluğun anlattıkları, Emevi'ler devrinden itibaren yazılı belgeler olarak ortaya konmuş ve bunlar ilk Siyer ve Megazi kitaplarına kaynak teşkil etmiştir. Siyer-i Nebi, bir süre şifahi nakil olarak devam ettikten sonra, tedvin edilmeye başlandı. Siyer'i ilk tedvin eden, İbn ŞİHAB ez- ZÜHRİ (Rh.a. öl.122/739)'dir. Siyer alanında İslam tarihinde büyük şöhrete ulaşmış dört eser vardır. Bunlar "Siyer-i Erbaa" (En ünlü dört Siyer) adını almışlardır. Bunlar : 1-İbn-i Hişam'ın "es-Siyretü'n-Nebeviye" si;

2-İbn Seyyiddin- Nas'ın "Uyunul-Eser"ri;

3-Muhammed b.Yusuf ed- Dımaşki'nin "Sebiül-Hadyi ve'r-Reşad" ı ve

4-Ali b. Burhaneddin el-Halebi'nin "İnsanül-Uyunu" dur." (Ş.İslam Ans. C/7, sh:218-219)

Diğer bir rivayete göre en ünlü "SİYER" kitapları üçtür ve şunlardır:
"Peygamberlerin yüksek hayatları üzerinde yazılmış birçok Siyer kitabları vardır. Fakat bunların en geniş ve en mükemmelleri, bizim peygamberimizin yüksek hayat hallerine dair olanlardır. Peygamberimizin hakkında olan ilk siyer kitabını, Tabiîn'den (ashabı görenlerden) "Urve" ile, talebelerinden "Zührî'dir. Diğer bir rivayete göre, Peygamber Efendimiz kutsal sîretlerini ilk yazan zat, hicretin (150) yılında Bağdad'da vefat eden Muhammed İbni İshak'dır.
Bugün elde bulunan Siyer kitablarının en eskisi ve en güvenilir olanları şu üç eserdir:

1-(207) tarihinde Bağdad'da vefat etmiş olan Vakıdî'nin Siyer Kitabı.

2-(313) de vefat eden Basra'lı İbni Hişam'ın Siyer Kitabı.

3-(315) yılında Bağdad'da vefat eden Muhammed Taberî'nin yazmış olduğu Siyer kitabıdır.
İslam âlimleri, Peygamber Efendimiz hakkında daha birçok kitablar yazmış oldukları gibi, Avrupalı şarkiyatçı tarihçiler de bu konuda pek çok kitablar yazmışlardır." (Ö.Nasuhi Bilmen İslam İlmihali, sh:496-497)

Başka bir eserde ise; "Kelime olarak "Siyer" siret'in çoğuludur. Siret ise gidiş, insanın manen tuttuğu yol manalarını taşır. İlim bakımından "Siyer-i Nebi" bir tarihtir. Fakat yalnız Hz.Peygamberin hayatını öğretir. Tarih bilgisi geneldir. Siyer-i Nebi ise özeldir; ay senesi olarak Peygamberimizin 63 yıllık şahsi tarihidir. Siyer-i Nebi hem Hadis ilminin, hem de İslam tarihinin birer şubesidir. Peygamberimizin söylediği sözler, yaptığı işler bakımından Siyer, Hadis ilminin bir parçasıdır, siyasi ve askeri hayatı itibariyle de İslam tarihinin en doğru bölümüdür. Siyer, diğer meslek bilgileriyle mesela Tefsirle, Hadisle, Fıkıh ve ibadetle alakalıdır. Bu sebepten Siyer-i Nebi meslek bilgilerinin ruhudur. Peygamberimizin hayatı doğru olarak bilinmedikçe ne Tefsirin, ne Hadisin, ne Fıkhın ne de ahlakın ne olduğu anlaşılmaz. Siyer bilgisi, sırası geldikçe, bütün bu mesleki bilgilere temas eder.

Siyret-i Nebi bilgisi, Peygamberimizin hayatını içtimai, siyasi, askeri, dini ve ahlaki bakımlardan açıklarken birtakım hükümler çıkarır. Fakat hiçbir vakit kendi sınırını aşmaz.... Bunun içindir ki, bütün meslek bilgiler, kaynağını Hz.Peygamberin hayatında bulur. (Peygamberimizin Hayatı -Siyer-i Nebi-İmam-Hatip Liseleri, 1.Sınıf, sh:1-2. M. Zekai KONRAPA. DEVLET Kit. İst. 1980) Konumuzla ilgili olduğu için aylık çıkarılan "Misak" mecmuasında Nizameddin DEMİR tarafından yapılan bir kitabın tanıtım yazısının bazı bölümlerini sizlere aktarmak istiyorum : "Geçmiş dönemlere ait sağlıklı ve sıhhatli bilgiler alabilmek için "Kütüb-ü Tevarih" e göz atmak lazım. Hem de sağlam tevarihe! Peygamberler (as) hakkında yazılan tevarihe ise "Siyer" ismi verilmiştir. Özellikle "Siyer-i Nebi" denilince de akla Hz. Muhammed (sav) Efendimizin hayatı gelmektedir....Siyer, siret'in çoğuludur.

Bu sayımızda tanıtımını yapacağımız kitap Prof. Dr. Ramazan El-Buti Hoca Efendiye ait "Fıkhu's-Siyre" adlı kitaptır. Kitapta Peygamber Efendimiz (sav)' in hayatı günümüz müslümanlarının anlayacağı en güzel bir şekilde ele alınmıştır. Kitap tecrübeli bir kalem tarafından yazıldığı için çok mükemmel olmuştur. Dahası yazarı Ehl-i Sünnet akaidine sahip olması, bazı konuları "Müsteşriklerin" gözüyle ele almayışı da kitaba apayrı bir özellik kazandırmıştır. Tanıtım için bu kitabı seçmemizin bir diğer özelliği daha var ki, o da kitabın isminin yaptığı çağrışımdan da anlaşılacağı gibi Siyerle birlikte ortaya çıkarılan "FIKIH"tır! Yani Siyret'in fıkhı! Siyer kitapları mutlaka Kur'an, Sünnet kaynaklıdırlar. "Siret-i Nebi" demek veya Fıkhu's-Siyre" demek; Fahr-i Kainat Hz. Muhammed (sav) Efendimizin getirdiği dinin (İslam Dini'nin) hayta nasıl hakim kılınacağını anlatan kitap demektir. Fertten Cemaate, Cemaatten Devlete gidişin nasıl olduğunu anlatan kitap demektir. Dolayısı ile "Asr-ı saadet" i günümüze taşımak isteyen Siyer'cilerin "Fıkhu's-Siyre"yi çok iyi bilmeleri gerekir. Bir cismin aynada yansıması ne ise, "Asr-ı Saadet"in "Fıkhu's-Siyre" olarak yansıması da odur. Siyer okuyan mü'minlerin niçin Siyer okuduklarını çok iyi düşünmeleri gerekir. Günümüz müslümanları, her ne kadar "Siyer-i Nebi"yi iyi anladıklarını söylüyor olsalar da yürüttükleri mücadele usullerini görünce "Siyer-i Nebi"yi kavrayamadıkları anlaşılmaktadır. Siyer kitapları; "Masal- Hikaye-Roman-Efsane" kitapları değillerdir.

Hele hele Siyret adı altında okunan "Battal-ı Gazi Efsaneleri- Şia kaynaklı Cenk kitapları" hiç değildir. Yirminci asrın müslümanları Siyret-i Nebi'yi hareketlerine, hayatlarına, mücadele usullerine yansıtamamalarının, egemen kılamamalarının perişanlığı içinde kıvranmışlardır. (Hala da kıvranmaya, ezilmeye, horlanmaya devam etmektedirler.) Temennimiz yirmi birinci asrın müslümanları aynı hataya düşmezler, aynı hatalı yolları aşındırmazlar!!! Zira; İslam'ı gönderen Yüce Allah (c.c), gönderdiği dinin hayata nasıl hakim kılınacağının usulünü de göndermiştir. Dünya müslümanlarının çalışmalarındaki bereketsizliğin asıl kaynağı bu usulsüzlük değil midir? Susamış gönülleri kandıracak "PINAR" "Siyret-i Nebi" pınarı değil midir? "Siret-i Nebi"de erimekten, "Siret-i Nebi" ile bütünleşmekten başka yol var mıdır? Elbette hayır!..........

Kitabın yazarı Ramazan el-Buti Hocaefendi, Kitabın baş tarafında "Siyret-i Nebi"nin kaynakları üzerinde durmuştur. Daha sonra, Peygamberimizin (sav) doğumundan, Peygamber oluşuna kadarki zaman içinde gelişen ve değişen bazı olayları aktarmıştır. Sonra Peygamberimiz (sav)'in niçin çok evlendiğini, İslam düşmanlarının niçin bu konuya burunlarını soktuklarını, bu konuda bazı müsteşriklerin düşüncelerini özet olarak aktarmıştır. Vahyin hakikatlerini ve bir kısım müsteşriklerin vahiy meselesine bakışlarını aktarmıştır. (sh:88)

Daha sonra İslam'a davet merhaleleri üzerinde durarak, Davetin gizlilikten sonra nasıl açığa vurulduğuna dikkat çekmiştir....Buna bağlı olarak işkencelerin, boykotların, ambargoların başladığını sonunda ise ilk "HİCRET" in gerçekleştiğini ve o günlerde Mekke-i Mükerreme'nin "Dar-ı İslam" olmadığına dikkat çekmiştir..... İsra-Mirac mucizesine dikkat çekmiştir...Mirac'ta namazın önce "elli vakit " farz kılındığını daha sora beş vakitle sınırlandırıldığını, buna dair rivayetleri (Buhari- Müslim kaynak verilerek) aktarmıştır. Müsteşriklerin vahye ve Mucizelere bakış usullerini benimseyen nice ilahiyatçı Prof.ler , hem Mi'racı, hem de Mi'rac hadislerini inkar ederek Cehennemin en çukur derekelerine doğru yol almaya devam etmektedirler.

Son zamanlarda medyatik unvan kazanma hırsı peşinde koşan Prof.lerden bir ilahiyatçı Prof'e bir TV. Kanalında : "Namaz mi'racta önce elli vakit farz kılınmış, daha sonra beş vakte indirilmiş" şeklinde alaylı bir eda ile sorulan bir soruya karşı bu medyatik Prof. (Yaşar Nuri ÖZTÜRK) : "Bu sözleri söyleyebilenler ancak müşrikler olabilirler" şeklinde cevap vermiştir!!! Oysa bu haberi (Namazın önce elli vakit farz kılındığı haberini) Ümmet'e bildiren zat Kainatın Efendisi Hz. Muhammed (sav)'dir. Dünya müsteşriklerinin Türkiye temsilcisi bu tür zındık herifler "üstü kapalı olarak Hz. Peygamber (sav)' e "müşrik" dediklerinin farkında değiller midir?........Bu hayırsız kervanın başında Zındık ve Mason Afgani ile onun tilmizlerinden M. Abduh, R.Rıza, F. Vecdi, H. Heykel, Asya temsilcisi M. Bugiyef (Kazanlı) vb. lerine dikkat çekilmiştir......

Bu Mezhepsiz sapıkların hepsi Fırak-ı Dalal'a mensupturlar. Kafalarını kuma sokmuş nice gafillerin hala yukarıda adı geçen zındık herifleri "Müctehid", "Müceddid" olarak tanıtma gayretlerinden vaz geçmedikleri görülmektedir.....Cihadın Medine'de farz kılındığını; O günkü Arap yarımadasının idari merkezi sayılan Mekke'deki "Darun-Nedve"ye ve orada alınan karara dikkat çekerek günümüzdeki "Darun-Nedve"ler üzerinde durulmuştur..... (Günümüzdeki bir kısım gafil müslümanlar da Darun-Nedve'ye girmek için mallarını, canlarını telef etmektedirler. Ve bu felaketin adına da cihad demektedirler. Bu halleriyle, Peygamberimizin (sav) kesinlikle reddettiği bir meclisi meşru gösterme gayreti ve çabası içindedirler. Ki nice tekliflere rağmen Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (sav) kesinlikle Darun_Nedve'ye girmemiştir. Müşriklerin tüm bu tekliflerine rağmen oraya ayak basmamış: "Ayı sol elime, güneşi sağ elime koysanız ben bu davadan vaz geçmem" diyerek müşriklerin bu tekliflerini reddetmiştir.)

Daha sonra Hicret'le birlikte devletin gündeme geldiğini, Peygamberimizin (sav) Medine İslam Devleti'ni (Ahmak H.İsmail bu tür hakikatleri inkar etse de, bunlar siyerin ana mevzu'larıdır. Güneşin balçıkla sıvanması mümkün değildir.)kurduğunu ve kendisinin ise bu devletin başkanı olduğu vurgulanmıştır..... Resül-i Ekrem (sav) başkanlığında Gayr-i müslimlerle bir sözleşme yapıldığını, bu sözleşmeye "Medine Vesikası" denildiğini, günümüz müslümanlarının henüz bu sözleşmeyi tam olarak kavrayamadıklarını, bu sözleşme bahane edilerek "Fıkhu's-Siyre" nin gölgelendiğini aktarmıştır. Zira bu sözleşmenin (vesikanın) 11. Maddesi "Velayetten" söz ediyordu! Müellif daha sonra savaşları anlatmaya geçerek mü'min kadınların "başörtüsü ile uğraşmanın" savaş sebebi olduğuna dikkat çekmiştir......

Daha sonra "İFK" olayına ve kadının sesinin avret olup olmayacağı hakkındaki fıkhi görüşleri aktarmıştır. (Racih olan görüşe göre kadının sesi Avret değildir. İbn Abidin C/2,sh:11-112. C/15, sh:395) Daha sonra bir kısım sofilerin "Raks" ve "Sema" adı altında düzenledikleri meclislerin İslam'da yeri olmayan "Bid'at"ler olduğuna, Mescid-i Dırar konusuna açıklık getirilerek "Veda Hutbesi" metin olarak verilmiş ve evrenselliği üzerinde durulmuştur.......Okuyup üflemenin meşruluğuna,, Sihrin hakikatinin varlığına ve bu tür hastaların "Muska" ile tedavisinin meşruluğuna dikkat çekilmiştir. Halifelerin seçilme işinin üstünlük sıralarına göre olduğu, hilafet süreleri, icraatları, "Sıffın Olayı" nı, Haricilerle Hz. Ali (r.a)'nin "HAKEM OLAYI" nı çok kısa ve net bir şekilde naklederek Sahabeye dil uzatılmamasını tavsiye etmiştir.

 

  Yorumlar

 
Sedat Uçan - Medinenin Yollarına


Mustafa Gümüş - Can Ahmedim


BeRat KandiLi


Yasin Konevi - Bekliyorum


Ey Aşk Hani Özlem Çekiyosun Ya Sevgiliye


islamisohbetnet


En güzel Mevlid Kandili mesajları


Ahmed Başak - Mevlana


Adem Karaca - Meyil


Fitre Nedir__Ne Zaman Verilir.....


RüYada - öLü Görmek


KimLer KuRBan KeSmekLe YükümLüdüR...


Adnan Aydın - Ey Allahım beni senden ayirma


Abdurrahman Önül - Alemlerin Sultanı


Mp3 Mustafa YıLdızdoĞan - ŞehitLer öLmez


Rüyada ağrı görmek


Cinlerle İnsanlar Arasında Evlilik


Grup Yeniçağ - Sel


Mustafa Sevim - Tekkelerde


Celaleddin Ada - Ey Erenler 2013


GüLLer Açmış RavZasında iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLı - Hz. ALi'nin DuaSı


RebiüLevveL İLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayının İbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayı Nedir ?


RebiüLevveL Ayımız Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaĞıda Bir Yüce DaĞdır iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aĞLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiĞim


aSKer DuaSı - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaĞiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mı Ya Rasulallah


Ağlaya Ağlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe