Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 2015 Bayram mesajlarý

2015 Bayram mesajlarý - bedava 2016 Bayram mesajlarý - en güzeL 2015 Bayram mesajlarý - Bayram mesajlarý, en güzel bayram mesajlarý için týklayýn, kurban bayramý ramazan bayramý þeker bayramý en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

9394
ilahi dinle  

8. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sýcak bir mesaj, kapatýr mesafeleri birleþtirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun,Bayramýnýz mübarek olsun.

9. Kalpler vardýr sevgiyi yaþatmak için, insanlar vardýr dostluðu paylaþmak için ve bayramlar vardýr sevgi ile kucaklaþmak için.Bayramýnýz kutlu olsun.

10. Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acýlar unutulsun,dualarýnýz kabul ve bayramýnýz mübarek olsun.

11. Gecenin güzel yüzü yüreðine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler baþucunda olsun, güneþ öyle bir geceye doðsun ki, dualarýn kabul ve Ramazan Bayramýn mübarek olsun!

12. Bayramlar berekettir,umuttur,özlemdir.Yarýnlar niyettir ve dualarýn kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayramýnýz Kutlu Olsun.

13. Yüreðine damla damla umut, günlerine bin tatlý mutluluk dolsun.Sevdiklerin hep yanýnda olsun, yüzün ve gülün hiç solmasýn Bayramýn Kutlu Olsun

14. Bizim hayatýmýzda nehirler vardýr, köpüklerinde umutlarýmýzý yüzdürdüðümüz ve bizim ömrümüzde güzel insanlar vardýr, görünmeyince ölesiye özlediðimiz Bayramýn Kutlu Olsun

15. Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaþýrsa nur olur, ayný yolda birleþen dualarýmýzýn nur'a dönüþüp Rabbimize ulaþmasý dileði ile Bayramýn Kutlu Olsun

16. Kainatýn yaratýcýsý ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz þükürler olsun! Ramazan bereketiyle, bolluðuyla gelsin, tüm insanlýk için hayýrlara vesile olsun.

17. Bu deðerli Kurban Bayramý.nda, kainatýn yaratýcýsý ve alemlerin Rabbi baðýþlayýcý ve acýyýcý yüce Allah tüm dualarýnýzý kabul etsin.

18. Her þeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doðru yoldan ve sevdiklerimizden ayýrmasýn! Hayýrlý ve bereketli Kurban Bayramlarý dileðiyle.

19. Kainatýn yaratýcýsý ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz þükürler olsun! Kurban Bayramý bereketiyle, bolluðuyla gelsin, tüm insanlýk için hayýrlara vesile olsun.

20. Küskünlerin barýþtýðý, sevenlerin bir araya geldiði, rahmet ve þefkat dolu günlerin en deðerlilerinden olan Kurban Bayramýnýz kutlu olsun.

21. Kurban Bayramýnýz kutlu, yüreðiniz umutlu, umutlarýnýz atlý, sevdanýz kanatlý, mutluluðunuz katlý, sofranýz tatlý, mekânýnýz tahtlý, ömrünüz bahtlý olsun...

22. Yüreðine damla damla umut, günlerine bin tatlý mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanýnda olsun, yüzün ve gülün hiç solmasýn. Bayramýn kutlu olsun...

23. Bir bayram gülüþü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaþlarýný bile tebessüme çevirsin. Ýyi bayramlar!

24. Damaðýnýzý, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandýran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.

25. Birlik ve beraberliðimizi, kardeþlik ve dostluðumuzu en sýcak þekilde hissedeceðimiz mübarek Kurban Bayramýnýzý tebrik eder, mutluluklar dilerim.

En delice esen seher yeli, en güneþli günler, en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve barýþ paylaþýmýna en sýcak 'merhabadýr' bayramlar. Kurban Bayramýnýz kutlu, her þey gönlünüzce olsun!

26. Hayýr kapýlarýnýn sonuna kadar açýk, kaza ve belalarýn bertaraf olduðu Kurban Bayramý.nýn, yaþadýðýnýz tüm sorunlarý alýp götürmesi dileðiyle...

27. Hayýr kapýlarýnýn sonuna kadar açýk, kaza ve belalarýn bertaraf olduðu Kurban Bayramýnýzýn yaþadýðýnýz tüm sorunlarý alýp götürmesi dileðiyle.. Kurban Bayramýnýz mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

28. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sýcak bir mesaj kapatýr mesafeleri, birleþtirir gönülleri, bir sýcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaþtýrýr bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramýnýz bereketli olsun!

29. Dostluðu, sevgiyi ve geleceði... Aþýmýzý, ekmeðimizi, soframýzý... Hüznümüzü, acýmýzý, yalnýzlýðýmýzý paylaþtýðýmýz; birlik ve beraberliðimizi, kardeþlik ve dostluðumuzu en sýcak þekilde hissedeceðimiz mübarek Kurban Bayramýnýzý tebrik eder, mutluluklar dilerim.

30. En delice esen seher yeli, en güneþli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban Bayramýnýz kutlu, her þey gönlünüzce olsun.

31. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

32. Ramazan Bayramýnýzýn da böyle bir neþeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boðup evinize bereket getirmesi dileðimizle. Ýyi bayramlar!

33. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileðiyle, Ramazan Bayramýnýz kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramý tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

34. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana býrakýp mutlu olalým. Ramazan Bayramýný doya doya yaþayalým. Hayýrlý bayramlar! Her þeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doðru yoldan ve sevdiklerimizden ayýrmasýn! Hayýrlý ve bereketli Ramazan Bayramlarý dileðiyle.

35. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açýn. Avucunuza melekler gül koysun, yüreðiniz coþsun. Ramazan Bayramýnýz hayýrlara vesile olsun.

36. Küskünlerin barýþtýðý, sevenlerin bir araya geldiði, rahmet ve þefkat dolu günlerin en deðerlilerinden olan Ramazan Bayramýnýz kutlu olsun. Bayramlar o kadar büyülüdür ki, geliþi bütün bir yýl beklenir ve gidiþindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliþ

37. Bayramlar o kadar büyülüdür ki, geliþi bütün bir yýl beklenir ve gidiþindekikeder de ancak böyle bir ikinci geliþ ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neþeye dönüþür. Ramazan Bayramýnýzýn da böyle bir neþeyle gelmesi ve tüm ai

38. Bayramlar, insanlar arasýndaki karþýlýklý sevgi ve saygýnýn perçinlendiði günlerdir. Bayramlar, insanlarýn birbirleriyle olan dargýnlýklarýný unuttuklarý, barýþtýklarý, kardeþçe kucaklaþtýklarý günlerdir. Bayramlar,milli ve dini duygularýn, inançlarýn, ör

39. Mübarek Ramazan Bayramýnýzý tebrik eder hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Buhayýrlý günde dualarýnýz kabul olsun. Dualarýnýzý eksik etmeyin...

40. Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramý geldi, hoþgeldin. Mübarek bayram ulusumuza saðlýk, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayýrlý bayramlar dileðiyle.

41. Sema kapýlarýnýn açýk olduðu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekþeleri saçmanýz temennisiyle hayýrlý bayramlar.

42. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramý diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

43. Kainatýn yaratýcýsý ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz þükürler olsun! Ramazan Bayramý bereketiyle, bolluðuyla gelsin, tüm insanlýk için hayýrlara vesile olsun.

44. Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramý. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakýnlaþsýn, dargýnlýklar ortadan kalksýn, kardeþlik ve dostluk duygularý daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neþe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yan

45. Ramazan Bayramýnýz kutlu, yüreðiniz umutlu, umutlarýnýz atlý, sevdanýz kanatlý, mutluluðunuz katlý, sofranýz tatlý, mekânýnýz tahtlý, ömrünüz bahtlý, yuvanýz bereketli olsun... Damaðýnýzý, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandýran, gerçekten güzel ve bereketli bi

46. Bin damla serilsin yüreðine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, dualarýn kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramýn mübarek olsun!

47. Bayram sabahlarý, demli bir çay, su böreði, bayram þekerleri, þeker isteyen çocuklar, Ramazanlýk hayvanlarýn sesleri, bir telaþ bir koþturmaca. Köprü hep kalabalýk, bayram programlarý, kolonya ikramlarý, bayram harçlýklarý, uzun bayram tatilleri, ev gezme

48. Varlýðý ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarýnýzýn Rabbin yüce katýna iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramýnýz mübarek olsun. Bu deðerli Ramazan Bayramý.nda, kainatýn yaratýcýsý ve alemlerin Rabb

49. Ramazan Bayramý.nýn ulusumuzun diriliðine, mazlumlarýn kurtuluþuna, insanlýðýn huzur, barýþ ve hidayetine vesile olmasýný dileriz.

Benim ömrümde ýrmaklar vardýr sularýnda hayallerimi yüzdürdüðüm, benim ömrümde sevdiklerim vardýr bayramlar ayrý geçince üzüldüðüm. Bayramýnýz mübarek olsun!

51. Kardeþliðin doðduðu, sevgilerin birleþtiði, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara...

52. Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel baþlangýçlarý müjdelemesi gibi, bu bayramýn da sana ve ailene mutluluk ve neþe getirmesini diliyorum... Ýyi bayramlar!

53. Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramý Tüm insanlar birbirlerine daha çok yakýnlaþsýn, dargýnlýklar ortadan kalksýn, kardeþlik ve dostluk duygularý daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neþe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana

54. Bir Ramazan Bayramý daha geldi. Bu bayramýn öncelikle milletimize, Ýslam alemine ve de insanlýða hayýrlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyoruz. Kardeþliðin doðduðu, sevgilerin birleþtiði, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de

55. Bir bayram gülüþü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözyaþlarýný bile tebessüme çevirsin. Ýyi Bayramlar.

56. Küskünlerin barýþtýðý, sevenlerin biraraya geldiði, rahmetle ve þefkatle dolu günlerin en deðerlilerinden olan Ramazan Bayramýnýz kutlu olsun.

57. Mübarek Ramazan Bayramýný sevdiklerinizle beraber saðlýklý ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlýða hayýrlý olsun!

..  

  Yorumlar

 
Abdulhamit Tutkun - Bir Arzuhalim Var


MÜBAREK KURBAN BAYRAMINIZI EN ÝÇTEN DÝLEKLERÝMLE KUTLUYORUM


Gül yüzünü rüyamýzda


Ramazan Sen Yine GeL OLur Mu?


Þehit Verir AnaLar...


Kerkük ilahileri - Allah Emrin Tutalým


Cemal Kuru - Seveceksin Insanlari Ýlahisi


GruP SeMa - BeyTuLLah


Cemal Kuru - Dusun


Allah'ýn Beratý


Dünya da Sana Verilmiþt


Rüyada ad görmek


iLahi - AbduLLah AkbuLak - KutLu DoÐum


ARapÇa ÇoCuk iLahiSi.....


Sabah Sabah Sýcak BiþiLer iÇmek Ýster misin ?


iLahiSözü - Feridun Eroðlu - Ben Yana Yana


Süper - GeCeLeri Uyku Niye


Mustafa Cihad - Seyyah


Kutup Görme Arzusu


Hilmi Tunalý - Ey Resul


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe