Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Berat Kandili Kutlama Mesajlarý

Berat Kandili Kutlama Mesajlarý indir - En Güzel Berat Kandili Kutlama Mesajlarý – Yeni ve Deðiþik Berat Kandili Kutlama Mesajlarýný okuyacaðýnýz bu sayfamýzda ayrýca kendinizde Berat Kandili Kutlama Mesajlarý ekleyebilirsiniz. Buyrun Berat Kandili Kutlama Mesajlarý en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

9304
ilahi dinle  

Duaniz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Çiçeklerin en güzel açaný, yýldýzlartýn en güzel parlayaný, hayatýn en güzel aný ve Allah’ýn cennet mekaný sizin olsun. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

GUL DALINDA GUZEL DIKENSE GULLE GUZEL, TOPRAK YESILLE GOK MAVIYLE GUZEL, GOZLER MANAYLA ELLER DUAYLA GUZEL, BERAT GECENIZ MUBAREK OLSUN.

Gün vardir, bin yildan uzun gelir bize, bir yil vardir bir günden kisa gelir bize Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz’e Hayirli kandiller

Kalplerimiz imanla, gönüllerimiz huzurla dolsun. Ne kurulmuþ baðlar nede dostluklar unutulsun. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Allah’in rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül günesiniz hiç solmasin, yüzünüz aydin olsun, kabriniz nur dolsun, makaminiz Firdevs, dualariniz kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun

BU MUBAREK GECEDE DUALARINIZIN KABUL VE MAKBUL OLMASI DILEKLERIMLE BERAAT KANDILINIZI KUTLAR SIZE VE SEVDIKLERINIZE HAYIRLARA VESILE OLMASINI DILERIM.

Bu gece beraat gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsýn bu gece, günahlarýmýz affolsun. Ýyi kandiller

Breaat Kandiliniz Mübarek Olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir þekilde yaþamayý nasip etsin.

Duanýz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmiþinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sýcaklýðý yuvamýza dolsun. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

En ýþýltýlý bakýþlarýn gözlerinde, en tatlý sözlerin kulaklarýnda, tüm mutlulukarýn avuçlarýnda ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaþayacaðý nice mutlu kandillere….

Allah’ýn Rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneþiniz hiç solmasýn, yüzünüz aydýn olsun, kabriniz nur dolsun, makamýnýz firdevs, dualarýnýz kabul olsun. kandiliniz kutlu olsun…..

Ýlahi esintilerin kalpleri okþadýðý, bir anýn bir asra bedel olduðu bu gece dualarda birleþmek dileðiyle, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun

Sofranýz afiyetli, paranýz bereketli, kararlarýnýz isabetli, yuvanýz muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sýhhatli, yüzünüz mutlu, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun

Gecenin güzel yüzü yüreðine dokunsun, þeytan senden uzakta, melekler baþucunda olsun, güneþ öyle bir geceye doðsun ki dualarýn kabul Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun

Bir damla umut serpilsin yüreðine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualarýn kabul, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Güneþin güzel yüzü, yüreðine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baþ ucunda dursun. Güneþ öyle bir geceye doðsun ki, dualarýn kabul, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Kuran’ýn nazil olduðu bin aydan daha hayýrlý bu gecenin size efradý ailenize ve bütün Ýslam alemine hayýr bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum.

Avuçlarýn açýldýðý, gözlerin yaþardýðý, ilahi esintilerin kalpleri okþadýðý anýn bir asra bedel olduðu bu gece dualarda birleþmek dileðiyle Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bin aydan daha hayýrlý bu mübarek gecenin büyüsüne kapýlmanýz dileðiyle Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Yaðmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteðindeki hayýr cevherlerini baþýmýza boþaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin,büyüsüne kapýlmanýz dileðiyle. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Allah’ýn adýyla baþladýðýnýz her iþinizde baþarýlar dilerim. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Yükü sevgi özü saygý gücü barýþ süsü hoþgörü olan mübarek Beraat kandilini kutlarým Allah’a emanet olun.

Bin damla serpilsin yüreðine, bin tatlý mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualarýn kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

Kalpler vardýr ,sevgiyi yaþatmak için,Ýnsanlar vardýr, dostluðu paylaþmak için,Mubarek günler vardýr, Beraberce kutlamak için..

Kardeþliðin daimi olduðu, sevgilerin birleþtiði dostluklarýn hiç bitmediði, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.

Geçmiþin bugünle, ýþýðýn gölgeyle umudun gerçekle, ýþýðýn gölgeyle, üzüntünün neþeyle, öfkenin sevgiyle barýþtýðý nice kandillere.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yaðmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Semanýn kapýlarýnýn açýlýp rahmetin saðanak, saðanak yaðdýðý bu günde duþen damlalarýn sizi ailece sýrýl sýklam etmesi dileðiyle.Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiði bu mübarek geceni kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dilerim.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaþlarýný bile tebessüme çevirsin. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Borçlarýmýzdan, ceza ve günahlarýmýzdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve baðýþlayandýr, unutmayalým.. Eller semaya kalkýp, yürekler bir atýnca bu gece, gözler sevinç yaþlarýyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarýnýz kabul olsun!

Bu gece kulun yalvarýþ ve yakarýþlarýný Yüce Mevla’ya sunacaðý ve O’nun sonsuz affýndan, merhametinden, iyiliðinden bol bol yararlanacaðý umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayýrlý olsun!

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakisiniz kadar güzel, umudunuz yarin kadar yakin, yarininiz askiniz kadar mutlu, askiniz Beraat kadar mukaddes, dualariniz istediginiz gibi makbul olsun.

Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez.
Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Gecenin güzel yüzü yüregine dokunsun, seytan senden uzakta, melekler basucunda olsun, günes öyle bir geceye dogsun ki dualarin kabul kandilin mubarek olsun.

Bir damla umut serpilsin yüregine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualarin kabul, kandilin mubarek olsun.

Ellerin duaya uzandigi, sinelerin dostlara açildigi, gözlerin masumiyet aradigi bu mubarek günde tum dualariniz kabul olmasi dilegiyle iyi kandiller.

ALLAH’ýn adýyla baþladýðýnýz her iþinizde baþarýlar dilerim.Beraat kandiliniz mübarek olsun

ALLAH’ýn aþkýyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varýp huzura erince, þu fakiride an bu gece. Haýyrlý kandiller

ALLAH’ýn rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneþiniz hiç solmasýn, yüzünüz aydýn olsun, kabriniz nur dolsun, makamýnýz Firdevs, dualarýnýz kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

..  

  Yorumlar
sezgin saglam
Gecelerin en guzeli bu gece dualarin en deyerlisi bu gece gunahlardan temizlenmenin tek caresi bu gece kandiliniz mubarek olsun saygilar 
SeN BeniM - MevLana'dan Eþine Mektup


Ömür YoLu - ilahi sözleri


Abdurrahman onul - Mevlam Nasip Etsin 2012


Ýftar ve Sahurda Nasýl Beslenmeliyiz?


Aþk-ý Ýlahi - Ýsmi Sübhan


yeni 2015 abdullah akbulak kerem eyle


2015 - Ammar AcarLýoÐLu - HaberiN Var Mý


ALpeR --- SenSiz...


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 28 Aðustos 2010 sohbeti izle 2. Bölüm


Sedat Ucan - Allah Yeter 2012


OnLarýn MaLLarýndan - ( Tevbe Suresi - 103 )


Mehmet Emin Ay - Tecellayi Cemalinden


ÝnsanLarýn En HayýrLýsý Kimdir ?


Burhan Çaçan - Kemençe Taksimi


Yeni 2015 Mp3 - AbduLLah AkbuLak - EfendiM'e SeLam SöyLe


Hüzün Ki En Çok YakýÞanmdýr AþýkLara


RABBÝM ALLAH DÝYECEÐÝM


Kuran-ý Kerim 78 Sayfa Dinle


AGaH__GönLüme DüþenLer__2013


Ýlyas Keçeci - Göçtü Kervan Ýlahisi


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe