Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Evde kedi beslenir mi? - Evde Hayvan Beslemek

Evde kedi beslenir mi? - Evde Hayvan Beslemek en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

9235
ilahi dinle  

Evde kedi beslenir mi?- Sual: Köpek ve kedi beslemek günah mýdýr? Komþumuz kedi besliyor. Evine gittiðimiz zaman bizim kýz çocuklar ve anneleri korkuyor. Kedi mutfakta yiyeceklere ve içeceklere dokunabiliyor. Gezdiði yerlerde namaz kýlýnabilir mi? Kýzým, teyzesine yardým ederken, kediyi görünce, korkudan elindeki tepsiyi düþürüyor. Apartman hayatýnda köpek ve kedi beslemek uygun mu?

CEVAP : Bir ihtiyaç için köpek beslemek caizdir. Mesela polis köpeði, av köpeði, çoban köpeði, bekçi köpeði beslenir. Ancak köpek evin içine sokulmaz. Ayrý yeri veya kulübesi olur. Köpek bulunan odaya rahmet melekleri girmez.

Kediye gelince, kedi beslemek caizdir. Ancak bugünkü apartman hayatýnda zor olur. Çiþini, kakasýný yapacak yer arar. Kum torbasý olsa da, biraz zordur. Bazý kediler çiþi gelince, dýþarý gidebiliyor. Kedinin tüyleri eve hatta yemeklere dökülebilir. Yýkamak temizlemek gerekir. Ýtinalý bir þekilde bakmak gerekir. Köy evlerinde fare olurdu, kedi beslenirdi. Beton apartmanlarda farenin rahatça yaþamasý zordur.

Kedi pis deðildir. Gezdiði yerlerde namaz kýlýnýr. Sahabeden bir haným anlatýr:

Abdest almasý için bir kaba su koymuþtum. Kedi gelip bu kaptan su içince dayým Ebu Katade biraz daha su içmesi için, kabý kedinin önüne uzattý. Benim hayretle baktýðýmý görünce, dedi ki: Niye hayret ettin? Resulullah efendimiz buyurdu ki:
(Kedi etrafýnýzda dolaþýr, necis [pis] deðildir.) [Tirmizi]

Pis deðil diye kedi beslemek gerekmez. Kedilerden hastalýk da geçebilir. Komþular rahatsýz oluyorsa eve koymamak uygun olur. Bazý hanýmlar, fareden korkar. Kediden köpekten korkan da olabilir. Komþularýmýzýn rahatsýz olmamalarý için kedi sevgimizden feragat ederek evde kedi beslememek iyi olur.

Sual: Evde kedi köpek, tavþan, bülbül, kanarya gibi kuþlarý beslemek ve akvaryumda balýk beslemek caiz midir?
CEVAP
Hayvanlarý eve, kafese hapsetmek günahtýr. Evde kediden baþka hayvan beslenmez.

Ey Oðul kitabýnda diyor ki:
Bülbülü kafese hapsetmek caiz deðildir. Kanarya, muhabbet kuþu gibi, kafese alýþýk olanlarý kafeste beslemek caizdir. Çünkü dýþarý býrakýlýrsa ölüme terk edilmiþ olur. Eve köpek sokmak caiz deðildir. Akvaryumda balýk beslemekse balýðý hapis deðildir. Balýk zaten suda yaþar, mahzuru olmaz.

Sual: Bahçeli bir evde kedi-köpek beslemek caiz midir?
CEVAP
Kedi evde beslenir, dýþarýda da beslemek günah olmaz. Köpek evde beslenmez. Sonra köpeðe ihtiyaç varsa beslenir. Av için, bahçe veya sürüyü korumak gibi zaruri ihtiyaçlar dýþýnda köpek beslemenin uygun olmadýðý, birçok sevaplarý yok edeceði hadis-i þerifte bildirilmiþtir. (Müslim)

(Canlý resmi, köpek ve cünüp bulunan eve [odaya] rahmet melekleri girmez) hadis-i þerifi de köpeði eve sokmanýn uygun olmadýðýný bildirmektedir. (Nesai)

Sual: Muhabbet kuþu, kanarya gibi kuþlarý alýp satmak ve beslemek caiz midir?
CEVAP
Kafese alýþmýþ, serbest býrakýlýnca hayvanlar tarafýndan öldürülebilen kuþlarý kafeste beslemek ve alýp satmak caiz olur. Bu kuþlar da bunlara dâhildir.

Sual: Güvercin beslemek caiz midir?
CEVAP
Etini yemek için beslemek caizdir. Eskiden posta iþleri yaptýrýrlardý, mektup alýp götürürdü. Böyle iþler için caiz, oynamak için caiz olmaz.

Sual: Maymun beslemek caiz mi?
CEVAP
Vahþi hayvan beslemek caiz deðildir.

Sual: Eshab-ý Kehfin köpeði Kýtmir Cennete gireceðine göre, köpek bulunan eve niye rahmet melekleri girmez? Evde süs köpeði beslemek niye caiz deðildir?
CEVAP
Bir ihtiyaç için köpek beslemek caizdir. Mesela polis köpeði, av köpeði, çoban köpeði, bekçi köpeði beslenir. Ancak köpek evin içine sokulmaz. Ayrý yeri veya kulübesi olur. Köpek bulunan odaya rahmet melekleri girmez. Bir hadis-i þerif meali þöyledir:
(Av köpeði, çoban köpeði gibi bir ihtiyaç dýþýnda, köpek besleyenin, her gün sevabý eksilir.) [Müslim]

 

  Yorumlar

 
Bu iLahi AnneLerimize GeLsin


Dini YasakLar


Seyyid Veysel Ekinci - Azim Allah


Bir Cemaat Allah'ý Zikretmek Ýçin..


O Gece SeN'din GeLen


Mehmet Yýlmaz - Aþk Meydanýnda


Allah'tan Kork, Mührümü Bozma!


Abdurrahman Önül - Kurtar Bizi


Celaleddin Ada - Bagdat 2013


ÝzindeYiz...


Abdurrahman Önül - hz.osman dinle


Kuran-ý Kerim 37 Sayfa Dinle


Sami Yusuf - Eid Song


Grup Tillo - Aþkýnla Bu Uþþaki


Birol Yýldýrým - Hak yoluna gidenlerin


Örtüyü Kaldýrmasaydýn


Yusuf Ýslam - Esma al-Hüsna


yarimsin


2014 / FeRidun EroÐLu - AþkýN YakýyoR


mustafa sevim - yar muhammed


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe