Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Maymundan gelen politikaci

Maymundan gelen politikaci en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6481
ilahi dinle  

Maymundan gelen politikacý  

Sual: Bir politikacý, (Maymundan geldik) dedi. Ben de, (Dinimizin bildirdiðine göre, Hazret-i Âdem’den geldik) dedim. (Bilim varken dine uyulmaz, siz bilime karþý çýkýyorsunuz) dedi. (Sizinki bilim deðil, bir teoridir, yarýn da baþka bir teori çýkarsa ne yapacaksýnýz?) dedim. (Yeni çýkan teoriye uyarýz) dedi. Bu politikacýnýn maymun teorisine de inanmadýðý; çünkü yeni bir teori çýkarsa ona uyabileceðini söylediðine göre, sýrf dine karþý olduðu için onu kabul ettiði anlaþýlmýyor mu?

CEVAP

Evet, öyle olduðu anlaþýlýyor. Bir Ýtalyan profesörü, yeni bir teori çýkarmýþ, insanýn maymundan deðil, ayýdan geldiðine dair üç delil ortaya atmýþtý:

1- Ayý, yavrusunu döverken insan gibi tokatlar, maymun ise ýsýrýr.

2- Ayý diþisiyle, yavrularýnýn görmediði bir yerde çiftleþir. Hâlbuki maymunda böyle bir þey yoktur. Yavrularýnýn yanýnda da çiftleþir.

3- Oyuncak dükkânýna giden bebekler, ayý oyuncaklarýný tercih ederler. Bu deliller insanlarýn ayýdan geldiðini gösterir.

Maymun teorisi gibi ayý teorisi de, bilim adýna uydurulmuþ bir hurafedir. Acaba evrimci politikacý, yeni bir teoriye uyacaðýna göre, maymundan deðil de, ayýdan mý geldiðini söyleyecektir?

Evrimcilerin, insandan deðil de, hayvandan geldiðini iddia etmeleri, dini yýkmak içindir. Eðer din hâþâ, maymundan geldik deseydi, bunlar insandan geldik derlerdi.

Ýlk maymunun nereden geldiðini evrimcilere soruyoruz. Sudan oldu diyorlarsa, suyu kim yarattý? Mahlûk olunca bir yaratýcýnýn olmasý gerekir? Mahlûk, yaratýlan demektir. Yaratan olmazsa yaratýk olmaz. Yaratýcýyý inkâr etmek kadar ahmaklýk olmaz.

..  

  Yorumlar

 
ÝftaR Vakti...


Sedat Ucan - Gözde Sürme Muhammedin 2012


Yalan Söylemeyen Çocuk


Gizlesene


mekkeden ezan dinle


Mehmet Gökçe - Selam Olsun


Halil Büyükdumlu - Sahabeler


Çocuk kusmuðu ile namaz kýlýnýr mý?


Abdurrahman Önül - Sende birgün öleceksin Ýlahisi Dinle -


CeLaLeddin Ada iLahiLeri


Yusuf Ýslam - Besmele


ishak Danis - Berat Kandili


Müziksiz ilahiler - Aklý Olan Fikreder


Kabir Ziyareti Nasýl Olur


Grup DergaH - Yaktý Aþkýn 2012


Küçük Ahmet - Allah Hu Allah


Mehmet KarakuÞ__2013__SaBaHýN SeHeRinDe...


ÞeYtani RüYaLar


EkRem DüzGünoÐLu__SuLtanýM...


Ertuðrul Erkiþi - Muhammedin Aþkýndadýr


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe