Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Kiyametin dehsetleri

Kiyametin, dehsetleri, Dini, Forum, Dini, Forumlar, dini forum,dini forum sitesi,dini forumlar,dini forum siteleri en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6147
ilahi dinle  
Rivayete göre Hz. Ayse (R. Anha) buyurur ki;

«Peygamber (S.A.S)´imize «Yâ RasûlALLAH (S.A.S). Kýyamet Günü sevenler birbirlerini hatirlarlar mý» diye sordum. Bana þu cevâbý verdi;

«Üç yerde hayýr. Birincisi Mizan karþýsýnda iyiliklerin aðýr mýyoksa hafif mi geleceði belli oluncaya kadar;

Ikincisi amel defterleri uçusurken. Herkes amel defterim acaba saðýmdan mý yoksa solundan mý verilecek diye beklerken.

Üçüncüsü de cehennemden uzun bir boyun çýkarak bir takým kimselerin boyunlarýna dolanarak þu üç kimseye musallat edildim: ALLAH (C.C) ile birlikte baska bir ilâha tapana bütün zâlim ve zorbalara ve hesaplaþma gününe inanmayanlara derken bu kimseleri kýskaca alarak cehennemin derinliklerine atar.

Cehennemde kýldan ince kiliçtan keskin bir köprü vardir. Üzerinde sivri demirden çengeller ve dikenler vardir. Bu köprüden insanlar kimi çakan þimþek kimi esen rüzgâr gibi... geçeceklerdir.»

Hz. Ebü Hüreyre (R.A.) öer ki: Peygamber'imiz (S.A.S) söyle buyurdu:

«Ulu Allâh (C.C) gökleri ve yeri yaratinca Sûr'u yaratýp Israfil (A.S)'in eline verdi o da onu aðzýna koyarak «Ne zaman üfleme emri alacaðým» diye bakýþlarýný Arþ'a dikmiþ beklemektedir.

Ben O'na: «Ya Rasûlellah (S.A.S). «Sûr nedir» diye sordum. Bana: «Nurdan bir boynuzdur» diye cevap verdi. Ben O'na: «Yâ Rasûlellah (S.A.S) nasýl bir seydir» diye sordum. O da bana: «Genis çapli bir daire seklindedir. Beni Hak dinle Peygamber olarak gönderen ALLAH (C.C) adýna yemin ederek söylüyorum ki. çapý yerle gök arasý genisliðindedir.

Israfil (A.S)bu sûra üç kere üfler: Birinci üfleme ürkütmek ikinci üfleme canlýlarýn hepsini öldürmek üçüncü üfleme de yeniden dirilis içindir. Üçüncü üfleyisten sonra ruhlar ortaya çikarak gök ile yer arasini arilar gibi doldururlar ve genizlerden cesedlere girerler. Topraðý yarilarak yerden ilk çýkacak olan benim.»

Baska bir hadiste bildirildigine göre:

Ulu ALLAH (C.C). Cebrail (A.S). Mikâil (A.S) ve Israfil (A.S)'i yeniden diriltince bunlar hemen yanlarina Burak'i ve bir kat cennet elbisesi alarak Peygamber (S.A.V)'imizin kabri baþina inerler. O sýrada kabrin topragi yarilarak derhal açilir. Peygamber (S.A.V)'imiz Cebrail (A.S)'e bakar ve «Bu hangi gündür?" diye sorar. Cebrail (A.S)de O'na: "Bu gün Kýyamet Günü'dür bugün haþr günüdür; bugün karar günüdür" diye cevap verir. Pey­gamber'imiz «ya Cebrail ALLAH (C.C) ümmetime ne yaptý» diye sorar. Cebrail (A.S) de «Müjdeler olsun sana üzerindeki toprak ilk açýlan sensin.» diye cevap verir.

Ebû Hüreyre'nin rivayet ettigine göre Peygamber (S.A.V)'imiz buyurmustur ki:

«— Ulu ALLAH (C.C) buyurur ki; «Ey insanlar ve cinler! Ben size gereken nasihati vermistim. Iste simdi amelleriniz defterlerinizde yazýlý. Ýyilik bulan Allâh'a hamd etsin. Baska türlüsünü bulan da kendinden baþkasýný kýnamasin.»

Anlatildigina göre bir gün Yahya Ibni Muaz-el Razrnin (R.A.) bulundugu mecliste:

«O gün takva sahiplerini ALLAH huzuruna binekli olarak toplar ve günahkârlari cehenneme yaya ve susuz olarak sevkederiz.» (Meryem 85-86) mealindeki âyetler okununca o söyle der:

«— Ey insanlar!. Bir dakika bir dakika! Yarin mahserin durak yerinde hep biraraya geleceksiniz. Her yönden gurup gurup gelerek ALLAH'in huzuruna tek tek dikileceksiniz. Kelime kelime yaptiklarinizdan hesaba çekileceksiniz. Ermisler ALLAH (C.C)'a binekli olarak günahkârlar da ALLAH (C.C)'in azabina yaya ve susuz olarak götürülecek. Ve bölük bölük cehenneme gireceklerdir!

Kardeslerim! önünüzde sizin hesabiniza göre elli bin sene uzunlugunda bîr gün var o gün «sarsinti günü» «yaklasan gün» dur. «bütün insanlar o gün ALLAH (C.C)'in huzurunda dikileceklerdir» «o gün. hayiflanma ve pismanlik günü» «tartisma ve hesaplasma günü» «hesaplasma günü» «feryad günü» «gelecegi kesin bir gün» «kalb çarpintisi günü» «yeniden dirilme günü» «herkesin kendi elleri ile islediklerine bakacagi bir gün» «aldanma günü» «kimi yüzlerin agardigi ve kimisinin de karardigi gün». «ALLAH (C.C)'in Huzûru'na temiz kalble gelenlerden baska malin çoluk-çocugun fayda saglamadigi bir gün» «zâlimlere mezaretlerinin fayda vermedigi kendileri için fena yerlesme yeri hazirlanan bir gün» dür.

Mukatil Ibni Süleyman (R.A.) der ki: «Insanlar Kiyamet Günü hiç konusmadan yüz yýl beklerler yüz yýl da karanlýkta þaþkýnlýk içinde geçer yüz yýl da dalga dalga birbirine sürtünerek ALLAH (C.C)'ýn Huzurunda çekiþirler. Kýyamet Günü sizin hesabiniza göre elli bin yil uzunluðuna olmasýna ragmen ihlâslý bir mü'mine en kisa bir namaz süresi gibi gelir.»

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

«— Su dört þeyden hesaba çekilmeden kulun ayaklarý kaymaz:

1 — Ömrünü nerede harcadýðýndan

2 — Vücûdunu nerede yýprattýðýndan

3 — Ýlmi ile nasýl amel ettiðinden.

4 — Malýný nereden kazanýp nerede harcadýðýndan»

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

«— Her peygamber'in mutlaka kabul olan bir duasý vardýr hepsi bu haklarýný dünyada kullandý. Ben duâ hakkýmý Kýyamet Günü ümmetime þefaat etmek için sakladým.»

ALLAH (C.C)'ýmýz! Rasûlellah (S.A.S.)'in. Katý'ndaki itibâr hakký için O'nun þefaatine bizi eriþtir!.

AMIN...
Rivayete göre Hz. Ayse (R. Anha) buyurur ki;

«Peygamber (S.A.S)´imize «Yâ RasûlALLAH (S.A.S). Kýyamet Günü sevenler birbirlerini hatirlarlar mý» diye sordum. Bana þu cevâbý verdi;

«Üç yerde hayýr. Birincisi Mizan karþýsýnda iyiliklerin aðýr mýyoksa hafif mi geleceði belli oluncaya kadar;

Ikincisi amel defterleri uçusurken. Herkes amel defterim acaba saðýmdan mý yoksa solundan mý verilecek diye beklerken.

Üçüncüsü de cehennemden uzun bir boyun çýkarak bir takým kimselerin boyunlarýna dolanarak þu üç kimseye musallat edildim: ALLAH (C.C) ile birlikte baska bir ilâha tapana bütün zâlim ve zorbalara ve hesaplaþma gününe inanmayanlara derken bu kimseleri kýskaca alarak cehennemin derinliklerine atar.

Cehennemde kýldan ince kiliçtan keskin bir köprü vardir. Üzerinde sivri demirden çengeller ve dikenler vardir. Bu köprüden insanlar kimi çakan þimþek kimi esen rüzgâr gibi... geçeceklerdir.»

Hz. Ebü Hüreyre (R.A.) öer ki: Peygamber'imiz (S.A.S) söyle buyurdu:

«Ulu Allâh (C.C) gökleri ve yeri yaratinca Sûr'u yaratýp Israfil (A.S)'in eline verdi o da onu aðzýna koyarak «Ne zaman üfleme emri alacaðým» diye bakýþlarýný Arþ'a dikmiþ beklemektedir.

Ben O'na: «Ya Rasûlellah (S.A.S). «Sûr nedir» diye sordum. Bana: «Nurdan bir boynuzdur» diye cevap verdi. Ben O'na: «Yâ Rasûlellah (S.A.S) nasýl bir seydir» diye sordum. O da bana: «Genis çapli bir daire seklindedir. Beni Hak dinle Peygamber olarak gönderen ALLAH (C.C) adýna yemin ederek söylüyorum ki. çapý yerle gök arasý genisliðindedir.

Israfil (A.S)bu sûra üç kere üfler: Birinci üfleme ürkütmek ikinci üfleme canlýlarýn hepsini öldürmek üçüncü üfleme de yeniden dirilis içindir. Üçüncü üfleyisten sonra ruhlar ortaya çikarak gök ile yer arasini arilar gibi doldururlar ve genizlerden cesedlere girerler. Topraðý yarilarak yerden ilk çýkacak olan benim.»

Baska bir hadiste bildirildigine göre:

Ulu ALLAH (C.C). Cebrail (A.S). Mikâil (A.S) ve Israfil (A.S)'i yeniden diriltince bunlar hemen yanlarina Burak'i ve bir kat cennet elbisesi alarak Peygamber (S.A.V)'imizin kabri baþina inerler. O sýrada kabrin topragi yarilarak derhal açilir. Peygamber (S.A.V)'imiz Cebrail (A.S)'e bakar ve «Bu hangi gündür?" diye sorar. Cebrail (A.S)de O'na: "Bu gün Kýyamet Günü'dür bugün haþr günüdür; bugün karar günüdür" diye cevap verir. Pey­gamber'imiz «ya Cebrail ALLAH (C.C) ümmetime ne yaptý» diye sorar. Cebrail (A.S) de «Müjdeler olsun sana üzerindeki toprak ilk açýlan sensin.» diye cevap verir.

Ebû Hüreyre'nin rivayet ettigine göre Peygamber (S.A.V)'imiz buyurmustur ki:

«— Ulu ALLAH (C.C) buyurur ki; «Ey insanlar ve cinler! Ben size gereken nasihati vermistim. Iste simdi amelleriniz defterlerinizde yazýlý. Ýyilik bulan Allâh'a hamd etsin. Baska türlüsünü bulan da kendinden baþkasýný kýnamasin.»

Anlatildigina göre bir gün Yahya Ibni Muaz-el Razrnin (R.A.) bulundugu mecliste:

«O gün takva sahiplerini ALLAH huzuruna binekli olarak toplar ve günahkârlari cehenneme yaya ve susuz olarak sevkederiz.» (Meryem 85-86) mealindeki âyetler okununca o söyle der:

«— Ey insanlar!. Bir dakika bir dakika! Yarin mahserin durak yerinde hep biraraya geleceksiniz. Her yönden gurup gurup gelerek ALLAH'in huzuruna tek tek dikileceksiniz. Kelime kelime yaptiklarinizdan hesaba çekileceksiniz. Ermisler ALLAH (C.C)'a binekli olarak günahkârlar da ALLAH (C.C)'in azabina yaya ve susuz olarak götürülecek. Ve bölük bölük cehenneme gireceklerdir!

Kardeslerim! önünüzde sizin hesabiniza göre elli bin sene uzunlugunda bîr gün var o gün «sarsinti günü» «yaklasan gün» dur. «bütün insanlar o gün ALLAH (C.C)'in huzurunda dikileceklerdir» «o gün. hayiflanma ve pismanlik günü» «tartisma ve hesaplasma günü» «hesaplasma günü» «feryad günü» «gelecegi kesin bir gün» «kalb çarpintisi günü» «yeniden dirilme günü» «herkesin kendi elleri ile islediklerine bakacagi bir gün» «aldanma günü» «kimi yüzlerin agardigi ve kimisinin de karardigi gün». «ALLAH (C.C)'in Huzûru'na temiz kalble gelenlerden baska malin çoluk-çocugun fayda saglamadigi bir gün» «zâlimlere mezaretlerinin fayda vermedigi kendileri için fena yerlesme yeri hazirlanan bir gün» dür.

Mukatil Ibni Süleyman (R.A.) der ki: «Insanlar Kiyamet Günü hiç konusmadan yüz yýl beklerler yüz yýl da karanlýkta þaþkýnlýk içinde geçer yüz yýl da dalga dalga birbirine sürtünerek ALLAH (C.C)'ýn Huzurunda çekiþirler. Kýyamet Günü sizin hesabiniza göre elli bin yil uzunluðuna olmasýna ragmen ihlâslý bir mü'mine en kisa bir namaz süresi gibi gelir.»

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

«— Su dört þeyden hesaba çekilmeden kulun ayaklarý kaymaz:

1 — Ömrünü nerede harcadýðýndan

2 — Vücûdunu nerede yýprattýðýndan

3 — Ýlmi ile nasýl amel ettiðinden.

4 — Malýný nereden kazanýp nerede harcadýðýndan»

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

«— Her peygamber'in mutlaka kabul olan bir duasý vardýr hepsi bu haklarýný dünyada kullandý. Ben duâ hakkýmý Kýyamet Günü ümmetime þefaat etmek için sakladým.»

ALLAH (C.C)'ýmýz! Rasûlellah (S.A.S.)'in. Katý'ndaki itibâr hakký için O'nun þefaatine bizi eriþtir!.

AMIN...

 

  Yorumlar

 
FitRe Nedir?


Þahsi iþler


Abdulkadir Þehitoðlu - Rahim Allaha Yalvar


Sedat Uçan - Kabristan iLahisi


Müziksiz ilahiler - Daim Salat Olsun


Engin Titiz - Zikreyle Dön Hacý ilahisi


ahmet þanver - hoþgeldin ey orucum


2015 SeDaT uCaN - HayDi NamaZa Mp3 DinLe


Ahmet ÇALIÞIR -- Sevdim Seni Mabuduma


Hidayet Doðan - Þol Cennetin irmaklarý


Abdurrahman Toprak - Senin Nurun


Murat Günes - Gördüm ki


Sami Yusuf - Sallou


Ýmam-ý Azam'ýn Ýkna Kabiliyeti


Dursun Ali Erzincanlý - Sensiz Deðil


Ertuðrul ERKÝÞÝ-Gönül Sýzým-Sevdim Seni Mabuduma


Mezhepler - Mezhep nedir


Dursun Ali Erzincanlý - Mevlid Kandili


Salavat Getirmenin Önemi Nedir ?


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 20 Aðustos 2010 sohbeti izle 1. Bölüm


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe