Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ramazan Fýkralarý - Pabuçlarý yürüteyim derken...

Ramazan Fýkralarý - Pabuçlarý yürüteyim derken... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5806
ilahi dinle  
Bir Ramazan gecesi Ayasofya Camiinde teravih namazý kýlýndýktan sonra dua esnasýnda açýkgöz yankesicinin biri, yanýndaki adamýn cebindeki bir enfiye kutusunu el çabukluðu ile aþýrýr. Bununla da yetinmez, kalkarken adamcaðýzýn kunduralarýný da paltosunun altýna saklar. Mallarý çalýnan, her iki hýrsýzlýðýn da farkýndadýr. Önce hiç ses çýkarmaz. Fakat tam caminin iç kapýsýndan çýkarlarken, hýrsýzýn hafifçe omzuna vurur ve koluna girer. Hýrsýz, þaþýrarak döner. Efendi, gayet nezaketle:

-Siz, namazdan evvel benden enfiyeniz var mý diye sormuþtunuz, fakat kutuda enfiyem tükenmiþ, takdim edememiþtim. Ýnanmanýz için enfiye kutusunu da size vermiþtim, sonra namaza durmuþtuk. Þimdi eksik olmayýn, kunduralarýmý da almýþ, taþýyorsunuz. Zahmetinize teþekkür ederim. Bu lûtfunuza artýk hacet kalmadý.

Pek tabiî olarak, hýrsýzýn yüzü alý al, moru mor! Enfiye kutusunu ve kunduralarýný geri alanýn bu sözlerini iþiten halktan bir kýsmýný hem güldürür, hem hýrsýzýn yakasýna yapýþýrlar ve onu doðruca karakola götürürler.

Komedinin devamý buradadýr. Komiser, hýrsýza çýkýþýr:

- Be herif! Bu kaçýncý rezaletin? Kaçýncý kundura hýrsýzlýðýn? Neye yaparsýn bu iþi?

Hýrsýz, boynunu bükerek:

- Hakkýnýz var efendim, der. Kusurum var, kötü bir alýþkanlýk! Fakat çok þükür bu defa cemaatten dayak yemeden pabuçlarý geri verdim, enfiye kutusunu da. Þaþkýnlýðým yeter. Ancak, Allah aþkýna siz de halime merhamet buyurun, hiç olmazsa bir kerecik burada dayak yemiyeyim

..  

  Yorumlar

 
AçýLsýnda YoLLar Sana GeLeyim DinLe


Esat Aydoðan - Yakma Yarabbi


Muhammed Ýlhan - Abdulkadir Geylani


SeNai DemirCi - GençLiÐim


Ahmet ZeyD Tetik - SeLam OLsun


2014~2015 Abdurrahman ÖnüL - ÜmmetLerin


namaz klipleri


Hilmi Tunalý - Medine Sultaný


Nihat Hatipoðlu - Sahur Özel - 23 Aðustos 2010 sohbeti izle 4. Bölüm


ilahi100 - Sohbeti


SeyDam - Abdurrahman ÖnüL


Hidayet Doðan - Sordum Sarý Çiçeðe


Seçmeler - Bu Ask-I Ummandir Ýlahisi


Rüyada - Günah ÝþLemek


Abdulkadir Sehitoglu - Ezan dinle


Ramazan Fýkralarý - Sen ne iþe yaradýn?


Nihat Hatioðlu - Hz. Zeynep 2011 Sahur Özel - 2 bolüm


Enver Cin - Dustum Kabe YoLuNa


900 SeneLik NafiLe Oruca Denk...


Muzaffer Gürler - Can Fedaye


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe