Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Aþûre Günü Ne Yapýlýr ?

Aþûre Günü Ne Yapýlýr ? en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

23768
ilahi dinle  

Böylesine manalý ve kudsý olaylarýn gerçekleþtiði  bu mübarek gün ve geceda, Asr-ý saadette beri müslümanlar baþka gün­leredaha fazla ibadet etmiþler ve daha fazla hayýr hasenatta bulunmuþlardýr.

1) Aþure günü oruç tutmak sünnettir

Aþure günü oruç tutanýn, bir yýllýk günahlarý affolur.
(Hadis-i Þerif)

Aþurenin faziletinden faydalanýn! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, þehidler ve salihlerin ibâdetleri kadar sevaba kavuþur.
(Hadis-i Þerif )

Yalnýz Aþure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrasý ile tutmalýdýr!

2- Akrabayý ziyaret edip, hediye ile veya çeþitli yardým ile gönüllerini alýnmalýdýr

Sýla-i rahmi terk eden, Aþure günü akrabasýný ziyaret ederse, Yahya ve Ýsa'nýn sevabý kadar ecre kavuþur. 

(Hadis-i Þerif )

3- Ýlim öðrenmeli

Aþure günü, ilim öðrenilen veya Allahý zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer.
(Hadis-i Þerif )

4- Sadaka vermek sünnettir, ibâdettir.

Aþure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud daðý kadar sevaba kavuþur.
(Hadis-i Þerif )
 

5- Çok selam vermeli

Aþure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiþ gibi sevaba kavuþur.
(Hadis-i Þerif )  

6- Çoluk çocuðunu sevindirmeli

Aþure günü, aile efradýnýn nafakasýný geniþ tutanýn, bütün yýl nafakasý geniþ olur.
(Hadis-i Þerif )

7- Gusletmeli

Aþure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir.
(Hadis-i Þerif )

8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alýnmalý, alýnýrsa bir sene boyunca evde bereket olur.

9- Dua Okunmalý,

10 defa þu duâ okunur: "Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ýlmi ve mebleðar-rýzâ ve zinetel-arþ'

10- Namaz Kýlýnmalý

·  Aþûre gününe mahsus olmak üzere kuþluk vaktinde 2 rek'at namaz kýlýnýr.
·  Her rek'atte 1 Fâtiha-i þerîfe, 50 Ýhlâs-ý þerîf okunur.
·  Namazdan sonra 100 defa: "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhýn ve Ýbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn"

·  Öðle ile ikindi arasýnda 4 rek'at namaz kýlýnýr. Beher rek'atte 1 Fâtiha-i þerîfe, 50 Ýhlâs-ý þerîf okunur.
·  Namazdan sonra: 70 Ýstiðfâr-ý þerîf, 70 Salevât-ý þerîfe ve 70 defa: "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azýym" okunur. Ü
mmet-i Muhammed (s.a.v.)'in hidâyeti ve kurtuluþu için duâ edilir.

..  

  Yorumlar

 
Eve Girerken Okunacak Dua


Mustafa Caymaz - Gözümün Nuru


Adem Karabey - O Geliyor


ALper - Bize Rahmet Lazým


Regaip Kandili Nedir


GidiYoRum ResuL'e


Emrullah Coþkun - Gul Efendim


Kalksam Ve Dirilsem


Mehmet Gökçe - Elhamdülillah


KaDir GeceSi DuaSý


Safa Ýle Merve Arasi


Grup Hacegan - Hu Diyerek


Derviþ suadi - Ramazan


ÝbRahiM CuÞan - KutLu DoðuM


KunuT DuaLaRý...


Muhammed iLhan - Muhabbet


Peygamberin Gülleri - Neler Vermezdim


Yýlmaz Sarýkaya - Kulluk Eyle


Fethullah Badem – Ölüm Senden Daha Çetin


aLi KýnýK - 2015 - NerdeSin ReiS


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe