Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Çocuk Düþürme

Çocuk Düþürme - slam, ana karnýnda teþekkül etmiþ bir çocuðu düþürmeyi haram kýlmýþtýr. Özellikle ana karnýnda çocuðun organlarý þekillenmiþ, ruh üflendikten sonra çocuðun düþürülmesi cinayettir en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

7064
ilahi dinle  

Cenab-ý Hak buyuruyor:

"Çocuklarýnýzý fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Onlarý da sizi de biz rýzýklandýrýrýz. Onlarý öldürmek gerçekten büyük bir günahtýr." (Ýsra Suresi . 31)

Allah Resulu kadýnlardan biat aldýðý zaman: "Onlara çocuklarýný öldürmemeleri þartýný" ileri sürmesini Cenab-ý Hak emretmiþtir:

"Ey Peygamber! Ýnanmýþ kadýnlar, Allah'a hiçbir þeyi ortak koþmamak, hýrsýzlýk yapmamak, zina etmemek, çocuklarýný öldürmemek, elleriyle ayaklarý arasýnda bir iftira uydurup getirmemek, iyi iþi iþlemekte sana karþý gelmemek hususunda sana  biat etmeye geldikleri zaman, biatlarýný kabul et ve onlar için Allah'tan maðfiret dile. Þüphesiz Allah, çok baðýþlayandýr, çok esirgeyendir." (Mümtehina Suresi :12)


Kaynaklarýyla
Büyük Kadýn Ýlmihali

Rauf Pehlivan

Allah Resulu de :

"Çocuklarýnýzý öldürmeyiniz." buyurmuþtur.

Eðer çocuðun doðumu, ananýn ölümüne sebep olacaksa o zaman ananýn ölümü  yerine yerine çocuðu düþürmek caizdir. Çocuk için ana feda edilmez, gerekirse ana için çocuk feda edilir.

Ýmam Gazali, çocuk düþürmenin caiz olmadýðýný açýklarken azlin de çocuk düþürme gibi olduðunu söyleyenlere cevaben derki.

"Çocuk düþürme doðum kontrolü  gibi deðildir. Çocuk düþürme meydana gelen bir varlýða karþý iþlenen bir cinayettir. Bu varlýðýn da bir çok mertebeleri  vardýr. Bu varlýk mertebelerinin birincisi, erkek menisinin kadýnýn rahimine girmesi, kadýnýn menisi ile karýþmasý ve canlanmaya hazýr olmasýdýr ki, bunu bozmak ve bu canlanmanýn önüne geçmek cinayettir. Bu su damlasý nutfe, sonra kan pýhtýsý, sonra et parçasý haline gelirse onu düþürmek daha büyük bir cinayet olur. Eðer ruh üflenir, organlarý belirirse cinayet daha da artar. Hele çocuk ana rahminden diri olarak düþüp de sonra ölürse, bu cinayetlerin en büyük þekli olur

..  

  Yorumlar

 
Hilmi Tunalý - Tevbe


Muzaffer Yalcin - Mülki Bekadan Gelmisem


aLbüm 2014 - Abdurrahman ÖnüL - GüL KokuLu


pervane - Sýðýnacak Liman Bir Tek Sen Varsýn


MuhammeD iLhan --- SecDem SaNa


UGur IþýLak - Karýþýk Bir DuyGudayým


Mustafa Cihad - Gul Sultan


2016 - KemaL Faruk - Ýmam HatipLi DinLe


Mehmet Gökçe - Anne - 2011


HayýrLýsýný Ver AllaH'ým__


Rüyada ACUZE görmek


Cihangir - Mayna Kaptan


Muzaffer Yalcin - Tum Mahlukat Zikir Eder Allahi


HaRam - NediR...?


Umut Murare - Ey Nebi


Grup Mavera - Ellerimizde Büyük Yýldýzlar


Grup gönül - gönlümüzün sevdasýna ilahisi


Rüyada aðaçkavunu görmek


Kuran-ý Kerim 36 Sayfa Dinle


2016 - KemaL Faruk - KendiNe GeL DinLe


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe