Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Çocuklarýn yataklarý ne zaman ayrýlýr?

Çocuklarýn yataklarý ne zaman ayrýlýr? en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6174
ilahi dinle  

Allah Resulü buyuruyor:

"... on yaþýna basýnca yataklarýný ayýrýnýz"

Ebu Rafi'den gelen bir rivayette Allah Resulünün vefatýndan sonra kýlýcýnýn kabzasýnda bulunan bir sahifede besmeleden sonra þöyle yazýlý idi:

"Yedi yaþýndaki oðlan ve kýz çocuklarýnýn, oðlan ve kýz kardeþlerin yataklarýný ayýrýn."

Ýmam-ý Nevevi bu farklý rivayetleri birleþtirerek þöyle der:

"Kýz ve erkek çocuklar on yaþýna basýnca onlarýn  yataklarýný anne, baba, kýz ve oðlan kardeþlerinin yataklarýndan ayýrmak vaciptir."

Yani yedi yaþýndan itibaren ayýrmaya baþlanýr, on yaþýnda yataklarý ayýrmak vacip olur.

Çoðunlukta olan görüþe göre çocuklarýn yataklarýný ayýrma yaþý yedidir. Aliyyu'l Kâri:

"Çocuk yedi yaþýnda annesinin, kýz kardeþinin ve diðerlerinin yataðýndan uzaklaþtýrýlýr. Zira bu yaþ onun cinsel duygularýnýn geliþtiði yaþtýr"

Ýmam Malik'e

"Bu ayýrmadan maksat erkeklerle kýzlar mý?"þeklinde bir soru sorulunca "evet" demiþtir.

Ancak Ýmam Nevevi, on yaþýndan sonra erkeðin erkekle, kadýnýn kadýnla ayný yatakta yatmalarýnýn asla caiz olmadýðýný söylemiþtir.

Bütün bu kaynaklardan þu neticeye varabiliriz:

Erkeklerle kýzlarýn yataðýný yedi yaþýnda, kýzlarýn kendi aralarýnda, erkeklerin kendi aralarýnda yataklarýný on yaþýnda ayýrmak gerekir.

Hele günümüzde....

Kaynak: Büyük Kadýn Ýlmihali, Rauf PEHLÝVAN

 

  Yorumlar

 
HeLaL NediR...?


Esad Aydoðan - Yakma Ya Rabbi


Rüyada adet görmek görmek


Grup Hilal - Cennette


Hallaç Mansur


PeygambeR'imizin Adý Nedir ?


Mustafa Dursun - Annem


Rüyada baharat görmek


Grup Haykýrýþ - EceLe Dogru iLahiSi


Esat Aydoðan - Pervane Pervane


Yilmaz Kilic - Kerbela


Sedat Uçan - Gururlanma Ýnsanoðlu


Rüyada SÝNEK görmek


ömer döngeloglu - filistin duasý


Grup Buhara - Dön Sufi Dön


Marmara Çocuk Korosu - Sen Gittin GideLi iLahisi


CumaDýr KuLdan RabbiNe ArzuLarý ULaþtýran


Hasan Dursun - Zikir


....Allah(c.c) Sormayacaklarý...


Abdurrahman Toprak - Bir Hiçliðe


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe