Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Saç Ektirmek Caiz midir?

Saç Ektirmek Caiz midir? en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6969
ilahi dinle   Bu meselenin, aynýyla Kurân-ý Kerim’de ya da sünnette bulunmayacaðý açýktýr. Çünkü bu, yeni bir tekniktir. Ancak sünnette, yani Allah Rasulü’nün (sa) uygulamasýnda hükmü varolan, insandan insana saç naklidir. Buna bir bakýma insan saçýndan yapýlan peruk kullanma da diyebiliriz. Hz. Peygamber’in kesinkes yasakladýðý budur. Peruk kullanmanýn yasak oluþu, iki sebebe baðlanmýþtýr:

1.Ýnsanýn bir parçasý olan saçýn yedek parça gibi bir baþkasýna takýlmasý ve bu sebeple insana karþý gösterilen saygýsýzlýk.

2.Baþkasýnýn saçýyla kendsini saçlý gibi gösterip karþýsýndakileri kandýrma.


Görüleceði üzere, peruk kullanmakla, saç ektirmenin benzer yönleri olduðu gibi, farklý yönleri de vardýr ve bu sebeple saç ektirme de peruk kullanma gibi kesin haramdýr demek mümkün deðildir. Çünkü saç ektirme bir defa insanýn kendi saçýyla yapýlan bir ameliyedir. Ýkinci olarak, kalýcý olup bir bakýma kandýrma anlamý içermeyebilir. Üçüncü olarak, yine bir bakýma tedavi sayýlabilir. Ýþte bu sebeple saç ektirmenin kesin haram olduðu söylenemez.

Ancak bir ölçüde farklý görünme, bir bakýma da estetik bir ameliye sayýlabileceði için tamamen masum ve helal da olmamalýdýr. Bu sebeple biz bu konunun son hükmünü verme durumunda deðiliz, ama, haram olmasa da bir kerahet/mekruhluk içerdiðini, kendinden emin olan ve olduðundan baþka türlü görünme gereði duymayan insanlarýn buna ihtiyaç duymayacaðýný, yapýlmamasý halinde hiçbir gayri meþruluk yapýlmýþ olmayacaðýný, ama yapýlmasý durumunda en azýndan bir þüphe taþýdýðýný söyleyebiliriz.

Kaynak: Sorular Cevaplar, Prof.Dr.Faruk Beþer

..  

  Yorumlar

 
Mustafa Özcan Güneþoðlu - Olmaz


YeNi - ÝsmaiL BeyhaN - SevdaLý GönLüm


Sedat Uçan - iLaným VaR


Adem Karaca - Fahri Alem


YaLanýn KüÇüðü OLur Mu ?


MuStafa HaznedaR ( 2014 ) ALemLerin RahmeTi


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


Esmaü'l Hüsna


Grup visaL - Firakýn Narý dinle


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel - Kutsal Topraklar -Cennet-ül Baki Medine mezarlýðý


SeCDeDen GaYRi --- iLahi SözLeRi...


Grup Tillo - Gel Surelim Dem - 2013


yarimsin


2013_Ramazan Bayramý Mesajlarý__


Muhammed iLhan - saLatuLLah


Hoþgeldin Ya Þehr-u Ramazan!


Yemek Tarifleri - Balýk Buðulama


Funda Arar - O Gece Sendin Gelen Ýlahisi


Abdullah Akbulak - Yetim Çocuk


Seyfullah Çakmak - Dök Derdini


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe