Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Kadýnlý Erkekli Birlikte Namaz Kýlýnýr mý?

Kadýnlý Erkekli Birlikte Namaz Kýlýnýr mý? en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6046
ilahi dinle   Kadýnlar ile erkekler karýþýk þekilde birlikte saf olup namaz kýlmasý ve hele hele kadýnlarýn baþý açýk namaz kýlmasý dinen kesinlikle uygun deðildir, caiz deðildir. Fitne ve Ýslam’ý yozlaþtýrma giriþimidir. Ýslâm böyle bir þeyi kesinlikle kabul etmez... (9) 

Ýslam’ýn baþýndan baþlayarak günümüze kadar gelen uygulamalarda bu gibi konularda bir karýþýklýk ve anlaþmazlýk söz konusu olmamýþ, þahýslarýn yorumuna da býrakýlmamýþtýr. Ýlgili fýkýh kitaplarýnýn hükümlerine bir göz attýðýmýzda bu konularýn açýk seçik tespitlerinin yapýldýðýný görmek mümkündür.

Hanýmlar Resulullah’ýn (sav) zamanýnda hem vakit namazlarýný hem de cuma namazlarýný mescitte kendilerine mahsus yerlerde baþlarý kapalý olarak kýlmýþlardýr. Hatta bir ara Mescid-i Saadet’e girip çýkan hanýmlarýn izdihama sebep olacak kadar çoðalmalarý üzerine Efendimiz (sas) Hazretleri, hanýmlarýn erkeklerle sýkýþmayacak þekilde izdihamsýz girip çýkacaðý özel bir kapý dahi tahsis etmiþtir. Bu sebeple de hanýmlarýn camiye alýnmadýklarý, cuma namazlarýndan mahrum býrakýldýklarý þeklindeki iddialarý doðru bulmak mümkün deðildir. Nitekim fýkýh kitaplarýnda hanýmlarýn cuma kýlmalarý konusundaki hükümlerini þöyle bir üslupla ifade etmek mümkündür:

Camide aradaki mevcut mesafeyi kaldýrýp erkekler arasýnda omuz omuza sürtünerek yeni bir cemaat örneði meydana getirmeye çalýþmak ise sonuçlarý itibarýyla caiz olmayan ve omuz omuza olduðu iki yanýndaki erkekle, arkasýndaki erkeðin namazýnýn bozulmasýna sebep olan bir davranýþtýr. (4)

..  

  Yorumlar

 
Rüyada ADAPTE görmek


Adem Karabey - Biz Geldik iste


Zalimden Korkar Ýsen


Rüyada kur'an sureleri görmek


2015 Yeni - ÝbrahiM SivaSi - AffeyLe Allah'ým


Bir insaný tanýma yollarý nelerdir


Yemek Tarifleri - Balýk Buðulama


Senai DEMÝRCÝ - Seni Sevenlerin Sevgisini Ver Bana


ALpeR --- RüYa...


GüzeL SözLer - ArKadaÞ


Hasan Dursun - Geldim Sana 2011


Saçý boyatmakla tesettür saðlanmýþ olur mu


Ýpek yolu iLahi Grubu - Caným Kurban oLsun


Erkan MUTLU - Allah Yolu Yektir Yek


Seyyid Veysel Ekinci - Azim Allah


saffet yýldýz - senai demirci düeti


Muhittin Yurttaþ - Affýmý Diliyorum


Güzel Sözler - Ahlak


Peygamberin Gülleri - Yetim Kiz iLahisi


Peygamberin Gülleri - Yetim Kýz


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe