Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Baykuþlar ve Nuþirevan

Baykuþlar ve Nuþirevan hikayeleri , ibretlik hikayeler , islami sohbetler , meczuplardan hikayeler, Ýslami hikayeler , þeytandan hikayeler , dini hikayeler, dini konular , dini sohbet , Hýzýr dan hikayeler, evliyalardan hikayeler en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6063
ilahi dinle  

Adaletiyle meþhur Ýran hükümdarlarýndan Nuþirevan tahta geçtiði ilk yýllarda, halka karþý o kadar zalim ve gaddarca davranmýþ, o kadar zevk-ü sefasýna düþkünmüþ ki, millet artýk canýndan býkar hale gelmiþ, en ufak ses çýkaran olsa kellesi gidermiþ. Ýþte bu zalim hükümdar Nuþirevan, bir gün maiyetiyle beraber ava çýkmýþtý. Yanýnda gayet zeki bir de veziri vardý. Avlanýrken bir ara diðerlerinden ayrýlan hükümdar, yanýnda veziri olduðu halde bir suyun baþýna varýp atýndan indi ve bir müddet istirahata çekildi. Yeþillikler üzerinde otururlarken, iki baykuþ gelip yakýnlarýna kondu ve ötmeye baþladýlar.

Baykuþlarýn o naðmeleri Nuþirevan'ýn hoþuna gitmiþ olacak ki, vezirine:

-Ýnsan þu kuþlarýn dilinden anlasa da ne dediklerini bilse... Kimbilir bu kuþlar þimdi neler söylüyorlardýr? dedi.
 
Vezirin, derdini anlatmasý için büyük fýrsat doðmuþtu:

-Sultaným ben bu kuþlarýn ne dediklerini biliyorum. Eðer müsaade eder ve beni baðýþlarsanýz, bu kuþlarýn ne söylediklerini size bildireyim, dedi.

Nuþirevan, hayretle:

-Gazabýmdan emin olabilirsin, anlat, dedi.

Vezir:

-Sultaným affýnýza sýðýnarak arzediyorum. Bu kuþlarýn birisi, diðerinin kýzýný oðluna istiyor. Öbürü de; tabiiyeti icabý kýzýmý sana veririm, yalnýz baþlýk parasý olarak bir harabe isterim, diyor. Oðlanýn babasý ise bu halinden memnun vaziyette; deliye bak, Nuþirevan hükümdar olduðu müddetçe, ben sana bir deðil on harabe veririm. Yeter ki sen kýzý oðluma ver diyor. Ýþte padiþahým kuþlarýn konuþtuklarý bundan ibarettir, dedi.

Nuþirevan vezirinden memnun olmuþtu, ne demek istediðini anladý ve doðruca avdan sarayýna dönerek, o andan itibaren hal ve vaziyetini tamamen deðiþtirdi. Öyle adil, öyle halkýný gözetir oldu ki öleceði zaman Nuþirevan'ýn memleketinde bir tane harabe kalmamýþ, her yer mâmur ve müreffeh olmuþtu. Nerede o þuurlu idareciler, nerede o hükümdarlar?

..  

  Yorumlar

 
Nihat Hatipoðlu - Sahur Özel Hz. Aliye Dua


MuStaFa DuRSun - GöTüR Beni...


Yemek Tarifleri - Barbunya Izgara


Ruþan Yakar - Hicret


Sabah ezaný - mükemmel okumuþ dinle


YuSuF Can - Affet DiYe


ResimLerLe SaLavat


Hasan Dursun - Olaydým


Umut MüRaRe - DönmeK YoK


Rüyada AÇIKGÖZLÜLÜK görmek


Gül Tanem


YaLnýzLýðýn En KötüSü


CemaL Kuru - DeMedi DeMe


Grup Nasihat - Asri Saadet geliyor


Chat Arkadaþlýk Siteleri


BaL ÞerbeTi - ÞiFa


GruP SeMa - BeyTuLLah


Celaleddin aDa - Tut Elimden


MüsLüm Gürses - iLahi Kaside


Ayet-el Kursi - Namaz Sureleri


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe