Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Azap Melekleri ve Günahkar Genç

Azap Melekleri ve Günahkar Genç hikayeleri , ibretlik hikayeler , islami sohbetler , meczuplardan hikayeler, Ýslami hikayeler , þeytandan hikayeler , dini hikayeler, dini konular , dini sohbet , Hýzýr dan hikayeler, evliyalardan hikayeler en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

7773
ilahi dinle  

Mahþerde bir genç, Allah Teala'dan aman dilemiþ. Günahý pek çokmuþ. Melekler, onu cehenneme atmak için koþmuþlar. Fakat yüce ihsan sahibi Hakim-i Teala, ona yaran olmuþ. Melekler tam onu yakaladýklarý sýrada,

"Neden bu genci cehenneme sürüklüyorsunuz?" diye bir hitap gelmiþ.

Onlar þöylece cevap vermiþler:

"Onu cehenneme atmak için sürüklüyoruz."

Bunun üzerine yene Allah Teala'dan bir hitap gelmiþ.

“Þaþýlacak þey doðrusu. Biz onunlayýz ama siz bunu duyamazsýnýz. Biz ikimiz beraberiz ve beraber olmaya devam edeceðiz."

Melekler bu sözü hakikaten de duymamýþlar. Böyle bir lütfü görmemiþler. Fakat bu sözün heybetinden hepsi susmuþ, titremiþ ve kendilerinden geçmiþler

Allah Teala, gence yeniden,

“Ey pejmürde! bu hale düþtün de sürünüp durmaktasýn? Kendine gel! Kaç onlardan!" diye hitap etmiþ.

Genç demiþ ki:

“Ya rabbi! Böyle bir yerde ne yapabilirim? Bu ovanýn ne baþý var, ne sonu. Böyle bir kýyametten nasýl kurtulurum? Buradan bir kaçýþ yolu yok ki?”

Allah Teala,

"Ey sarhoþluk bataðýna þen kimse!" diye hitap et­m. "Gel, bize k! Bize kaçarsan onlardan kurtuldun demektir."

Genç,

"Bende bu kudret yok. Elimde çaresizlikten baþka bir þey kalmadý. Senin lütfun imdadýma yetmedikçe, senin sýr perdelerin beni gizlemedikçe buradan kurtulamam" demiþ.

Bunun üzerine Allah Teala, onu keremiyle örtmüþ. Kýyametteki mahlukattan gizlemiþ. Devletiyle onu sýrlar makamýna ulaþtýrmýþ, vuslat yurduna eriþtirmiþ. Melekler, kendilerine geldiklerinde orada o genci birr hayli ara­mýþlar ama bulamaþlar.

Allah Teala’ya,,

"O günahkar ne oldu, nereye gitti? Yoksa beka aleminde fenaya mý eriþti? Cenneti dearadýk, cehennemi Fakat bir türlü onu göremedik. Elimizden kýrdýk gitti. Ya rabbi, onun nereye gittiðini sen bilirsin! Eðer bunu bizeL söylemezsen mahvoluruz" diye seslenmler,

Allah Teâlâ,

“Bu bizim hikmetlerimizdendir. O, bizim himayemizde artýk. Bizim huzurumuzda yer edindi kendine. Artýk onunla iþiniz yok. Bu iþi bir o, bir biz biliriz. Siz aradan çekilin artýk!” diye hitap etmiþ.

Ey kardeþim! Allah bir kiþiye inayet eder, yar olursa artýk araya hiç aðyar girebilir mi? Allah insana önce doðru yolu buldurmak için inayet eder. Peygamberi bir güneþ kýlaraktan alemi aydýnlatýr. Allah inayetiyle seni has kullarýndan eyledi mi tüm kusurlarýndan kurtulur­sun. Sana cemalini gösterir. Böylelikle de iþin, gücün yalnýzca onu seyretmek olur.

Kaynak: Feridüddin Attar, Ýlahiname, Semerkand Yayýnlarý, 2007

 

  Yorumlar

 
Abdurrahman Önül - Sende birgün öleceksin Ýlahisi Dinle -


Abdurrahman Önül - Döndüm Mevlana Gibi


MuRat GüneÞ - Muhammed'in SeLamý Var


Halil Büyükdumlu - Tövbe Eyle


Abdurrahman Önül - Mevlana Gibi sözleri


Ey Aþk Hani Özlem Çekiyosun Ya Sevgiliye


Mp3 - SerVet TeKin - SemerKanD


Allah'tan Utanandan Her Þey Utanýr


Ramazan Fýkralarý - Borcun var mý?


Cemal Kuru - Neyini Seveyim


AdeM SevGi --- SecDeDen GayRi....


mustafa yýlmaz - ayrýlýk ateþi


Grup Hacegan - Manalý Gözler


Abdurrahman Önül - Kerbela


YaSin KoneVi__2013__Allah DiyeLim


ADem PaLa --- CaN SuLtaNým...


HaSan DuRSun ~2014~ KokuSu GeLiR


TaBiin Ne DemektiR..?


Dursun Ali Erzincanlý - Elli Ýki Gün


Grup GüListan - Derman Arardim Derdime


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe