Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Arzu Eden Gelsin

Arzu Eden Gelsin hikayeleri , ibretlik hikayeler , islami sohbetler , meczuplardan hikayeler, Ýslami hikayeler , þeytandan hikayeler , dini hikayeler, dini konular , dini sohbet , Hýzýr dan hikayeler, evliyalardan hikayeler en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6685
ilahi dinle   Muhammed Nasûhî Efendi, bir ara üç gün müddetle sevenlerinden birinin dâveti üzerine hava deðiþikliði için Çamlýca civârýndaki Bulgurlu'ya gitti. Bulgurlu'ya geliþlerinin ilk gecesi, gece yarýsýndan sonra teheccüd namazýný kýldýktan sonra yanýnda bulunanlara;

- Bize bugün Üsküdar'a gitmek gerekiyor. Hizmeti yerine getirdikten sonra inþâallah yine geliriz. Arzu eden bizimle gelebilir, buyurdu.


Sabah namazýný kýldýktan sonra Üsküdar'a gelmek üzere yola çýktý. Yolda karþýsýndan derviþ kýyâfetli biri geldi ve;

-Ben duâcýnýz da efendime gidiyordum. Dergâhýnýza vardým. "Efendim hazretleri (yâni siz) Bulgurlu'dadýr." dediler. Çok þükür efendime burada kavuþtum. Size geliþimin sebebi, Üsküdar'da Bülbülderesi denilen yerdeki bir maðarada, Nakþibendiyye yolu mensuplarýndan Þâh Haydar adýnda bir zât vardý. Bu zât kimsenin iþine karýþmayan, haram iþlememek için insanlardan uzak yaþamaya gayret eden biriydi. Ömrünün sonuna doðru bana; "Artýk dünyâ hayâtým bitmek üzeredir. Vefât ettiðimde cenâzemi yýkamak, namazýmý kýlmak, kabre koymak ve telkînimi vermek üzere Nasûhî hazretlerinin vekil olmasýný istirhâm ediyorum. Bu vasiyetimi unutma ve baþkalarý yapmak isterlerse mâni ol. Vefâtýmý ve vasiyetimi ona bildirmene lüzum yok. Ona Allahü teâlâ bildirir." buyurdu. Lâkin duâcýnýz iþgüzârlýk yapýp kendiliðimden geldim. Bu gecenin son üçte birinde vefât etti,  dedi.

Nasûhî hazretlerinin yanýnda bulunan talebeleri, onun bir kerâmetini daha gördüler. Vefât eden zâtýn dediði gibi oldu. Nasûhî hazretleri talebeleriyle birlikte Bülbülderesine geldi. Kabrini kazdýrdý.Cenâzesini yýkadý. Namazýný kýlýp, kabre koydu ve telkînini verdi.

..  

  Yorumlar

 
Fatih Dur - Al Beni Yanina


MuStaFa DuRSun --- aNaM...


Cemal Kuru - Medineye Gidecegim Ýlahisi


Göçtü Kervan


Rüyada yýlan görmek


Grup Gülistan - Biz Bu Gülistanýn Bülbülleriyiz


Seyfullah Çakmak - Gidemedim Sultanýma


abdurrahman Önül - Zemzem ilahi sözleri


SoRu__CeVaP


Ramazan Fýkralarý - Pabuçlarý yürüteyim derken...


SoNer KöSe --- AyyüzLüm


ResimLi Cuma DuaSý


Mustafa Bozkurt - Arar Gezerim


Abdurrahman Önül - Yusufun Öyküsü (Sade)


Mehmet Karakus - Tevhid tabibi


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Ýlahi Senin Aþkýna


Güzelliðinde imtihaný var


Kutlu doðum haftasý resimli sözleri


Kötürüm Çocuk


Ahmet Tetik - Ey Sevgili


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe