Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ameþ ve Karýsý

Ameþ ve Karýsý hikayeleri , ibretlik hikayeler , islami sohbetler , meczuplardan hikayeler, Ýslami hikayeler , þeytandan hikayeler , dini hikayeler, dini konular , dini sohbet , Hýzýr dan hikayeler, evliyalardan hikayeler en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

7977
ilahi dinle   Ýmam-ý Azam Ebu Hanife rh.a.'in arkadaþlarýndan, o dönemin hadis ve kýraat âlimlerinden Süleyman A'meþ, bir gece evinde eþiyle tartýþmýþ ve hanýmýný biraz incitmiþti. Buna raðmen tartýþmadan hemen sonra hanýmýyla tekrar konuþmak istemiþ, ama hanýmý kocasýna kýrgýn olduðu için, adamýn sözlerini cevapsýz býrakmýþtý.

Adam öfkeyle:

-Niçin bana cevap vermi yorsun? diye hanýmýný baðýrýp, azarladý. Fakat bir cevap alamadý.

A'meþ'in kýzý babasýna:

-Bu gece olmasa da, yarýn sabah konuþur seninle, dediyse de adamýn öfkesi dinmedi:

-Eðer bu gece benimle konuþmazsa, benden kesin boþ olsun, dedi.

Kýzcaðýz da annesini konuþmasý için ikna etmeye çalýþtý. Ama annesi inat etti, konuþmamakta direndi.Karýsýnýn konuþmamakta kararlý olduðunu gören A'meþ'in ise az önce öfkeyle ettiði yeminin ciddiyeti aklýna geldi, söylediðine piþman oldu. Eþiyle boþ olmaktan kurtulmak için care düþünmeye baþladý. Gecenin bir yarýsýnda giyinip evden cýktý. Doðru Ebu Hanife Hazretlerinin evine gitti. Ebu Hanife onu içeri alýp derdini sordu. A'meþ karýsýyla olan hadiseyi anlattý, dert yandý:

-Bu kadýn bu tavrýyla benden kurtulup kaçmak istiyor. Beni sýkýntýya sokmasýndan korkuyorum. Kendisi çocuklarýn annesidir. Onu boþ olmaktan kurtarýp beni rahatlatacak bir care var mý? diye sordu.

Ebu Hanife:

-Üzme kendini. Allah'ýn izniyle bir care bulunur, dedi.

Ebu Hanife, A'meþ'in oturduðu yerdeki mescidin müezzinine haber gönderip yanýna çaðýrdý. Bu gece sabah ezanýný henüz vakti girmeden okumasýný tenbihledi. A'meþ de evine dönüp, ezaný beklemeye baþladý. Daha sabah olmadan okunan ezaný duyan A'meþ'in hanýmý, sabah oldu da boþanmasý gerçekleþti zannederek konuþtu:

-Oh be! dedi. Senden kurtuldum, kötü huylu herif!

A'meþ ise kýs kýs gülerek cevap verdi:

-Henüz sabah olmadý. Sen de konuþup yeminimi bozdun. Bize çare gösterenden Allah razý olsun.

Yusuf Yavuz
Semerkand dergisinden alýnmýþtýr.

..  

  Yorumlar

 
Ramazan Ayýnda Yapýlacak Bazý Dua ve Ýbadetler


( Mp3 ) Grup TaiF - Eyub EL Ensari


Rüyada polis görmek


Muzaffer Yalcin - Vur Kalbe Allah Desin


Esat Aydoðan - Sema


Grup Hanedan Aman Allah


2014 ~ SüLeyman Erkiþi - Hazin Bir MevLid GeceSi


Rüyada bademcik görmek


Bir Cemaat Allah'ý Zikretmek Ýçin..


Ramazan Ve Oruç - Açýktan Oruç Yemek


Grup Hanedan - Fýrat Kenarinda Menzil


Padiþahýn Hizmetkarlarý Çizgi Film Dini Çizgi Film


Grup Tillo - Arýyorum Resul Seni


ilahi sözleri - Aðlarým


Kadir Gecesi OLunca


Cihangir - Babam


Abdurrahman Önül - Seher Vakti Bülbüller - ilahi sözleri


Kuran-ý Kerim 22 Sayfa Dinle


Grup Hacegan - Uyan Gafletten


Aþk-ý Ýlahi – Durmaz Yanar


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe