Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Alay etmenin cezasý

Alay etmenin cezasý hikayeleri , ibretlik hikayeler , meczuplardan hikayeler, Ýslami hikayeler , þeytandan hikayeler, dini hikayeler,dini konular , sesli dini hikayeler , Hýzýr dan hikayeler, evliyalardan hikayeler en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6264
ilahi dinle   Gavs-ül-Memdûh hazretleri, bir gün dergâhýn önünde otururken Abdürrahîm Efendiyi huzûr-ý þerîflerine çaðýrdý. Þam'a gidip gitmediðini sordu.

O da;
"Gitmedim efendim" deyince;

"Þu tarafa bak bakalým ne göreceksin?" buyurdu.

Ýþâret ettiði yöne baktýðýnda, yemyeþil bahçeleriyle, Þam'ýn karþýsýnda durduðunu hayretle gördü. Þam'ý merakla seyrettiðini gören Gavs-ül-Memdûh;

"Abdürrahîm! Boþi köyü buradan uzakta mýdýr görülebilir mi?" buyurunca, rüyâdan uyanýr gibi Þam gözlerinden silindi ve hocasýna;

"O köy buraya uzaktýr, görünmez efendim." diye cevap verdi.

Bunun üzerine;

"Doðu tarafýna bak!" buyurdu.

O anda küçük bir tepenin yamacýnda kurulmuþ olan Boþi köyü gözünün önüne geldi. O anda köyün bir kenarýnda, Gavs-ül-Memdûh'un talebelerinden birkaç tânesi oturmuþ sohbet ediyorlardý. Köy bekçisi de yanlarýnda sýrt üstü uzanmýþ yatýyor, talebelerle alay ediyordu.

Gavs-ül-Memdûh;

"Abdürrahîm! Bekçinin arkadaþlarýnla alay ettiðini görüyor musun?" diye sordu.

O da;

"Görüyorum efendim. Eðer müsâade buyurursanýz hemen hakkýndan geleyim." diye sordu.

Hocasýnýn hiç cevap vermemesinden cesâretlenerek ayaðýný hýzla bekçiye doðru salladý. Allahü teâlânýn izniyle, ayaðý bekçinin tam karnýna isâbet etmiþ ki, birden karnýný tutmaya ve feryâd etmeye baþladý. Bir daha vuracaktý, fakat Gavs-ül-Memdûh;

"Yeter yâ Abdürrahîm!" buyurunca, durdu.

Boþi köyü de gözünden kayboldu. Hocasýnýn bu kerâmetlerine hayran kalmýþtý.

Aradan on gün geçmiþti. Boþi köyünün bekçisi, yüzü sarýlý bir hâlde Gavs-ül-Memdûh'un huzûruna çýkarýldý. Aðzý sol kulaðýna kadar eðilmiþti. Eðilen taraf kýrýþ kýrýþ olmuþ, diðer tarafý da davul zarý kadar gerginleþmiþti. Bu sebeple ne aðladýðý ne güldüðü, ne de konuþtuðu anlaþýlýyordu. Zor konuþabilen bekçi;

"Aman yâ Hocam! Allahü teâlâyý zikreden talebelerinle alay ederken, birisi þiddetle karnýma vurdu. O anda bütün vücûdum hareketsiz kaldý. Aðzým da bu hâle geldi. Bundan böyle hatâmý anladým ve tövbe ettim. Ne olur beni affediniz ve aðzýmýn eski hâle gelmesi için duâ ediniz." diyerek aðladý.

Gavs-ül-Memdûh onun bu durumuna çok üzüldü. Merhamet edip ellerini kaldýrarak duâ etmeye baþladý. Sonra mübârek elini bekçinin yüzüne sürdü. O anda bekçinin aðzý, Allahü teâlânýn izniyle eski hâline geldi.

Evliyalar Ansiklopedisi, Ýhlas Yayýnlarý

..  

  Yorumlar

 
Münker Nekir ve Hz.Ömer (ra)


Abdullah Beyhan - Can Ozum


Grup Tillo - Allahýný Seversen 2011


Geylani - Aþkýn ile aþýklar


iLahiSözü ~ HASAN DURSUN ~ ÖZLEDÝM RESUL'Ü


Ýbrahim Sadri - Gel Gör Beni Aþk Neyledi


HadiSLerLe NaMaZ__


Güzel Sözler - Cimrilik


Mustafa Gümüþ - Beni Köyüme Götürün


MiRac KandiLi


Ali Ercan - On Sekiz Bin Alemin Mustafasý


Sami Yusuf - Çiçekler


Ali Ercan - Gözyaþlarýmla Varabilsem Medineye


Rüyada bardak görmek


Sen Yine SüKuTu Giyin YaR....


fatih colak kunut2


MUSTAFA YILMAZ - AMAN AMAN


Abdulmetin Kaya - Kendine Gel Müslüman


Yeni 2015 Mp3 - AbduLLah AkbuLak - DünYa TreNi


Erkan Mutlu - Ben Bu Aþka Düþ Oldum


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe