Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Dinde Kolaylýk

Dinde Kolaylýk - Dinde kolaylýk vardýr. Güçleþtirmeyin, kolaylaþtýrýn! Nefret ettirmeyin, sevindirin!" gibi ifadelerden yanlýþ mana çýkararak dini deðiþtirmeðe kalkmak, büyük hatâdýr. "Kolaylaþtýrýn" demek, kolayýnýza geleni yapýn demek deðildir en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6047
ilahi dinle   Dinde kolaylýk vardýr. Güçleþtirmeyin, kolaylaþtýrýn! Nefret ettirmeyin, sevindirin!" gibi ifadelerden yanlýþ mana çýkararak dini deðiþtirmeðe kalkmak, büyük hatâdýr. "Kolaylaþtýrýn" demek, kolayýnýza geleni yapýn demek deðildir.
  • Kýþýn abdest almak zordur. Abdest alýnmasa da olur." denemez.
  • Baþa mesh oluyor da yüze niçin olmasýn! Güçleþtirmeyin yüze de mesh edin! denemez.
Nakli esas almadan yazarýnýn kafasýna göre olan kitablara itibar etmemelidir.


Dinimiz, emirlerde kolaylýk olduðunu bildirmektedir. Bütün emirlerde kolaylýk gösterilmesi, Allahü teâlânýn nimetlerinin en kýymetlisidir. 24 saat içinde 5 vakit namaz kýlmayý emir buyurmuþtur ki, hepsi bir saat bile sürmez.

  • Dinimiz ayakta kýlamýyanýn, oturarak kýlmasýna izin vermiþtir.
  • Oturarak kýlamýyan yatarak kýlabilir.
  • Ayakta kýlamýyan hiç kýlamaz deme­miþtir.
  • Rüku ve secdeleri yapamýyan imâ ile, iþaret ile kýlabilir demiþtir.
  • Abdest için su bulamayana veya kullanamayana top­rak ile teyemmüm etmesine izin vermiþtir.
  • Zekât için, malýn yalnýz kýrkta birini fakirlere ayýrmýþtýr.
  • Yol parasý olan ve yol tehlikesiz bulunduðu zaman, ömründe bir kerre hac etmeyi farz kýlmýþtýr.


Sayýlamýyacak kadar çok þeyleri helâl etmiþtir. Yiyecek, içecek ve giyeceklerden pek çoðunu mubah etmiþ, pek azýný haram kýlmýþtýr. Haram etmesi de kullarýn menfaati içindir. Yalnýz þarabý haram ettiði halde, bütün meyve sularýný, tarçýn, karanfil, çay, kahve, süt gibi faideli içecekleri mubah kýlmýþtýr. Ýnsaf ehli, bu kadar kolaylýðý güç ve aðýr göremez. Bu kolaylýk­larý güç görenlerin kalblerinin bozuk olduðu anlaþýlýr.


Daha kolay olmalý, baþýboþ olmalýyým, demektir. Þu dünya nizamýnda da baþý boþluk iþlerimizi alt üst eder. Meselâ vâsýta­lar, yolun saðýndan gider. Kolaylýk istiyorum diyerek soldan giderse, ya bir kazaya sebep olur, yahut trafik birbirine girerek, yolculuk aksamýþ olur. Ba'zý sokaklara girme yasaðý konmuþ­tur. (Ýstediðim sokaða girebilmeliyim) demek uygun olur mu? Dinimiz de belli muayyen kaideler koymuþtur. Bunlarda da her insanýn vaziyetine göre kolaylýklar bahþetmiþtir. Meselâ her abdestte gusletmeyi þart koysaydý, ne diyebilirdik? Zekât olarak kýrkta biri deðil de, dörtte biri fakirin hakký denseydi ne diyebi­lirdik? Dinimiz en makûl öçülerde kolaylýklar ihsan etmiþtir. (Dinde kolaylýk var.) diyerek nefsinin kolayýna geleni yapmak dini deðiþtirmek olur.


..  

  Yorumlar

 
Ahmet Baþak - Mevlana


Sedat Uçan - Mekkeye


Hasan Dursun - Durma Öyle Durma


Nihat HatipoÐLu - Hz. Fatima


Abdurrahman Önül - Sevdim Seni


Yeni 2015 - Adem Sevgi - Kervan DinLe


Yasin Konevi - Beklenen Sensin


Ahmet Feyzi - Gül Yüzlü SUltaným


Abdurrahman Önül - Yalancýsýn


Sami Yusuf - Forever Palestine


Kuran-ý Kerim 6 Sayfa Dinle


Seyyid Veysel Ekinci - Uyanamadým


MüzikSiz iLahi - Bizden SeLam Götürün


Abdurrahman Önül - Medineye


2016 - KemaL Faruk - Ýmam HatipLi DinLe


Ertuðrul Erkiþi - Huzur dinle


Metin HaboÐLu - SeN Gittin Ya


ReSimLi Dini ÞiiRLer


Kuran-ý Kerim 45 Sayfa Dinle


Güçlü Soydemir - Uçun Turnalar iLahisi


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe